Maksuvaba tulu

Maksuvaba tulu saab rakendada inimese avalduse alusel ainult üks tulumaksu kinnipidaja.

Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt. See tähendab, et kui Teie töövabastuse periood on näiteks jaanuaris, kuid ajutise töövõimetuse hüvitise väljamakse toimub veebruaris, siis maksuvaba tulu arvestatakse veebruaris.

Maksuvaba tulu suuruse arvestamise aluseks on Teile Eesti Haigekassa poolt kalendrikuus väljamakstava ajutise töövõimetuse hüvitise summa enne tulumaksu maha arvestamist.

Maksuvaba tulu arvestamise avaldus tuleb haigekassale esitada iga töövõimetuslehe kohta eraldi.

Maksuvaba tulu arvestamise avalduse blankett on leitav siit.

Juhime tähelepanu, et kui Teie ajutise töövõimetuse hüvitise summa kuus enne tulumaksu maha arvestamist on  üle 2100 euro, siis Teile selles kuus maksuvaba tulu ette nähtud ei ole.

Sellisel juhul palume Teil maksuvaba tulu avaldust haigekassale mitte esitada.