Lepingute mahud ja täitmine

Haigekassa tasub kindlustatu tervishoiuteenuste eest ainult siis, kui raviasutusel on olemas leping haigekassaga. Haigekassa tasub ainult nende tervishoiuteenuste eest, mis on Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus ning mille osutamiseks on meditsiiniline näidustus.

Eriarstiabi, hambaravi ja hooldusravi osutavad tervishoiuasutused sõlmivad lepingu küll oma piirkonnas, aga teenindavad kõiki ravikindlustatud inimesi olenemata nende elukohast. See tähendab, et näiteks Tallinnas elav inimene võib minna eriarsti või hambaarsti juurde Tartusse või Pärnusse ja saada hooldusravi Märjamaal.

Eriarstile pöördumisel kehtib saatekirja nõue (välja arvatud trauma, kroonilise haiguse, tuberkuloosi, silmahaiguse, naha- või suguhaiguse või laste hambaravi korral, või kui arstile pöördutakse günekoloogilise või psühhiaatrilise abi saamiseks).

 

2018. a lepingud seisuga 20.02.2018  2018 I pa lepingute täitmine2018 II pa lepingud2018 II pa lepingute täitmine

 

 

2017. a lepingud seisuga 21.02.2017

2017 I pa lepingute täitmine

2017 II pa lepingud (14.08.2017 seisuga)2017 II pa lepingute täitmine

2016. a lepingud seisuga 16.03.2016

2016 I pa lepingute täitmine

2016 II pa lepingud seisuga 28.10.2016

2016 II pa lepingute täitmine