Lepingupartnerite valik 2015

Lepingupartnerite valik laste hambaravis ja ortodontias 2015

Eesti Haigekassa juhatuse 29.04.2015.a. otsus nr 198  „Juhatuse 26. märtsi 2015. a otsuse nr 147 „Laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia teenuste osutamise mahu ja kohtade kinnitamine ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks“ muutmine

Lisa 1  Laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia lõplike valikumahtude määramise alused  

Lisa 2 Laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ning ortodontia valikukohad ja -mahud 

Eesti Haigekassa kuulutas välja valiku lepingute sõlmimiseks alla 19-aastastele kindlustatutele tervishoiuteenuste osutamiseks hambaravis ja ortodontias. Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.07.2015-30.06.2019

Kõik taotlused palume esitada hiljemalt 15. aprilliks 2015. a. valiku otsuse lisas 2 ja 3 märgitud Haigekassa piirkondlikule osakonnale:

harju [at] haigekassa.ee Harju osakond Lastekodu 48, 10114 Tallinn
p%C3%A4rnu [at] haigekassa.ee Pärnu osakond Lai 14, 80010 Pärnu
tartu [at] haigekassa.ee Tartu osakond Põllu 1a, 50303 Tartu
viru [at] haigekassa.ee Viru osakond Nooruse 5, 41597 Jõhvi

Eesti Haigekassa juhatuse 26.03.2015.a. otsus nr 147 „Laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia teenuste osutamise mahu ja kohtade kinnitamine ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks“ 

Lisa 1 Laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) valikumahtude ning ortodontia valikukohtade ja -mahtude määramise alused 

Lisa 2 Laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ning ortodontia valikukohad ja -mahud

Lisa 3 Taotluse esitamise nõuded 

Lisa 4 Taotluse vorm laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) teenuste osutamiseks 

Lisa 5 Taotluse vorm ortodontia teenuste osutamiseks   Täpsustus: Laste ortodontia taotluse märkuses 3 on 06.04.2015 parandatud ebatäpsus: sõnad „laste hambaravi“ asendatud sõnadega „laste ortodontia“.

Haigekassa nõukogu 1. novembri 2013.a. otsus nr 20 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks tervishoiuteenuse osutajate valiku väljakuulutamise põhimõtted, ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused“

Juhatuse 30.12.13. a otsusega nr 496 kinnitatud protseduur „Ravi rahastamise lepingute sõlmimine ja haldamine “

Juhatuse 30.12.13. a otsusega nr 495 kinnitatud protseduur “Eesti Haigekassa eelarve koostamine ja täitmise jälgimine“

Konkursil osalemise tingimusi selgitatakse taotlejatele ka haigekassa poolt korraldavatel infopäevadel:

Eesti Haigekassa Harju osakonna infopäev

07.aprill 2015  kell 9.00 Haigekassa Harju osakonnas (Lastekodu 48, Tallinn)

07. aprill 2015  kell 15.00 Haigekassa Harju osakonnas (Lastekodu 48, Tallinn)

Eesti Haigekassa Pärnu osakonna infopäev

06. aprill 2015  kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse II korruse saalis (Akadeemia tn. 2, Pärnu).

Eesti Haigekassa Tartu osakonna infopäev

06.aprill 2015 kell 14.00. Tartus, Puusepa 1a 0-korruse saalis

Eesti Haigekassa Viru osakonna infopäevad

06.aprill 2015 kell 14.00-15.30. AS Rakvere Haigla nõupidamiste saal (Lõuna põik 1, Rakvere) 

07. aprill 2015 kell 14.00-15.30 SA Ida-Viru Keskhaigla Kohtla-Järve Polikliiniku V korruse nõupidamiste saal 

(Ravi 10D, Kohtla-Järve)


Täiendav lepingupartnerite valik laste hambaravis Karksi vallas

● juhatuse otsus 
● täiendava valiku mahud laste hambaravis Karksi vallas 
● taotluse esitamise nõuded 
● taotluse vorm 

Haigekassa nõukogu 1. novembri 2013.a. otsus nr 20 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks tervishoiuteenuse osutajate valiku väljakuulutamise põhimõtted, ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused“

Valiku tulemused

 

Juhatuse otsus 19. juuni 2015. a nr. 292

Eesti Haigekassa Harju osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) teenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine Tallinna ja Keila linnasLisa 1lisa 2.

 

Juhatuse otsus 16. juuni 2015. a nr. 289 

Eesti Haigekassa Tartu osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) teenuse osutajate valiku tulemuste kinnitamine Tartu linnasLisa 1, lisa 2 .

 

Juhatuse otsus 10. juuni 2015. a nr. 283  

„Eesti Haigekassa Harju osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia teenuste osutajate valiku tulemuste (va laste hambaravi Tallinna ja Keila linnas) kinnitamine.  Lisa 1 , lisa 2.

 

Juhatuse otsus 10. juuni 2015. a nr. 284

Eesti Haigekassa Pärnu osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia teenuste osutajate valiku tulemuste kinnitamine.  Lisa 1, lisa 2.

 

Juhatuse otsus 10. juuni 2015. a nr. 285

Eesti Haigekassa Viru osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia teenuste osutajate valiku tulemuste kinnitamine. Lisa 1, lisa 2.

 

Juhatuse otsus 10. juuni 2015. a nr. 286

Eesti Haigekassa Tartu osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia teenuste osutajate valiku tulemuste (va laste hambaravi Tartu linnas) kinnitamine. Lisa 1, lisa 2.