Tervishoiuteenuste loetelu

Tervishoiuteenusteloetelu, mille eest tasub Eesti Haigekassa, on toodud Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2013. a määruses nr 32 "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu". 

Selles loetelus sisalduvad kõik raviteenused, protseduurid, haiglas vajalikud ravimid jm ravikindlustuse paketti kuuluv koos hindade ja tasumise tingimustega. Tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenuse eest tasub Eesti Haigekassa raviasutusele juhul, kui see on ravikindlustatud inimesele osutatud meditsiinilisel näidustusel. 

Teenuste osutamise vahendite, näiteks seadmete, instrumentide jms maksumused muutuvad ning tervishoius kasutatavad metoodikad ja ravikorraldus arenevad. Seetõttu muutuvad ka kulud ja rahastamine peab sellega kaasas käima. Seega tuleb tervishoiuteenuste valikut ning hindu pidevalt uuendada. Enne hindade uuendamise otsust tehakse eelnevalt koostööd erialaspetsialistidega, kaasatakse oma ala eksperte ning tehakse laiapõhjalisi analüüse. Tervishoiuteenuste loetelu uuendatakse koostöös haiglate ja erialaspetsialistidega. Loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimuse ja korra on määranud Vabariigi Valitsus.