Töövõimetusleht - E115 ja E116

Seoses Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud patsiendi haigushüvitise väljamaksmisega välisriigis võib Euroopa Liidu liikmesriigi pädev asutus vajada lisainfot vormidel E116 ja E115. 

Antud vormide saamiseks peab patsient:

  • paluma oma raviarstil täita ära vormi E116 
  • esitama E116 vormi koos taotlusega (Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks) haigekassale

Vormil E116 peab isiku raviarst ära täitma 3., 4., ja 5. kasti või väljad (kindlasti tuleb lisada ka oma tempel punkti 4 juurde). Palume täita vormi trükitähtedega. Kui vorm on täidetud, siis palume saata selle posti teel Eesti Haigekassa Pärnu aadressil Suur-Jõe 63, Pärnu 80042. Seejärel täidab haigekassa vormil E116 ära 1., 2. ja 8. lahtri ning teeb juurde vormi E115.


Kui Teil tekib küsimusi vormi täitmise kohta, palume pöörduda Eesti Haigekassa poole telefonil 443 0237 või e-posti aadressil info [at] haigekassa.ee.

Välisriigis väljastatud töövõimetusleht

Haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.

Välisriigi arsti kirjutatud haigestumist tõendav dokument tuleb esitada tööandjale, kes lisab sinna tööandja tõendi.

Haigekassas on igal kindlustatul hüvitise saamiseks ainult üks arvelduskonto, mida saate kontrollida riigiportaalis eesti.ee või klienditelefonil 669 6630. Kõik ülekanded tehakse viimati esitatud arvelduskontole.

Haigekassa nõudmisel tuleb välisriigi arsti väljastatud tõendile lisada vandetõlgi kinnitatud tõlge eesti keelde. Tõendi tõlkimise kulud kannab kindlustatu.