Pensionärid ja Euroopa Liit

Kui pensionär soovib asuda elama Eestisse või Eestist teise EL liikmesriiki, on tal võimalik saada asukohariigis arstiabi samadel tingimustel selles riigis elavate inimestega. Kui Eesti pensionär soovib minna elama teise liikmesriiki, on välisriigis arstiabi saamiseks võimalik taotleda vormi E121/S1. Mitmel juhul jääb inimese kindlustajariigiks välisriigis elades siiski Eesti.

Vormi E121/S1 saamiseks tuleb esitada avaldus Eesti Haigekassa piirkondlikku osakonda. Avalduse vormi saab Eesti Haigekassa koduleheküljelt või klienditeenindusbüroost. Pärast vormi E121/S1 väljastamist säilib isikul õigus saada Eestis ajutise viibimise jooksul vajaminevat arstiabi näiteks siis kui ta käib Eestis oma peret külastamas või siin puhkamas. Et tõendada oma õigust vajaminevale arstiabile, tuleb näidata oma ID kaarti või muud isikut tõendavat dokumenti, millel on Eesti isikukood. Õigus saada Eestis teenuseid, mida loetakse plaaniliseks arstiabiks (nt. pikemaajaliselt etteplaneeritavad operatsioonid; teenused, mille osutamine on võimalik lükata ajale, mil isik naaseb oma elukohariiki jne) peatub perioodiks, mil pensionär vormi E121/S1 alusel teises EL liikmesriigis kindlustatud on.

Kui teise liikmesriigi pensionär soovib asuda elama Eestisse, peaks ta Eesti Haigekassale esitama vormi E121 või S1. Kindlustuse saamise protsessi kohta loe kindlustuse lehelt.