Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Kindlustusperioodide tõendamine - vorm E104

Vorm E 104 väljastatakse inimesele avalduse alusel.
1. Avaldusega saab taotleda haigekassas kehtivate kindlustusperioodide tõendit.
2. Avaldusega saab taotleda haigekassas lõppenud kindlustusperioodide tõendit.

Tähelepanu!

Avalduse esitamisel saab haigekassalt taotleda teatud kindlustuste lõpetamist:

  • laps
  • pensionär
  • ülalpeetav abikaasa
  • rase
  • välisriigi üliõpilane

Haigekassa ei lõpeta muul alusel kindlustusi (nt töötaja, lapsehooldustasu saav inimene). Sellisel juhul peab inimene pöörduma kõigepealt selle asutuse poole, kes on ta kindlustanud ja taotlema sealt oma kindlustuse lõpetamist. Nt töötaja tööandja, puudega isiku hooldaja kohaliku omavalitsuse ja lapsehooldustasu saav inimene sotsiaalkindlustusameti poole.

Avaldus saatke või viige klienditeenindusbüroosse, kus sellele märgitud isikute ravikindlustus vajadusel lõpetatakse. Vastavalt rahvastikuregistri seadusele tuleb teise EL liikmesriiki elama asumise korral oma uuest elukohast teavitada ka rahvastikuregistrit.

Haigekassa ei saa ülaltoodud ravikindlustusi lõpetada enne, kui vastavasisuline märge on rahvastikuregistris olemas!

Klienditeenindusbüroo saadab vormi E 104 avalduses märgitud aadressile.

Oma ravikindlustuse kehtivust saate kontrollida, helistades haigekassa klienditelefonile 669 6630 (E-R 8.30-16.30).

Avaldus vormikohase tõendi E 104 saamiseks