Arstiabi Euroopas töötajale

Mitmel juhul jääb välisriigis töötades inimese kindlustajariigiks siiski Eesti. See tähendab, et teises riigis elades hakkavad need isikud saama seal igasugust arstiabi võrdsetel tingimustel sealsete kindlustatutega, kuid kindlustajariigina maksab Eesti teisele riigile nende isikute ravikulude eest. Välisriigis ravi saamiseks on võimalik taotleda vormi E106 või S1, olenevalt sellest, kas tegu on piirialatöötaja, Eestist teise EL liikmesriiki lähetatud töötaja või mitmes riigis töötajaga.

Juhime tähelepanu, et alates 01.02.2015 ei edasta Sotsiaalkindlustusamet haigekassale enam töötajatele väljastatud vormide A1 koopiaid (kohaldatavat seadusandlust puudutav tõend), mis on vajalikud vormi E106/S1 väljastamiseks. Vormi E106/S1 saamiseks tuleb isikul või tema tööandjal esitada haigekassale avaldus, mille blanketid leiab haigekassa kodulehelt

Nende vormidega on töötajal ja vajadusel ka tema pereliikmetel võimalik saada arstiabi teises riigis viibides võrdselt selles riigis elavate inimestega.