Infopäring

Kui Teil tekib hüvitamisega seoses täiendavaid küsimusi (näiteks kas välisriigis soovitud tervishoiuteenus kuulub Eestis hüvitatavate teenuste hulka ning millises summas on Teil õigus saada tagantjärele hüvitist), siis on võimalus esitada haigekassale INFOPÄRING.  Infopäringule palume lisada võimalikult täpse kirjelduse teenustest, mida välisriigis plaanite kasutada ning välisriigi teenuse maksumuse eelkalkulatsioon.

Infopäringuid ootame: 
- elektrooniliselt e-posti aadressile info [at] haigekassa.ee
- Paberkandjal vormid tuua
klienditeenindusbüroodesse 
Paberkandjal vormid edastada posti teel Harju klienditeenindusbüroosse.