Kunstliku viljastamisega seotud ravimite hüvitamine

Soodustus arvestatakse ravimi ostmise hetkel apteegis. Kuni 40-aastased (k.a) naised saavad kehaväliseks viljastamiseks vajalikud ravimid apteegist ostes 100% soodusmääraga. Apteegis tuleb tasuda vaid retseptitasu  2,5 eurot ja soodusravimi maksimumhinda ületav osa juhul, kui ravim on kallim haigekassa soodustuse nimekirjas olevast ravimist. Lisainfot kehavälise viljastamise ravimite ja nende kompenseerimise kohta saab siit.

IVF ravimite 100% soodustust saavad kuni 40-aastased (k.a) ravikindlustatud naised, kellel on diagnoos N97.0-N97.9 (naise infertiilsus e viljatus) või Z31.0-Z31.9 (eostumisele kaasaaitav käitlus) ning kes vajavad ravimit kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste ettevalmistuseks. 100% soodusmääraga on apteegist kättesaadavad ravimid, mis sisaldavad järgmisi toimeained: follitropiin alfa, follitropiin beeta, ganireliks, gosereliin, triptoreliin, tsetroreliks, lutropiin, korifollitropiin, kooriongonadotropiin alfa.

2018. aastal võtab haigekassa vastu patsientide taotlusi kehavälise viljastamisega seotud ravimihüvitise saamiseks, kui selleks vajalik protseduur on tehtud enne 2018. aastat või 2018. aasta alguses, kuid ravimid on 50% soodusmääraga välja ostetud enne 2018. aastat.

Alates 2018. aastast ei pea enam IVF ravimite hüvitamist eraldi taotlema. Soodustus arvestatakse ravimi ostmise hetkel apteegis.

Avaldus tuleb esitada haigekassa piirkondlikusse osakonda. Avalduse blanketid on saadaval haigekassa koduleheküljel. Postiteenuseid kasutades soovitame avalduse edastada tähitud kirjana. Avalduse esitamiseks võib lisaks postiga saatmisele pöörduda otse haigekassa klienditeenindusbüroosse või saata avaldus digitaalselt allkirjastatuna klienditeenindusbüroosse e-posti teel. 

Väljaostetud soodusravimite eest on võimalik saada ka täiendavat ravimihüvitist.