Kunstliku viljastamisega seotud ravimite hüvitamine | Eesti Haigekassa

Kunstliku viljastamisega seotud ravimite hüvitamine

Kuidas muutub 2018. aastast IVF ravimite kompenseerimine?

Alates 2018. aastast ei pea enam eraldi taotlema IVF ravimite hüvitamist. Soodustus arvestatakse ravimi ostmise hetkel apteegis. Kuni 40-aastased (k.a) naised saavad kehaväliseks viljastamiseks vajalikud ravimid kohe apteegist ostes 100% soodusmääraga. Apteegis tuleb tasuda vaid retseptitasu, mis on alates 1. jaanuarist 2018 2,5 eurot, ja soodusravimi maksimumhinda ületav osa juhul, kui ravim on kallim kui haigekassa soodustuse nimekirjas olev ravim. Lisainfot erinevate ravimite ja kehavälise

Kes saavad kehavälise viljastamisega (IVF) seotud ravimite soodustust?

IVF ravimite 100% soodustust saavad kuni 40-aastased (k.a) ravikindlustatud naised, kellel on diagnoos N97.0-N97.9 (naiseinfertiilsus e viljatus) või Z31.0-Z31.9 (eostumist kaasaaitav käitlus) ning kes vajavad ravimit kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste ettevalmistuseks. 100% soodusmääraga on apteegist kättesaadavad ravimid, mis sisaldavad järgmisi toimeained: follitropiin alfa; follitropiin beeta; ganireliks; gosereliin; triptoreliin; tsetroreliks; lutropiin; korifollitropiin; kooriongonadotropiin alfa.

Millal on võimalik hüvitise saamiseks avaldust esitada?

2018. aastal võtab haigekassa vastu patsientide taotlusi kehavälise viljastamisega seotud ravimihüvitise saamiseks, kui selleks vajalik protseduur on tehtud enne 2018. aastat või 2018. aasta alguses, kuid ravimid on 50% soodusmääraga välja ostetud enne 2018. aastat.

Alates 2018. aastast ei pea enam IVF ravimite hüvitamist eraldi taotlema. Soodustus arvestatakse ravimi ostmise hetkel apteegis.

Kuidas avaldus esitada, kui sain IVF ravimeid enne 2018. aastat?

Avaldus tuleb esitada haigekassa piirkondlikusse osakonda. Avalduse blanketid on saadaval haigekassa koduleheküljel. Postiteenuseid kasutades soovitame avalduse edastada tähitud kirjana. Avalduse esitamiseks võib lisaks postiga saatmisele pöörduda otse haigekassa klienditeenindusbüroosse või saata avaldus digitaalselt allkirjastatuna klienditeenindusbüroosse e-posti teel. 

Väljaostetud soodusravimite eest on võimalik saada ka täiendavat ravimihüvitist.