Kergemale tööle üleviimist võimaldatakse haiguslehe alusel ainult töölepingu alusel töötavatele ravikindlustatud rasedatele naistele vastavalt nende terviseseisundile. Selleks väljastab arst või ämmaemand töötavale rasedale naisele haiguslehe põhjusega „terviseseisundile vastava töö andmine või üleviimine kergemale ametikohale“. 

Töölt vabastamise variante on kaks: 

  • 1. Tööandjal on pakkuda kergemat tööd. Hüvitist on võimalik saada ainult rasedal kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.

    Hüvitis hakkab kehtima esimesest päevast. Haigekassa hüvitab kergemale tööle üleviimisega kaasnenud palgavahe 100 %.

    2. Tööandjal ei ole pakkuda kergemat tööd. Hüvitist on võimalik saada ainult rasedal kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.

    Esimest päeva ei hüvitata, haigekassa maksab hüvitist alates 2. päevast. Hüvitise määr on 70% inimese eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust.

Kuni sünnituspuhkuse alguseni väljastab arst rasedale iga 30 kalendripäeva järel uue töövõimetuslehe. 

Kui tööandjal on töötajale pakkuda kergemat tööd, vormistab ta töötaja ajutiselt kergemale tööle.

Kui tööandjal ei ole kergemat tööd pakkuda, võib töötaja ajutiselt keelduda tööülesannete täitmisest. 

Kui inimesel on mitu tööandjat ning ühel tööandjal on anda kergemat tööd ja teisel ei ole, võib tööandja, kellel kergemat tööd anda ei ole, inimese tööst vabastada ja teine tööandja pakkuda kergemat tööd.

Haigekassa maksab kergemale tööle üleviimise korral haigushüvitist ühe kalendripäeva eest määras, mille võrra inimese palk kergemal tööl ühe kalendripäeva kohta on väiksem tema eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva isiku keskmisest tulust. Tulu arvutamisel võetakse aluseks maksu- ja tolliameti andmed.

Kui inimene on töölt vabastatud kergema töö puudumise tõttu, maksab haigekassa inimesele haigushüvitist alates töövabastuse 2. päevast. Hüvitise määr on 70% inimese eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust.

Rasedal on õigus saada sel põhjusel haigusleht kuni rasedus- ja sünnituspuhkuse alguseni.