Laps

NB! Ravikindlustusele on õigus kuni 19-aastasel Eestis elaval lapsel.

Ravikindlustatud on kuni 19-aastased rahvastikuregistri järgi põhielukohaga Eestis elavad lapsed. Kindlustuskaitse kehtib kuni 19-aastaseks saamise päevani.

Ravikindlustuse tekkimine

Alla 19-aastased lapsed võtab haigekassa arvele rahvastikuregistrist saadud andmete alusel. Kindlustuse saavad lapsed, kelle andmed rahvastikuregistris on korras ja põhielukoha aadress Eestis määratletud.

Juhul, kui pärast sünnitõendi väljastamist pole lapse andmed haigekassa andmebaasi jõudnud, palume lapsevanematel pöörduda haigekassa klienditeenindusse või helistada klienditelefonile +372 669 6630 edasiste juhiste saamiseks.

Ravikindlustuse lõppemine

Kõigil rahvastikuregistri järgi põhielukohaga Eestis elavatel kuni 19-aastastel lastel on ravikindlustus. Kindlustus kehtib kuni 19-aastaseks saamise päevani.