Lapsendamishüvitis

Lapsendamishüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis, mida haigekassa maksab lapsendamislehe alusel kindlustatud isikule(töötaja, teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, FIE, FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa), kellel jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Lapsendamishüvitist saab alla 10 aastase lapse lapsendamisel. Sama aja eest ei ole võimalik saada sünnitus- või lapsendamishüvitist ja haigus- või hooldushüvitist.

Lapsendamisleht antakse lapsendamise kohtuotsuse jõustumise päevast. Lapsendamislehe kirjutab välja lapse perearst.

Lapsendamishüvitise arvutamise näide:

Mari lapsendab 8-aastase Leenu. Kohtuotsuse jõustumise kuupäev on 1. veebruar. Samast kuupäevast kirjutab lapse perearst Marile välja lapsendamislehe 70 päevaks.
Hüvitise arvutamise aluseks on eelmisel aastal Mari eest makstud sotsiaalmaks – 2 952,72 eurot.
Seega on Mari eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatav tulu 2952,72 / 0,33 = 8947,64 eurot
Mari kalendripäeva keskmine tulu on – 8947,64/365 = 24,51 eurot.

Lapsendamishüvitist saab Mari 70 päeva eest: 70 x 24,51 = 1715,70 eurot. 
Summalt peetakse kinni tulumaks 1715,70 x 0,20 = 343,14 eurot. 
Seega laekub Marile lapsendamishüvitist 1715,70 – 343,14 = 1372,56 eurot.