Sünnitushüvitis

Sünnitushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis, mida haigekassa maksab kindlustatud inimesele (töötaja, teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimene, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, FIE, FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa), kellel jääb sünnituse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Sünnitushüvitise arvestamisel ei võeta arvesse doktoranditoetusi, vanemahüvitist ja teisi valla, linna või loomeliidu poolt makstavaid toetusi ning nendelt makstud sotsiaalmaksu. 

Haigekassa maksab hüvitist sünnituslehe alusel. Sünnituslehe väljakirjutamise õigus on günekoloogil, perearstil ja ämmaemandal. Sünnituslehte on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkusele (edaspidi sünnituspuhkus) jäämisel kuni 140 päevaks. 

Sünnituspuhkusele on võimalik jääda 30–70 päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva (30.–36. rasedusnädal).
Kui naine jääb rasedus- ja sünnituspuhkusele hiljemalt 30 päeva enne eeldatavat sünnitamiskuupäeva, on tal õigus saada sünnitushüvitist 140 päeva eest. Jäädes sünnituspuhkusele hiljem, peab arst või ämmaemand vähendama vastavalt ka sünnituslehe kestust, seega kahaneb hüvitis nende päevade võrra, mille võrra hiljem sünnituslehele jäädi.

Kui raseduse ajal kergendati arsti või ämmaemanda otsuse alusel raseda töö- või teenistuskohustusi või viidi ta üle teisele tööle, siis on tal õigus saada sünnitushüvitist 140 päeva eest vaid juhul, kui ta jääb sünnituspuhkusele vähemalt 70 päeva enne eeldatavat sünnitamiskuupäeva. Kui kirjeldatud juhul jääb naine sünnituspuhkusele hiljem, peab arst või ämmaemand vähendama vastavalt ka sünnituslehe kestust, misläbi kahaneb hüvitis nende päevade võrra, mille võrra hiljem sünnituslehele jäädi.

Kui sünnitus toimub enne sünnituspuhkusele jäämist ja rasedus on kestnud üle 28 nädala, väljastatakse sünnitusleht sünnitamise kuupäevast 140 kalendripäevaks.

Kui sünnitus toimub enne 28. nädalat, väljastatakse naisele haigusleht. 28. nädalal kirjutatakse välja elava lapse korral sünnitusleht. Haigusleht lõpetatakse sünnituslehe väljakirjutamise päevale eelneval päeval.

Uus sünnituspuhkus lapsehoolduspuhkuse ajal:

Lapsehoolduspuhkusel viibiv naine, kes soovib võtta uut sünnituspuhkust ning saada selle eest sünnitushüvitist, peab lapsehoolduspuhkuse katkestama. Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus lapsehoolduspuhkuse katkestamiseks. Märkides avaldusele lapsehoolduspuhkuse lõpetamise kuupäevaks sünnituspuhkuse alguskuupäevale eelneva päeva, ei pea naine vahepeal tööle minema. Soovitame tööandjat teavitada enne sünnituspuhkuse algust piisava ajavaruga , et tööandja jõuaks töötamise registris peatamise õigeaegselt lõpetada. 

Kuidas arvutatakse sünnitushüvitist ?

Haigekassa arvutab sünnitushüvitise kindlustatu eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. 

Sünnitushüvitise arvutamiseks tuleb vaadata maksu- ja tolliametist oma eelmise aasta eest arvestatud sotsiaalmaksu. Seejärel tuleb:

1) arvutada välja keskmine sotsiaalmaksuga maksustatav tulu: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33
2) arvutada välja keskmine tulu kalendripäeva kohta: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33 : 365
3) arvutada välja sünnitushüvitis: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33 : 365 x 140 (sünnituslehe päevade arv)

Kui naine eelmisel aastal ei töötanud (tööandja ei maksnud tema eest sotsiaalmaksu)  või naise aasta keskmine tulu oli väiksem kui alampalk (2022. aastal  654 eurot kuus), siis arvutatakse sünnituslehe päevatulu järgnevalt:

päevatulu = põhipalk : 30, kuid mitte üle alampalga ja arvu 30 jagatise.
Arvutamisel lähtutakse sünnituslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud kuu põhipalgast või kuupalga alammäärast.

Kui eelmisel aastal tulu puudus ning põhipalk on väiksem alampalgast, siis sünnituslehe päevatulu = põhipalk : 30.

Sünnitushüvitise arvutamise näide 

 • Mari töötas töölepingu alusel ja jäi sünnituspuhkusele 30 päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva.
  Kuna Mari töötab töölepingu alusel, võetakse hüvitise arvutamisel aluseks arvestatud  sotsiaalmaksu andmed. Mari eest arvestati eelneval aastal sotsiaalmaksu 2741,81 eurot, kokku oli tema sotsiaalmaksuga maksustatav tulu: 2741,81 : 0,33 = 8308,52 eurot.

 • Arvutamine

  Mari päevatulu oli 8308,52 : 365 = 22,76 eurot.
  Sünnitushüvitist saab Mari 140 päeva eest: 140 x 22,76 = 3186,40 eurot. 
  Summalt peetakse kinni tulumaks 3186,40 x 0,20 = 637,28 eurot.

  Haigekassa maksab Marile sünnitushüvitist 3186,40 – 637,28 = 2549,12 eurot. 

Sünnitushüvitise arvutamine, kui naine jääb sünnituspuhkusele hiljem kui 30 päeva eeldatavast sünnitamise kuupäevast

 • Riina töötab juhatuse liikmena ja jääb sünnituspuhkusele 20 päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva. Seetõttu on arst või ämmaemand kohustatud talle väljastama sünnituslehe 130 päevaks.

  Kuna Riina töötab juhatuse liikmena, siis võetakse hüvitise arvestamise aluseks makstud sotsiaalmaksu andmed. Riina eest maksti eelneval kalendriaastal sotsiaalmaksu 2741,81 eurot, kokku oli tema sotsiaalmaksuga maksustatav tulu: 2741,81 : 0,33 = 8308,52 eurot. 

 • Arvutamine

  Riina päevatulu on 8308,52 : 365 = 22,76 eurot. 
  Sünnitushüvitist saab Riina 130 päeva eest: 130 x 22,76= 2958,80 eurot. 
  Summalt peetakse kinni tulumaks 2958,80 x 0,20 = 591,76 

  Haigekassa maksab Riinale sünnitushüvitist 2958,80  – 591,76 = 2367,04 eurot.

Sünnitushüvitise arvutamine, kui naine eelmisel aastal ei töötanud ja tema eest ei makstud sotsiaalmaksu

 • Anna töötas töölepingu alusel põhipalgaga 1200 eurot kuus, viibis esimese lapsega eelmisel aastal lapsehoolduspuhkusel ning jäi uuesti sünnituspuhkusele 30 päeva enne teise lapse eeldatavat sünnitamise kuupäeva.

  Lapsehoolduspuhkusel viibimise tõttu tööandja Anna eest eelneval aastal sotsiaalmaksu ei arvestanud.

  Kuna Anna töölepingu järgne põhipalk 1200 eurot kuus on kõrgem kui kuupalga alammäär, maksab haigekassa Annale sünnitushüvitist sünnituslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud kuupalga alammäära alusel.

 • Arvutamine

  Anna päevatulu 2022.a. kuupalga alammäära alusel on 654 : 30 = 21,80 eurot.
  Sünnitushüvitist saab Anna 140 päeva eest: 140 x 21,80= 3052,00 eurot. 
  Summalt peetakse kinni tulumaks 3052,00 x 0,20 = 610,40 eurot.

  Haigekassa maksab Annale sünnitushüvitist 3052,00– 610,40= 2441,60 eurot.

Sünnitushüvitise arvutamine, kui naisel eelmisel aastal tulu puudus või keskmine tulu oli alampalgast väiksem ning põhipalk käesoleval aastal on väiksem kui alampalk

 • Tiiu töötas eelmisel aastal lühikese perioodi jooksul, tema eelmise aasta keskmine tulu oli väiksem kui alampalk; Kaja eelmisel aastal ei töötanud.

 • Tööandjaga kokkulepitud kuupalk on mõlemal naisel 450 eurot, mis on madalam kui kuupalga alammäär. Seega maksab haigekassa Tiiule ja Kajale sünnitushüvitist kokkulepitud kuupalga alusel.

 • Arvutamine

  Tiiu ja Kaja päevatulu on 450 : 30 = 15,00 eurot. 
  Sünnitushüvitist saavad Tiiu ja Kaja 140 päeva eest: 140 x 15,00= 2100,00 eurot. 
  Summalt peetakse kinni tulumaks 2100,00 x 0,20 = 420,00 eurot.

  Haigekassa maksab Tiiule ja Kajale sünnitushüvitist 2100,00  – 420,00 = 1680,00 eurot.

 

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Haigekassa arvutab sünnitushüvitise kindlustatu eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Selle aasta tulu ja sotsiaalmaks sinna arvestusse ei lähe.

Sünnitushüvitise arvutamiseks tuleb vaadata maksu- ja tolliametist oma eelmise aasta eest arvestatud sotsiaalmaksu. Seejärel tuleb:

1) arvutada välja keskmine sotsiaalmaksuga maksustatav tulu: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33
2) arvutada välja keskmine tulu kalendripäeva kohta: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33 : 365
3) arvutada välja sünnitushüvitis: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33 : 365 x 140 (sünnituslehe päevade arv)

Sünnitushüvitis arvestatakse eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel, vanemahüvitis selle hulka ei kuulu.

Kui tulemustasu või preemia on määratud sünnituslehele eelnevate perioodide eest, siis neid tasusid võib saada ka sünnituslehel viibides.

Jah. Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus lapsehoolduspuhkuse katkestamiseks.

Märkides avaldusele lapsehoolduspuhkuse lõpetamise kuupäevaks rasedus- ja sünnituspuhkuse alguskuupäevale eelneva päeva, ei pea naine vahepeal tööle minema. Tööandjat tuleb enne sünnituspuhkuse algust teavitada piisava ajavaruga (vähemalt 15–30 päeva varem), et tööandja jõuaks lapsehoolduspuhkuse õigeks ajaks vormistada.

Kui naisele maksti detsembrikuu töötasu välja jaanuaris, siis sotsiaalmaks makstakse sellelt veebruaris jadetsembrikuu palk ei lähe  uuel aastal väljastatud sünnituslehe hüvitise maksmisel arvesse.

Rasedus- ja sünnituspuhkusele jäädakse mõlemas töökohas korraga. Tööandja ei tohi lubada töötajal töövabastuse ajal ehk sünnituslehel olles tööl käia. Selle keelu rikkumise korral kaotab töötaja õiguse saada sünnitushüvitist.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.