Rahalised hüvitised

Haigekassa maksab kindlustatud isikutele mitmeid rahalisi hüvitisi nagu töövõimetushüvitised, täiendav ravimihüvitis ning hambaraviteenuste ja kunstliku viljastamise hüvitised.

Ajutise töövõimetuse hüvitist makstakse töövõimetuslehe alusel töötavale kindlustatud isikule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Ajutise töövõimetuse hüvitise alaliigid:

  • Haigushüvitis on hüvitis, mida makstakse töövõimetuslehe alusel ravikindlustatule, kellel on töölt ajutine töövabastus. Haigushüvitist saab taotleda näiteks haigestumise, tööõnnetuse, liiklus- või olmevigastuse korral. Täpsem info erinevate haigushüvitiste kohta asub siin.
  • Hooldushüvitis on hüvitis, mida makstakse ravikindlustatud isikutele, kes põetavad haiget last või perekonnaliiget. Täpsem info hüvitise kohta on siin.
  • Sünnitushüvitis on hüvitis, mida makstakse ravikindlustatud naisele rasedus- ja sünnituspuhkuse korral. Täpsem info hüvitise kohta on siin.
  • Lapsendamishüvitis on hüvitis, mida makstakse ravikindlustatud isikule alla 10 aastase lapse lapsendamisel. Täpsem info hüvitise kohta on siin.

Hambaravihüvitis on rahaline hüvitis, mida makstakse pensionäridele,töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osalise või puuduva töövõimega isikutele, üle 63-aastastele ravikindlustatud isikutele, rasedatele, alla 1-aastase lapse emadele ja isikutele, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust. Täpsem info hambaraviteenuse hüvitamise ja tingimuste kohta.

Hambaproteeside hüvitist makstakse üle 63-aastastele kindlustatutele, töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osalise või puuduva töövõimega isikutele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele. Täpsem info hüvitamise tingimuste kohta.

Täiendav ravimihüvitis on hüvitis, mida makstakse lisaks apteegis saadud ravimisoodustusele.Täiendavat ravimihüvitist makstakse juhul, kui on täidetud hüvitise maksmise tingimused.

Kunstliku viljastamisega seotud ravimihüvitist makstakse kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuride ja ravimite kulude hüvitamiseks. Täpsem info.

Loe lisaks: Isikuandmete muutmine