FIE ja abikaasa

FIE õigus ravikindlustusele

Ravikindlustatud on inimesed, kes on kantud füüsilisest isikust ettevõtjana  äriregistrisse.
Notarite, vandetõlkide ja kohtutäiturite õigus ravikindlustusele tekib Maksu- ja Tolliametis maksukohuslaste registrisse registreerimisel.

Ravikindlustuse tekkimine

FIE ravikindlustustuse tekkimiseks vajalikud andmed peab äriregister või Maksu- ja Tolliamet haigekassale esitama 7 kalendripäeva jooksul, alates äriregistrisse või maksukohuslaste registrisse kandmisest.

Kui isiku ravikindlustuse andmete esitamise päeval ei kehti, tekib ravikindlustus 14-päevase ooteaja möödumisel.

Kui kindlustusandmed esitatakse kehtiva ravikindlustuse ajal, siis ooteaeg ei rakendu ja ravikindlustus jätkub uuel alusel ilma katkemiseta.

Ravikindlustuse peatamine

FIE ravikindlustus peatub kahe kuu möödumisel tegevuse, sealhulgas hooajalise tegevuse peatamise kandmisest äriregistrisse või Maksu- ja Tolliameti maksukohuslaste registrisse.

Andmed peatamise alustamise kohta on kohustatud esitama äriregister või Maksu- ja Tolliamet 10 kalendripäeva jooksul.

Tegevuse jätkamisel esitab äriregister või Maksu- ja Tolliamet peatamise lõpetamise andmed 10 kalendripäeva jooksul.

Pärast peatamise lõpetamist jätkub ravikindlustus ilma ooteajata.

Ravikindlustuse lõppemine

FIE õigus ravikindlustusele lõpeb kustutamiskande tegemisest äriregistris või maksukohuslaste registris.

Lõpetamise andmed esitab haigekassale äriregister või Maksu- ja Tolliamet 10 kalendripäeva jooksul.

Ravikindlustus kehtib veel 2 kuud pärast kustutamiskande tegemist.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info"(haigekassa).

 

FIE abikaasa õigus ravikindlustusele

FIE abikaasal on õigus ravikindlustusele kui:

  • abielu on sõlmitud ja kehtiv
  • abikaasa osaleb tavapäraselt FIE ettevõtte tegevuses
  • abikaasa ei ole FIE-ga töösuhtes ega ole ka tema lepinguline äripartner.

FIE ettevõtte tegevuses osaleva abikaasal on õigus ravikindlustusele juhul kui FIE maksab tema eest sotsiaalmaksu kuumääralt (2017.aastal on kuumäär 430 eurot).

FIE abikaasa võib olla lisaks kindlustatud ka mõnel teisel alusel (näiteks töölepingu alusel), abistades samal ajal ka oma FIE-st abikaasat.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist või haigekassa klienditelefonil 669 663. 

Ravikindlustuse tekkimine

FIE abikaasa kindlustuse vormistamiseks tuleb FIE-l esitada Maksu-ja Tolliametile avaldus abikaasa kandmiseks maksukohustuslaste registrisse ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana. Ravikindlustuse tekkimiseks vajalikud andmed esitab Maksu- ja Tolliamet haigekassale 7 kalendripäeva jooksul, alates FIE abikaasa maksukohustuslaste registrisse kandmisest.

Kui FIE abikaasal ei ole andmete esitamise päeval ravikindlustustust, tekib ravikindlustus maksukohustuslaste registrisse kandmisest arvestatava 14-päevase ooteaja möödumisel. 

Kui Maksu- ja Tolliamet esitab FIE abikaasa andmed ajal, mil tal on kehtiv ravikindlustus, siis ooteaeg ei rakendu ja ravikindlustus jätkub uuel alusel ilma katkemiseta.

FIE-l on kohustus maksta iga kuu abikaasa eest sotsiaalmaksu kuumääralt.

Ravikindlustuse peatamine

FIE abikaasa ravikindlustus peatub 2 kuu möödumisel füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse peatamise, sealhulgas hooajalise tegevuse peatamise kande tegemisest äriregistrisse.

Peatamise lõppemisel jätkub ravikindlustus ilma ooteajata.

Ravikindlustuse lõppemine

FIE abikaasa ravikindlustus lõpeb 2 kuu möödumisel tema kohta kustutamiskande tegemisest maksukohustuslaste registris.

Kustutamiskande aluseks on FIE avaldus Maksu-ja Tolliametile. Kui FIE kustutatakse äriregistrist, lõpeb ka tema abikaasa ravikindlustus.