Lapsendamishüvitis

Lapsendamishüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis, mida haigekassa maksab lapsendamislehe alusel kindlustatud inimesele (töötaja, teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimene, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, FIE, FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa), kellel jääb lapsendamise tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Lapsendamishüvitist saab alla 10-aastase lapse lapsendamisel. 

Lapsendamisleht antakse lapsendamise kohtuotsuse jõustumise päevast. Lapsendamislehe kirjutab välja lapse perearst.

Lapsendamishüvitise näidis

 • Mari lapsendab 8-aastase Leenu. Kohtuotsuse jõustumise kuupäev on 1. veebruar. Samast kuupäevast kirjutab lapse perearst Marile välja lapsendamislehe 70 päevaks.
  Hüvitise arvutamise aluseks on eelmisel aastal Mari eest makstud sotsiaalmaks, 2 952,72 eurot.
  Seega on Mari eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatav tulu 2952,72 : 0,33 = 8947,64 eurot.
  Mari kalendripäeva keskmine tulu on 8947,64/365 = 24,51 eurot.

 • Arvutamine

  Lapsendamishüvitist saab Mari 70 päeva eest: 70 x 24,51 = 1715,70 eurot. 
  Summalt peetakse kinni tulumaks 1715,70 x 0,20 = 343,14 eurot. 
  Seega laekub Marile lapsendamishüvitist 1715,70 – 343,14 = 1372,56 eurot.