Hooldushüvitis

Hooldushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis. Seda maksab haigekassa hoolduslehe alusel kindlustatud inimesele (st töötaja, teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimene, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, FIE, FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa), kellel jääb haige lapse või pereliikme põetamise tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Hooldushüvitist saab:

  • alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega inimese põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest;
  • alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 60 järjestikuse päeva eest, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas;
  • haige perekonnaliikme kodus põetamisel kuni seitsme järjestikuse päeva eest;
  • alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamise korral, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi. Neil juhtudel saab hooldushüvitist kuni 10 järjestikuse päeva eest.

Hoolduslehe võib arst väljastada ka pikemaks ajaks, kuid hooldushüvitise maksmise periood on piiratud.

Hooldushüvitis arvutatakse hüvitise saaja eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu põhjal. Arvutatakse välja hüvitise saaja keskmine päevatulu ning hooldushüvitist makstakse päevatulust 80% ulatuses. Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks. Hooldushüvitist makstakse elektroonilisele hoolduslehele märgitud töövabastuse esimesest päevast alates.

Haiget last, puudega last või pereliiget võib põetada ka mitu inimest. Sel juhul väljastab arst neile kõigile eraldi hoolduslehed. Hooldushüvitise maksmise periood sellest ei pikene, vaid on sama, mis eespool nimetatud.

Hooldushüvitise arvutamise näide:

Mart on töölepinguga töötaja, kes on alla 12-aastase lapsega kaheksa päeva hoolduslehel.
Hooldushüvitise arvutamise aluseks on eelnenud kalendriaasta eest arvestatud sotsiaalmaks 2583,63 eurot.
Kokku oli tema sotsiaalmaksuga maksustatav tulu 2583,63 : 0,33 = 7829,18 eurot.
Mardi päevatulu on 7829,18 : 365 = 21,45 eurot.
Hooldushüvitist makstakse esimesest päevast alates, seega Mart saab hüvitist kaheksa päeva eest ja hüvitise suurus on 80% tema päevatulust.
Mardi päevatulu kaheksa päeva eest 80% määras on 8 x 21,45 x 0,8 = 137,28 eurot. 
Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks 137,28 x 0,20 = 27,46 eurot.
Haigekassa maksab Mardile hooldushüvitist 137,28 – 27,46 = 109,82 eurot.

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Hooldushüvitist maksab haigekassa hoolduslehe esimesest päevast alates. Hooldushüvitist makstakse hüvitise saaja päevatulu põhjal, mis arvutatakse eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu järgi. Hüvitist saab 80% päevatulust, sellest arvutatakse maha tulumaks. Haigekassa maksab hüvitist:

a) alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega inimese põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest

b) alla 12-aastase lapse põetamisel kuni 60 järjestikuse päeva eest, kui haigestumise põhjus on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas

c) alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse põetamisel, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi kuni kümne järjestikuse päeva eest

Kuna eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, arvutatakse sel aastal hooldushüvitis alampalgalt.

Hooldusleht väljastatakse inimesele, kes last tema haiguse korral tegelikult hooldab. Seda, kas ema võib või peab jääma lapsega hoolduslehele, otsustab arst.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.