Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Kaugvastuvõtud eriarstiabis

Kaugvastuvõtt eriarstiabis toimub patsiendi ja tervishoiutöötaja vahel distantsilt ja selle läbiviimiseks kasutatakse telefoni-, videokõnet või veebivestlust. Kaugvastuvõttude eesmärk on parandada inimese jaoks ravi kättesaadavust ja järjepidavust ning säästa tema aega ja raha.

Kuidas saab kaugvastuvõtu teenust kasutada?

Kaugvastuvõtu võimalust pakub patsiendile tervishoiutöötaja võttes arvesse tervisemure iseloomu ja inimese tehnoloogilisi võimalusi. Patsient otsustab, kas on pakutud võimalusega nõus või soovib siiski minna vastuvõtule arstikabinetti. Järgmisena leitakse sobiv kaugvastuvõtu toimumise aeg ja viis, mis peavad alati olema osapoolte vahel eelnevalt kokku lepitud.

Kaugvastuvõtu läbiviimiseks kasutatakse telefoni-, video- või veebivestluse võimalusi.

Teenuseosutaja annab patsiendile  juhised, kuidas kaugvastuvõtuks valmistuda (nt teavitab patsienti, et tema e-postile saadetakse link videovastuvõtu keskkonda sisenemiseks).

Haigekassale esitatud raviarveid kaugvastuvõtu kohta saab vaadata aadressilt www.digilugu.ee. Sisenedes digilukku leiate avalehelt „Eesti Haigekassale esitatud raviarved“. Palume sealt vaadata arveid, mis on Teie kohta esitatud. Arvega seotud epikriisi ehk haigusjuhtumi kokkuvõtet näete digiloo avalehelt lingilt „Ambulatoorsed epikriisid".

Mis tingimustel saab kaugvastuvõttu teha?

Haigekassa tasub nende eriarstiabi kaugvastuvõttude eest, mis toimuvad arsti tagasikutsel ehk tegemist peab olema korduva, mitte esmase vastuvõtuga.  

Kaugvastuvõtt peab teenuse sisu poolest olema võrdne kontaktvastuvõtuga ehk seda tohib osutada vaid eeldusel, et saadud abi on samal tasemel, kui kabinetis toimunud vastuvõtu puhul. Kaugvastuvõtu sobivuse igal konkreetsel juhul otsustab teenust osutav või teenusele suunav tervishoiutöötaja.

Juhtudel, kus patsient on vaja füüsiliselt läbi vaadata ehk inimese tervisemuret tuleb reaalselt kohapeal hinnata, ei saa kaugvastuvõttu kasutada.

Kaugvastuvõttu võib teha

 • kui arst otsustab, et see sobib patsiendi terviseprobleemiga tegelemiseks
 • patsiendi nõusolekul
 • arvestades patsiendi võimalusi (privaatne keskkond, tehnoloogiline võimekus)
 • korduva vastuvõtu puhul
 • arsti suunamisel õe või ämmaemanda esmase vastuvõtu puhul

Kaugvastuvõttu ei tehta

 • esmase arsti vastuvõtuna
 • kui patsient vajab läbivaatust
 • ainult saatekirja väljastamisest teatamiseks
 • arstiaja muutmiseks või tühistamiseks
 • ainult uuringutulemuste teatamiseks, millele ei järgne raviplaani muutust/ nõustamist
 • ainult korduva ravimiretsepti välja kirjutamiseks ravijuhiseid täpsustamata
e-health

Mida kaugvastuvõtul tehakse?

 • Kuulatakse kaebuseid
 • Tutvutakse eelneva haiguslooga 
 • Vaadatakse üle ravipäevik
 • Suunatakse vajadusel analüüsidele ja uuringutele
 • Suunatakse vajadusel teise spetsialisti poole
 • Teavitatakse patsienti analüüsi või uuringu vastustest koos nõustamisega
 • Koostatakse või muudetakse raviplaani
 • Väljastatakse retsepte