Kontrast:

TUGEV TAVALINE

Hambaravihüvitis

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub mitterahaline proteesihüvitis, mida inimesed saavad kasutada haigekassa lepingupartnerite juures ning astused peavad hüvitise pakkumiseks sõlmima haigekassaga lepingu.

Proteesihüvitise summa on kolme aasta peale 260 eurot ning kehtib kõigile osalise või puuduva töövõimega inimestele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning üle 63aastastele ravikindlustatud eakatele.

Teenused

Proteesiteenused on sätestatud tervishoiuteenuste loetelus ning hinnad määravad iga asutus ise vastavalt metoodika määrusele.

Asutustel on kohustus raviarvele märkida osutatud teenused (metoodika määruse lisa) ning teenuste summa kokku.

Leping

Haigekassa sõlmib lepingu sooviavalduse alusel kõigi teenuseosutajatega, kellel on olemas tegevusluba. Valikuprotsessi ei toimu. Lepinguid sõlmivad haigekassa piirkondlikud haldurid, kelle poole saab pöörduda lisainfo saamiseks. Taotluse menetlemisele on planeeritud keskmiselt üks nädal.

Lepingu sõlmimiseks palume saata digiallkirjastatud taotlusvorm aadressile hambaravi@haigekassa.ee

IT-arendus

Valmis IT-arendus võimaldab hambaarsti infosüsteemis näha proteesihüvitise õigust, avatud proteesihüvitise dokumendi korral selle kehtivust ning selle jääki ning saata elektroonilise andmevahetuse kaudu teenuseosutajalt haigekassale teenusearveid ning teenuseosutajal pärida arvete ning nende koondarveldamise infot.

Edastatud arvetele koostab koondarved kord nädalas haigekassa st teenuseosutaja ei pea eraldi koondarveid kontrollima ja kinnitama.

Arendajatele on esmane liidestamise juhend saadetud oktoobri teisel nädalal. Arenduse testimine toimub novembris ning arendused on juurutatud hiljemalt 2017 aasta lõpuks.

IT-arenduse funktsionaalsused:

  • Patsiendi mitterahalise proteesihüvitise õiguse ja limiidi jäägi kontroll (260 eurot)
  • Hüvitise raviarvete edastamine
  • Edastatud arvete summade ning koondarveldamise info pärimine

Arvete edastamisega seotud küsimuste ja probleemide korral palume kirjutada e-posti aadressile hambaravi@haigekassa.ee või helistada telefonil 744 7440; 744 7434 või 744 7457.

IT juhendid: