Hambaravihüvitis

Täiskasvanute hambaravihüvitise pakkumiseks sõlmivad haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja (juriidiline isik või FIE) lepingu, mille nõuded on sätestatud ravikindlustuse seaduses. Leping on tähtajaline. Teenuseosutajatega, kellel on kehtiv laste hambaravi leping, sõlmitakse täiskasvanute hambaravihüvitise pakkumiseks leping kolmeks aastaks. Teenuseosutajatega, kellel praegu ei ole haigekassaga kehtivat lepingut, sõlmitakse hüvitise leping üheks aastaks. Leping ei mõjuta juba sõlmitud või tulevikus sõlmitavat lepingut laste hambaravi või täiskasvanutele vältimatu abi osutamiseks.

Mitterahalise hambaravihüvise lepingumahte ei reguleerita.

Laste hambaravi valikul pakutud koefitsient ei rakendu täiskasvanute hüvitise puhul. 

Lepingu sõlmimiseks palume saata digiallkirjastatud taotlusvormi aadressile hambaravi [at] haigekassa.ee.

  • Lepingu sõlmimise taotlusvorm
  • Täiskasvanute hambaravihüvitise leping (kehtib 05.03.2018-31.12.2020),
  • Täiskasvanute hambaravihüvitise leping (kehtib alates 01.01.2021)

Pöörame tähelepanu asjaolule, et hambaarstide soovil on lepingus muudetud koondarvete saatmise korda: koondarveid koostab mitte harvem kui kord nädalas haigekassa ja hambaarstidel on võimalus kontrollida nende vastavust enda raviarvetega. Vastav punkt on kirjas ka lepingus.

Leping sisaldab:

  • Teenuste loetelu
  • Andmete elektroonilise edastamise ja arvelduse nõudeid
  • Teenuse kvaliteeditingimusi
  • Teenuse kättesaadavuse tagamise tingimusi

 

Eelnevalt kehtinud leping ja lisad

  •  Täiskasvanute hambaravihüvitise leping (kehtinud 05.03.2018-31.12.2020)
  • lisa 4 - Vähemalt 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi teenuse ravi rahastamise erisused eriolukorra ajal