Hambaravihüvitis

Lepingu info

Lepinguid saab sõlmida alates maist 2017.

  • Täiskasvanute hambaravihüvitise leping (Lepingut muudetud 05.03 2018.a)
  • Lepingu sõlmimise taotlusvorm

Lepingu sõlmimiseks palume saata digiallkirjastatud taotlusvorm aadressile hambaravi [at] haigekassa.ee

Pöörame tähelepanu, et hambaarstide soovil on muudetud lepingus koondarvete saatmise korda: koondarveid hakkab mitte harvem kui kord nädalas koostama haigekassa ja hambaarstidel on võimalus kontrollida nende vastavust enda raviarvetega. Vastav punkt on kirjas ka lepingus.

Leping sisaldab:

  • Teenuste loetelu
  • Andmete elektroonilise edastamise ja arvelduse nõuded
  • Teenuse kvaliteeditingimused
  • Teenuse kättesaadavuse tagamise tingimusi

Täiskasvanute hambaravihüvitise pakkumiseks sõlmivad haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja (juriidiline isik või FIE) lepingu, mille nõuded on sätestatud ravikindlustuse seaduses. Leping on tähtajaline. Teenuse osutajatega, kellel on täna kehtiv laste hambaravi leping, sõlmitakse hüvitise pakkumiseks leping kolmeks aastaks. Teenuse osustajatega, kellel hetkel ei ole haigekassaga kehtivat lepingut, sõlmitakse hüvitise leping üheks aastaks.Leping ei mõjuta juba sõlmitud või tulevikus sõlmitavat lepingut laste hambaravi või täiskasvanute vältimatu abi osutamiseks.

Mitterahalise hambaravihüvise lepingumahte ei reguleerita.

Laste hambaravi valikul pakutud koefitsient ei rakendu täiskasvanute hüvitise puhul. 

Proteesihüvitiste jaoks sõlmitakse leping alates 1. jaanuarist 2018.