Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Hambaravihüvitis

2019. aastast kehtima hakanud tervishoiuteenuste loetelu § 74 lõige 19 sätestab, et arsti otsuse alusel võtab haigekassa tervishoiuteenuste loetelus kirjeldatud hambaraviteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle puuduva suuhügieeni võimekusega vaimse ja füüsilise puudega isikult. Nii perearstil kui eriarstil (v.a hambaarstid) on õigus nimetatud otsus langetada, kandes selleks kindlustatud isiku kohta esitatud raviarvele koodi 9072/ Elupuhune hambaravi.

Seisundid, millest peavad perearstid või eriarstid  lähtuma puuduva suuhügieeni võimekusega vaimse ja füüsilise puudega isikutegrupi määramisel on nii isiksuse psüühilised iseärasused kui füüsilised seisundid, mille tõttu patsiendil puudub kõrvalise juhendamisega võimekus suuhügieeni eest hoolt kanda.

Kriteeriumite loetelu:

 • intellektipuue (sügav vaimne alaareng);
 • autistliku spektrumi häire;
 • dementsus;
 • muud psüühilised kõrvalekalded,
 • halvatusseisundid, mis haaravad mõlemat ülajäset ja on tingitud kesknärvisüsteemi või neuromuskulaarse ühiku haigusest;
 • liigutushäired (näiteks parkinsonistlik sündroom, generaliseerunud düstoonia, raskekujuline tantstõbi);
 • kaasasündinud või omandatud füüsilised iseärasused 

Oleme seadnud kriteeriumid, mis on sagedasemateks põhjuseks, et inimesed vajaksid elupuhust hambaravi kogu ulatuses. Kriteeriumid, millest raviarst või perearst peab elupuhuse hambaravi määramisel lähtuma:

Isiksuse psüühilised iseärasused sõltumatult haiguse otsesest nosoloogiast, mille tõttu patsient ei ole suuteline suuõõne hügieeni tagama ka adekvaatse juhendamise korral:

 • Intellektipuue (sügav vaimne alaareng)
 • Autistliku spektrumi häire
 • Dementsus
 • Muud psüühilised kõrvalekalded (näiteks krooniline raske psühhoos).

Füüsilised, haigustest tingitud  seisundid, mil inimene ei ole suuteline suuõõne hügieeni protseduure läbi viima

 • Halvatusseisundid, mis haaravad mõlemat ülajäset, ja on tingitud kesknärvisüsteemi või neuromuskulaarse ühiku haigusest
 • Liigutushäired, nagu parkinsonistlik sündroom, generaliseerunud düstoonia, raskekujuline tantstõbi
 • Kaasasündinud või omandatud füüsilised iseärasused, näiteks jäseme ja selle olulise osa puudumine arenematuse või amputatsiooni tõttu, mille tõttu isik ei tule toime suuhügieeni toimingutega

Kui perearst või erialaarst on määranud süsteemis inimese raviarvele statistilise koodi 9072 (see on ühekordne tegevus), mis on eluaegne hambaravi, siis inimese hambaravi eest tasub kogu mahus haigekassa.

Õigus teenuste kasutamiseks tekib isikul kahe kuu pärast alates tunnuskoodi 9072 märkimise päevast raviarvele. Käesolev aasta on uue teenuse piloteerimise aasta, mille jooksul oleme valmis üle vaatama  teenuse osutamise tingimusi ja isikute grupi koosseisu. 

 • Sihtrühma patsiendi õigust hambaravile on hambaarstil võimalik kontrollida täiskasvanute hambaravi hüvitise limiidi kontrolli ja /või MISP süsteemi kaudu.  Limiidina kuvatakse isikule hüvitise määrana  ,,TASUTA”. Mispi kasutusjuhendi leiate siit.

Raviarvete tasumiseks esitamine toimub sarnaselt laste hambaravi teenustele ravitüübiga 34. Elupuhuse hambaravi teenuste osutamine ei mõjuta Teie raviasutuse laste hambahaiguste ennetuse ja ravi rahastamise lepingus kokkulepitud rahalist mahtu.

Puudega inimesele hambaarsti vastuvõtu aega broneerides tuleb silmas pidada mitmeid asjaolusid, mille kohta saab lähemalt lugeda siit