Teabenõue

Küsi

NB! Kui soovite saada andmeid Eesti Haigekassa andmebaasist, palume esmalt tutvuda meie finantsnäitajatega , statistikaga, infograafikaga ja Tervise Arengu Instituudi kodulehel kättesaadavate andmetega, mille abil leiate suure tõenäosusega oma küsimusele vastuse.

Täiendavate andmete soovi korral palume täita päringutaotluse vormi soodusretseptide, meditsiiniseadmete või tervishoiuteenuste kohta. Taotluse vorm tuleb digiallkirjaga saata aadressile info [at] haigekassa.ee.

Esitatud päringutaotluse alusel hindame selle teostatavust ning meie poolset valmimistähtaega ning võtame Teiega vajadusel täiendavalt ühendust. Mahukamate andmesoovide puhul palume arvestada, et sõlmime Teiega andmevahetuslepingu, et tagada ravikindlustuse andmekogu andmete eesmärgipärane ja nõuetekohane kasutamine.

Kirjuta meile

Pöördu haigekassa klienditeeninduse poole, kui Sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame Sulle kiiresti ja kaasame vajadusel vastamiseks tervishoiu spetsialiste.

Sinu isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses. Isikusamasuse tuvastamiseks taotluse esitamisel on järgmised võimalused:

  • esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile info [at] haigekassa.ee

  • saata omakäeliselt allkirjastatud taotlus haigekassasse posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144

  • tulla haigekassa klienditeenindusbüroosse koos isikut tõendava dokumendiga

Tagasiside ja ettepanekud