Teabenõue

Küsi

NB! Kui soovite saada andmeid Eesti Haigekassa andmebaasist, palume esmalt tutvuda meie kodulehel ja Tervise Arengu Instituudi kodulehel kättesaadavate andmetega, mille abil leiate suure tõenäosusega oma küsimusele vastuse.

Täiendavate andmete soovi korral palume täita päringutaotluse vormi soodusretseptide, meditsiiniseadmete või tervishoiuteenustekohta.Taotluse vorm tuleb saata aadressile info@haigekassa.ee.

Esitatud päringutaotluse alusel hindame selle teostatavust ning meie poolset valmimistähtaega ning võtame Teiega vajadusel täiendavalt ühendust. Mahukamate andmesoovide puhul palume arvestada, et sõlmime Teiega andmevahetuslepingu, et tagada ravikindlustuse andmekogu andmete eesmärgipärane ja nõuetekohane kasutamine.

Kirjuta meile

Teie isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Teie kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses. Isikusamasuse tuvastamiseks taotluse esitamisel on järgmised võimalused:

  • esitades e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse
  • saates omakäeliselt allkirjastatud taotluse postiga
  • tulles haigekassa klienditeenindusbüroosse koos isikut tõendava dokumendiga

Kui Teil on küsimusi tervishoiuteenuste, nende rahastamise või muu haigekassa tööd puudutava kohta, siis kirjutage meile aadressil info@haigekassa.ee või helistage numbril (+372) 669 6630