Privaatsuspoliitika

Haigekassa eesmärk on ravikindlustushüvitiste võimaldamine, tervishoiuteenuste eest tasumine ning tervishoiuteenuste korraldamisega seotud teiste ülesannete täitmine vastavalt ravikindlustuse seadusele, tervishoiuteenuste korraldamise seadusele ja muudele õigusaktidele. Nende eesmärkide saavutamiseks peab haigekassa töötlema isikuandmeid kaasaarvatud terviseandmeid, finantsandmeid ja muid eriliigilisi isikuandmeid.

Andmete ja isikuandmete koosseis, mida haigekassa kasutab oma töös on määratud õigusaktidega ja avalikus dokumendiregistrist leitavate otsustega. Kokkuvõtliku ülevaate isikuandmete töötlemise korrast ja isiku õiguste rakendamise tagamisest haigekassas annab meie privaatsuspoliitika. Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise peatamist ning kustutamist, kui töötlemisel puudub seaduslik alus.

Pöördumisi isikuandmete töötlemise kohta haigekassas on võimalik esitada andmekaitse spetsialistile
e-posti teel: Andmekaitse [at] haigekassa.ee (andmekaitse[@]haigekassa.ee)
posti teel: Lastekodu 48 Tallinn 10113

Haigekassa üle teostab järelevalvet isikuandmete töötlemise osas Andmekaitse Inspektsioon

aadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129
e-post: info [at] aki.ee (info[@]aki.ee)
telefon: 627 4135
nõuandetelefon: 562 2341