Tagasi

Nõukogu ja juhatus

Nõukogu ja juhatus

Juhatus

  • Rain Laane

juhatuse esimees
+ 372 620 8430

  • Karl-Henrik Peterson

juhatuse liige

+ 372 620 8430

  • Maivi Parv

juhatuse liige
+ 372 744 7449

  • Pille Banhard 

juhatuse liige
+ 372 620 8430Klienditelefon: (+372) 669 6630

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on Nõukogu. Selle koosseisu täpsustab Eesti Haigekassa seadus. Täpne loetelu nõukogu pädevusest ja ülesannetest on toodud Eesti Haigekassa seaduse §12.

Riigi huvide esindajad

  • Sotsiaalminister- Tanel Kiik
  • Rahandusminister- Martin Helme

Kindlustatute huvide esindajad

  • Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige- Ulvi Tammer-Jäätes
  • Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees- Jüri Lember

Tööandjate huvide esindajad

  • Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja - Arto Aas
  •  Priit Perens