Nõukogu ja juhatus

Juhatuse liikmedNõukogu liikmed

Nõukogu liikmed

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on Nõukogu. Selle koosseisu täpsustab Eesti Haigekassa seadus. Täpne loetelu nõukogu pädevusest ja ülesannetest on toodud Eesti Haigekassa seaduse §12.

Riigi huvide esindajad (5)

Tervise- ja tööminister, rahandusminister ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees on nõukogu liikmed ametikoha järgi. Riigikogu määrab oma liikmete hulgast ühe nõukogu liikme sotsiaalkomisjoni ettepanekul. Vabariigi Valitsus nimetab tervise- ja tööministri ettepanekul sotsiaalministeeriumi ametnike hulgast ühe nõukogu liikme.

Tervise- ja tööminister, nõukogu esimees

Jevgeni Ossinovski

Rahandusminister

Toomas Tõniste

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees

Helmen Kütt

Riigikogu esindaja

Maris Lauri

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja

Heli Paluste

 

Kindlustatute huvide esindajad (5)

Isikud nimetatakse ametisse Vabariigi Valitsuse poolt määratud organisatsioonide poolt tehtud ettepanekute alusel. Vabariigi Valitsus nimetab ametisse viis nõukogu liiget.

MTÜ Lastekaitse Liidu ettepanekul Eesti Lastekaitse Liidu toetajaliige

Reet Raukas

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ettepanekul 
EPÜL juhatuse esimees 

Andres Ergma

Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekul 
Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

Ulvi Tammer-Jäätes  

Eesti Ametiühingute Keskliidu ettepanekul Eesti Ametiühingute

Keskliidu esimees

Peep Peterson

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni ettepanekul

Põhja-Eesti Regionaalhaigla radioloog

Sergei Nazarenko

Tööandjate huvide esindajad (5) 

Isikud nimetatakse ametisse Vabariigi Valitsuse poolt määratud organisatsioonide poolt tehtud ettepanekute alusel. Vabariigi Valitsus nimetab ametisse viis nõukogu liiget.

Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees

Urmas Sule

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja

Toomas Tamsar

AS TREV-2 Grupp juhatuse esimees

Mittetulundusühingu Ravimitootjate Liit juhataja

Sven Pertens

Riho Tapfer