Haigekassa osalus töörühmades ja komisjonides

 

Töögrupp/Komisjon/Programm

Nimi, osakond, ametikoht

Associate partner of Association Internationale de la Mutualité (AIM) – EU Affairs Working Group, General Assembly meetings

Rain Laane- juhatus, juhatuse esimees

 

Eesti tervishoiusüsteemi tulevikunägemuse töörühm (Sotsiaalministeerium)

Rain Laane, töörühma liige- juhatus, juhatuse esimees

 

Töövõimetuskindlustuse skeemi väljatöötamise töörühm (Sotsiaalministeerium)

Rain Laane, töörühma liige- juhatus, juhatuse esimees

 

Registripõhiste vähi sõeluuringute korraldamise juhtrühm (Sotsiaalministeerium)

 

Rain Laane, juhtrühma liige- juhatus, juhatuse esimees

 

Digisaatekirja, digiregistratuuri ja e-konsultatsiooni teenuste juhtrühm (Sotsiaalministeerium)

Rain Laane, juhtrühma liige- juhatus, juhatuse esimees

 

Ravijuhend „Täiskasvanute unehäirete diagnostika ja esmane ravi“

Anneli Truhanov, sekretariaadi liige- tervishoiu-ja kommunikatsiooni osakond, ravikvaliteedi talituse spetsialist

Ivika Leik, töörühma liige-ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse peaspetsialist

Eesti Personalitöö Ühing

Anne-Ly Mendel, ühingu liige, personaljuhtimise õppekava koostamise ja kutsestandardi töörühma liige- personaliosakond, juhataja

Eesti Kvaliteediühing

Anne-Ly Mendel, arvamustöös osaleja- personaliosakond, juhataja

E-saatekirja õigusruumi töörühma (Sotsiaalministeerium)

Endla Tempel, töörühma liige- juriidiline osakond, peajurist

 

Piiriülese andmevahetuse IT tehnilise töörühm(Sotsiaalministeerium)

Deniss Andrijevski , töörühma liige- infotehnoloogia osakond, süsteemiarenduse talituse peaspetsialist

Ravimikomisjon (Sotsiaalministeerium)

Erki Laidmäe, põhiliige- ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse juht

Keili Kõlves, asendusliige- ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete ravimite ja meditsiiniseadmete talituse peaspetsialist

Kodade virvendusarütmia ravi- ja käsitlusjuhendi sekretariaat/töörühm

Erki Laidmäe, töörühma liige- ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse juht

Kärt Veliste, sekretariaadi liige -ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse spetsialist

Immuunoprofülaktika komisjon (Sotsiaalministeerium)

Erki Laidmäe,  komisjoni põhiliige- ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse juht

AIM töögrupp - Pharmaceuticals and Medical Devices

Erki Laidmäe,  töögrupi liige- ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse juht

Keili Kõlves, asendusliige- ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse peaspetsialist

Kärt Veliste, asendusliige- ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse spetsialist

Tervisetehnoloogiate hindamise ekspertnõukogu (Tartu Ülikool, Peremeditsiini ja Rahvatervise Instituut)

Erki Laidmäe,  ekspertnõukogu liige- ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse juht

Kaie Mõtte, ekspertnõukogu liige- arendusjuht

Malle Avarsoo, ekspertnõukogu asendusliige- ravikindlustushüvitiste osakond, eriarstiabi paketi arenduse talituse spetsialist

Tiina Sats, ekspertnõukogu asendusliige- ravikindlustushüvitiste osakond, eriarstiabi paketi arenduse talituse juht

Tervishoiuvaldkonna esmatasandi IT arenduste juhtrühma (Sotsiaalministeerium)

Raimo Laus, juhtrühma liige- juhatus, informaatika osakonna juhataja

Erki Laidmäe, juhtrühma asendusliige- ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse juht

 

Esmatasandi jätkusuutlikkuse töörühm (Terviseamet)

Pille Banhard, töörühma liige- juhatus, juhatuse liige

Erki Laidmäe, töörühma liige- ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse juht

Külli Friedemann, töörühma liige - ravikindlustushüvitiste osakond, esmatasandi paketi arenduse talituse juht

 

Esmatasandi töörühm (Sotsiaalministeerium)

Erki Laidmäe, töörühma liige- ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse juht

Kersti Esnar, töörühma asendusliige - ravikindlustushüvitiste osakond, juhataja

Külli Friedemann, töörühma asendusliige - ravikindlustushüvitiste osakond, esmatasandi paketi arenduse talituse juht

 

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) andmekogude projektirühm

Helen Hoyer, projektirühma liige- kliendisuhtluse osakond, kindlustusregistri ja e-teenuste talituse juht

Technical Comission of the Administrative Commission for the coordination of Social Security Systems (Brüssel)

Helen Hoyer, töörühma liige- kliendisuhtluse osakond, kindlustusregistri ja e-teenuste talituse juht

Elektroonse andmevahetuse projekt EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) Eestisisene töögrupp (Sotsiaalministeerium)

Helen Hoyer, töögrupi liige- kliendisuhtluse osakond, kindlustusregistri ja e-teenuste talituse juht

Ravikindlustuse info piiriülese liikumise funktsionaalse töörühm (Sotsiaalministeerium) 

 

Helen Hoyer, töörühma liige- kliendisuhtluse osakond, kindlustusregistri ja e-teenuste talituse juht

Riigikantselei Eesti-Soome andmevahetuse jälgimise töögrupp

 

Helen Hoyer, töögrupi liige- kliendisuhtluse osakond, kindlustusregistri ja e-teenuste talituse juht

E-Tervise ja SOM-i  digisaatekirja projekti  „Partnerite töörühm“

Jekaterina Demidenko, töörühma liige- ravikindlustushüvitiste osakond, Esmatasandi paketi arenduse talituse peaspetsialist

Raimo Laus, töörühma liige- informaatika osakonna juhataja

Ravijuhendi „Insuldijärgne taastusravi“ sekretariaat

Kadri Popilenkov (LHP), sekretariaadi liige- ravikindlustushüvitiste osakond, eriarstiabi paketi arenduse talituse peaspetsialist

 

Ravijuhendi „Insuldi ravi“ sekretariaat

Kadri Popilenkov (LHP), sekretariaadi liige- ravikindlustushüvitiste osakond, eriarstiabi paketi arenduse talituse peaspetsialist

 

Terviseala teaduse ja innovatsiooni nõukogu (Sotsiaalministeerium)

Kaie Mõtte, nõukogu asendusliige- arendusjuht

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon (Sotsiaalministeerium)

Kaie Mõtte, ekspertkomisjoni liige- arendusjuht

Haiglavõrgu arengukava komisjon  (Sotsiaalministeerium)

Maivi Parv, komisjoni liige- juhatus, juhatuse liige

Kaie Mõtte, komisjoni asendusliige- arendusjuht

Rahvastiku tervise arengukava juhtkomitee (Sotsiaalministeerium)

Kaie Mõtte, juhtkomitee asendusliige- arendusjuht

Katrin Romanenkov, juhtkomitee asendusliige- tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond, juhataja

Infoturbejuhtide komisjon (Riigi Infosüsteemi Amet)

Marina Mironova (LHP), komisjoni liige- infoturbejuht

Katre Kuklase, komisjoni liige- infoturbejuhi kt

Audit Board of the Administrative Commission for the coordination of Social Security Systems (Brüssel)

Miret Tuur- kliendisuhtluse osakond, isikupõhiste ja välisravi taotluste talituse juht

AIM töögrupp – Long-term care and Chronic disease management, töögrupp

Katrin Romanenkov, töögrupi liige- tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond, juhataja

Silja Kimmel, töögrupi asendusliige- tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakonna peaanalüütik

Üleriigilise spordi- ja liikumisharrastuse tervikkäsitluse töörühm

Kersti Esnar, töörühma juht- ravikindlustushüvitiste osakond, juhataja

Made Bambus, töörühma liige- ravikindlustushüvitiste osakond, esmatasandi paketi arenduse talituse spetsialist

Külli Friedemann, töörühma liige - ravikindlustushüvitiste osakond, esmatasandi paketi arenduse talituse juht

 

Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda

Maivi Parv, põhiliige- juhatus, juhatuse liige

 

Katrin Romanenkov, asendusliige- tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond, juhataja

 

Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm (Riigikantselei)

Katrin Romanenkov, rakkerühma liige - tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond, juhataja

AIM töögrupp -EU Affairs

Katrin Romanenkov- tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond, juhataja

 

Ravijuhend„Sepsis ja septiline šokk“ töörühm

Keili Kõlves, töörühma liige- ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse peaspetsialist

Ravijuhendi „HIV-positiivsete isikute varajane avastamine, ravi ja edasine käsitlus“ töörühm

Kersti Esnar, töörühma liige- ravikindlustushüvitiste osakond, juhataja

Liis Kruus, sekretariaadi liige- ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse peaspetsialist

Tervise kaugteenuste töörühma liige (Sotsiaalministeerium)

Kersti Esnar, töörühma liige- ravikindlustushüvitiste osakond, juhataja

Tiina Sats, töörühma asendusliige- ravikindlustushüvitiste osakond, eriarstiabi paketi arenduse talituse juht

Immuniseerimise teavituse töögrupp (Sotsiaalministeerium)

Külli Friedemann, töögrupi liige- - ravikindlustushüvitiste osakond, esmatasandi paketi arenduse talituse juht

 

Nakkushaigusteavituse töörühm (Sotsiaalministeerium)

Liis Hinsberg, töörühma liige- tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht

AIM töögrupp – Health Promotion and Disease Prevention, töögrupp

Liis Hinsberg, töögrupi liige- tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht

Taisi Kõiv, töögrupi asendusliige- tervishoiu-ja kommunikatsiooni osakond, tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse spetsialist

 

Digiretseptide piiriülese liikumise funktsionaalse töörühm (Sotsiaalministeerium)

 

Liis Kruus, töörühma liige- ravikindlustushüvitiste osakond, ravimite ja meditsiiniseadmete talituse peaspetsialist

 

 

AIM töögrupp – Fight Against Fraud, töögrupp

Triinu-Kreete Mägi, töögrupi liige- Partnerihalduse osakond, ravikindlustushüvitiste õigsuse kontrolli talituse juht

Maivi Parv, töögrupi asendusliige- juhatus, juhatuse liige

 

 

Euroopa Liidu võrgu- ja infoturbe agentuuri e-tervise turvalisuse ekspertgrupp (ENISA's eHealth security experts group)

Marina Mironova (LHP), ekspertgrupi liige-  infoturbejuht

Paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise eelanalüüs ja pilootprojekti rakendamise kava koostamine, PAIK juhtrühm (Viljandi Haigla)

(Sotsiaalministeerium)

 

Rain Laane, juhtrühma liige- juhatus, juhatuse esimees

Maivi Parv- juhtrühma asendusliige- juhatus, juhatuse liige

Vähiravi kvaliteedi komisjon (Sotsiaalministeerium)

 

Maivi Parv- komisjoni liige- juhatus, juhatuse liige

Kriisiaja tervishoiukorralduse ekspertrühm (Riigikantselei)

 

Maivi Parv, ekspertrühma liige- juhatus, juhatuse liige

Tiina Sats, ekspertrühma asendusliige- ravikindlustushüvitiste osakond, eriarstiabi paketi arenduse talituse juht

 

Rahvatervise komisjon

 

Maivi Parv, komisjoni juht- juhatus, juhatuse liige

 

Ravijuhendite nõukoda

 

Maivi Parv, põhiliige- juhatus, juhatuse liige

 

Definitsioonide töörühm (Sotsiaalministeerium)

Malle Avarsoo, töörühma liige- ravikindlustushüvitiste osakond, eriarstiabi paketi arenduse talituse spetsialist

Tiiu Rudov, töörühma liige- partnerihalduse osakond

Lepingute haldamise talituse spetsialist

Ravijuhendi „Alaseljavaluga patsientide käsitlus“ töörühm

Malle Avarsoo, töörühma liige- ravikindlustushüvitiste osakond, eriarstiabi paketi arenduse talituse spetsialist

 

Nordic Casemix Centre Expert Network

Malle Avarsoo, liige- ravikindlustushüvitiste osakond, eriarstiabi paketi arenduse talituse spetsialist

 

Halduskomisjoni materjalide ettevalmistamise töögrupp (Sotsiaalministeerium)

Miret Tuur- kliendisuhtluse osakond, isikupõhiste ja välisravi taotluste talituse juht

 

Piiriülese andmevahetus juhtrühm (Sotsiaalministeerium)

 

Raimo Laus, liige- Infotehnoloogia osakond, juhataja

Järelevalve infosüsteemi töörühm (Terviseamet)

 

Kaie Mõtte, töörühma liige- arendusjuht

 

Toitumise ja liikumise roheline raamat (Sotsiaalministeerium)

Taisi Kõiv- tervishoiu-ja kommunikatsiooni osakond, tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse spetsialist

Tiina Sats- ravikindlustushüvitiste osakond, eriarstiabi paketi arenduse talituse juht

Nullbürokraatia rakkerühm (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

Terje Kalamees- kliendisuhtluse osakond, juhataja

Ravijuhendi "Alzheimeri tõbi, diagnoos ja ravi" sekretariaat

Tiina Sats, sekretariaadi liige - ravikindlustushüvitiste osakond, eriarstiabi paketi arenduse talituse juht

Piiriülese andmevahetuse õigusküsimuste analüüsimise ja muutmise töörühma  (Sotsiaalministeerium)

Urve Jelle, töörühma liige- juriidiline osakond, peajurist

E-Tervise ja SOM-i  digisaatekirja projekti  - „Sisutöörühma “ liige

Tiiu Rudov, liige- partnerihalduse osakond, lepingute haldamise talituse spetsialist

Malle Avarsoo, liige- - ravikindlustushüvitiste osakond, eriarstiabi paketi arenduse talituse spetsialist

Rinnavähi mammogaarfilise sõeluuringu töörühm

Kersti Esnar, töörühma juht - ravikindlustushüvitiste osakond, juhataja

Made Bambus, töörühma liige- ravikindlustushüvitiste osakond, esmatasandi paketi arenduse talituse spetsialist

Külli Friedemann, töögrupi liige- ravikindlustushüvitiste osakond, esmatasandi paketi arenduse talituse juht

Silja Kimmel, töögrupi liige- tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakonna peaanalüütik

Mare Oder, töögrupi liige- tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakonna ravikvaliteedi talituse peaspetsialist

Patsiendiohutuse arendamise algatusrühmas (Sotsiaalministeerium)Sirje Kree- liige- tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakonna ravikvaliteedi talituse juht