Nõukogu otsused

Otsus nr 27- Ettepaneku tegemine tervise- ja tööministrile määruse „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“ kehtestamiseks

06.10.2017. a nr 26 Eesti Haigekassa juhatuse liikme volituste pikendamine

06.10.2017. a nr 25 Eesti Haigekassa juhatuse esimehe nimetamine, ametitasu kinnitamine ja ametilepingu põhitingimused

25. 09.2017. a nr 24 Eesti Haigekassa juhatuse esimehe kohusetäitja määramine

25.09.2017. a nr 23 Avaliku konkursi korraldamine Eesti Haigekassa juhatuse esimehe ametikoha täitmiseks

19. mai 2017. a nr 18 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmiseks ettepaneku tegemi

26.04.2017. a nr 11 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmiseks ettepaneku tegemine