Tervishoiuteenuste statistika

Statistika

Raviasutuste THT kasutus kululiikide lõikes

Alates 2018.a leiab andmed siit.

Arhiiv: 201720162015

Eriarstiabi raviasutuse, teenuse tüübi ja eriala lõikes vanuserühmades

2018201720162015

Eriarstiabi statistika leiab siit.

Eriarstiabi ambulatoorsed vastuvõtud 

2018201720162015

Eriarstiabi statistika leiab siit

Eriarstiabi erakorralise meditsiini (EMO) aruanne

2018201720162015

Iseseisev õendusabi raviasutuse, teenuse tüübi ja eriala lõikes vanuserühmades

 2018201720162015

Üldarstiabi (perearstiabi) teenuste kasutus

2018201720162015

Tervishoiuteenuste sh DRG  kasutus raviasutustes (va üldarstiabi)

20182017201620152014201320122011

Erialad, teenuse koodid, ravitüübid, diagnoosid

 

2018201720162015201420132012,  2011,   2010,  

200920082007,  20062005

Eriarstiabi statistika leiab siit.

Välisravi kindlustatud inimesele

Alates 2018. a leian andmed siit.

2018201720162015