Hanked

Hanke teated

Eesti Haigekassa on kuulutanud riigihangete registris välja hanke tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks:

  • Alla 19-aastastele kindlustatutele hambaraviteenuse Ida-Viru, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saare ja Valga maakondades
  • Sõlmitavate lepingu perioodiks on 01.10.2019 -30.06.2022.

Hanke väljakuulutamise otsused, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/

Eesti Haigekassa korraldas 15.03.2019 kell 13.30 infopäeva riigihankel osalejatele. Infopäeva saab järele vaadata siit


Eesti Haigekassa hankekord

Hankeplaan 2019

2019. aasta hankeplaani lisad:


Hankeplaan 2018

Eesti Haigekassa käimasolevate hangete info leiab ka riigihangete e-keskkonnast.