Hanked

Hanke teated

Eesti Haigekassa on kuulutanud riigihangete registris välja kaks hanget tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks:

  • Ambulatoorne  näo- ja lõualuukirurgiateenus Harju ja Tartu maakondades
  • Ambulatoorne günekoloogia Tartu maakonnas.

Sõlmitavate lepingu perioodiks on 01.01.2020 - 30.09.2021.

Hanke väljakuulutamise otsused, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/


Eesti Haigekassa hankekord

Hankeplaan 2019

2019. aasta hankeplaani lisad:


Hankeplaan 2018

Eesti Haigekassa käimasolevate hangete info leiab ka riigihangete e-keskkonnast.