Tervishoiuteenuste statistika

 

Raviasutuste THT kasutus kululiikide lõikes

20162015

Eriarstiabi raviasutuse, teenuse tüübi ja eriala lõikes vanuserühmades

20162015

Eriarstiabi ambulatoorsed vastuvõtud 

20162015

Eriarstiabi erakorralise meditsiini (EMO) aruanne

20162015

Iseseisev õendusabi raviasutuse, teenuse tüübi ja eriala lõikes vanuserühmades

20162015

Üldarstiabi (perearstiabi) teenuste kasutus

20162015

Tervishoiuteenuste sh DRG  kasutus raviasutustes (va üldarstiabi)

201620152014201320122011

Raviasutuste lepingute täitmine

2014201320122011

Erialad, teenuse koodid, ravitüübid, diagnoosid

 

20162015201420132012,  2011,   2010,  

200920082007,  20062005

Välisravi

Välisravi Eesti kindlustatule

20162015