Haigekassa seisukohad ja haigekassa kõneisikute ettekanded (2016)

KuupäevÜritusTeemaEttekanne, seisukohad
11.2016Konverents Meditsiin 2017Tervishoid 2017. aastalTanel Ross ettekanne

11.2016

Pressihommik

Plaanilise ravi võimalused välismaal

Miret Tuur ettekanne

11.2016

Üldkommentaar meediale

Kardioloogia teenuste mahud

Eesti Haigekassa seisukohad

11.2016

Vähi sõeluuringute tulevik Eestis: tervisekasud ja parim praktika

Eesti Haigekassa seisukohad seoses sõeluuringute korraldamise põhimõtetega

Eesti Haigekassa seisukohad

11.2016

Maailma diabeedipäevale pühendatud konverents "DIABEET SILMA ALL"

Diabeedipäeva avasõnad diabeediravi olulisusest ja haigekassa panusest ravi arengule

Tanel Ross avasõnad

10.2016

Rahvusvaheline dialoog: võrdne ligipääs tervishoiule

Health Equity as Path to Global Development: Estonia’s Experience

Tanel Ross ettekanne

10.2016

Ülemaailmne kvaliteedikonverents Jaapanis, selle aasta teemaks oli tervishoiu kvaliteedi jätkusuutlikkus.

Kogu ürituse üldinfo siin.

Implementation of HC Quality Strategy: Legislation and the Perspective of Health Insurance

Mari Mathiesen ettekanne

10.2016

Sotsiaalkomisjoni istung

E-teenused

Tanel Ross ettekanne

10.2016

Eesti Vähiliidu pressikonverents

Sõeluuring kui oluline vahend jämesoolevähi varaseks avastamiseks

Mari Mathiesen

ettekanne

10.2016

Eesti Haigekassa seisukohad 

Esmatasandi teenuste arendamine

Haigekassa seisukohad

09.2016

Tervist edendavate haiglate ja terviseteenuste (TEH) võrgustikupäev

Eesti Haigekassa roll ja tegevused tervishoiusüsteemi kvaliteedi edendamisel

Mari Mathiesen 

ettekanne

09.2016

WHO tervishoiu rahastamise nädal Kõrgõzstanis 

Experiences from healtch financing system in Estonia

Tanel Ross

ettekannde

09.2016

Sotsiaalkomisjoni avalik istung

Eesti ravikindlustuse hetkeseis ja tulevikuperspektiiv 

Tanel Ross

ettekanne

08.2016

Üldkommentaar meediale

Riikliku ravikindlustuse finantspositsioon

Haigekassa seisukohad

ettekanne

06.2016

Pressikonverents

Mobiilsete naha- ja eesnäärmevähi diagnoosikabinettide üleandmine tartu ülikooli kliinikumile

Tanel Ross

kõnepunktid

06.2016

Sotsiaalkomisjoni avalik istung

Sotsiaalkomisjoni avalik istung eriarstiabi kättesaadavusest

Tanel Ross
kõnepunktid

05.2016

Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverents

Strateegilise ostmise tugevdamine

tervishoiu hüvanguks

Tanel Ross

ettekanne

04.2016

Haigekassa pressihommik

Mida ravikindlustus 2015. aastal kindlustatutele

pakkus

Tanel Ross 

ettekanne

04.2016

Annual Universal Health Care Financing Forum: 

Focus on Resource Mobilization, 

World Bank and USAID

Panel discussion: “Making the Case for Health:

Prioritizing Health in Public Budgets”

Tanel Ross

paneelarutelu,

jutupunktid

03.2016

Üldkommentaar meediale

Geograafilise kättesaadavuse põhimõtted

Haigekassa

seisukohad

03.2016

Connected Health Cluster, Tallinn Tehnopol

Seminar: Redesigning health

Opening remarks by Tanel Ross

Tanel Ross

avasõna

02.2016

Pressikonverents

Uuringu  „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile
2015“ järeldused ja haigekassa tegevused

Tanel Ross

ettekanne

01.2016

Haigekassa pressihommik

Haigekassa 2016. aastaeelarve ja lepingute planeerimise põhimõtted, prioriteetsed tegevusvaldkonnad

Tanel Ross

ettekanne

01.2016

 

Rahvusvaheline konverents 

"Sustainable UHC through Stronger Health Systems", Lõuna-Korea, 14.01-.15.01

Ettekanne "Sustainable UHC through Stronger Health Systems",
Paneelarutelu jutupunktid "ICT and big data with UHC"

Tanel Ross
ettekanne

paneelarutelu