Haigekassa seisukohad ja haigekassa kõneisikute ettekanded (2015)

KuupäevÜritusTeemaEttekanne, seisukohad

12.2015

Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiinilinnaku II etapi avamine

Tanel Rossi sõnavõtt TÜK meditsiinilinnaku II etapi avamisel

Tanel Ross

sõnavõtt

12.2015

Meditsiin 2016 konverents

2015a ravikindlustuses
2016a ettevaade

Tanel Ross

ettekanne

12.2015

Riigikogu sotsiaalkomisjon

Ülevaade eriarstiabi kättesaadavusest ja rahastamisest

Mari Mathiesen

ettekanne

12.2015

Pressibriifing 2015

Jämesoolevähi sõeluuringu alustamine Eestis

Mari Mathiesen

ettekanne

11.2015

Ravi rahastamise lepingute planeerimise põhimõtted ja eesmärgid

Ravi rahastamise lepingu põhimõtted

Haigekassa seisukohad

10.2015

Tallinna Perearstide Seltsi sügiskonverents 2015

Ettekanne "Juhtumi juhtimisest -tervikliku patsiendikäsitluse arendamine perearstiabis"

Tanel Ross

ettekanne

10.2015

Eesti Vähiliidu sügiskonverents

Ettekanne "Vähiravi rahastamine Eestis ja välisriigis"

Mari Mathiesen ettekanne

09.2015

Balti Kirurgide Kongress 2015

Perspective of publicly funded solidarity based mandatory health insurance system

Tanel Ross

ettekanne

09.2015

Eesti Haiglate Liidu 2015. aasta konverents

Ravikvaliteedi toetamisest Haigekassa poolt – lähiaja prioriteedid ja konkreetsed näited – Mari Mathiesen

EHK tellimuse ja eelarve keskpikk perspektiiv (2016-2019) – Tanel Ross

Mari Mathiesen

ettekanne

Tanel Ross

ettekanne

08.2015

Haigekassa pressihommik

Haigekassa 2015a I poolaasta tulemused ning haigekassa seisukohad personaalse meditsiini arengu valdkonna kohta

Tanel Ross

ettekanne

08.2015

Haigekassa 2015. aasta I poolaasta majandustulemused

aruanne, finantsandmed

Tanel Ross

ettekanne

06.2015

Eesti Haigekassa seisukohad Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni aruteluks Riigikontrolli auditi „Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel“ järeldustele

Õendusabi

Haigekassa

seisukohad

06.2015

Tervisedenduse konverents 2015

Konverentsi kokkuvõte

Tanel Ross

lõppsõna

05.2015

Eesti Haigekassa 2015. aasta I kvartali kokkuvõte

aruanne, finantsandmed

Tanel Ross

aruanne

05.20515 

Eesti Vähiliidu kevadkonverents

Ettekanne "Vähiravi rahastamine Eestis ja välisriigis"

Erki Laidmäe, Malle Avarsoo, Ingrid Kuusik

Ettekanne

05.2015 ettekanne

Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverents

Ettekanne "Haigekassa vaade kvaliteedi tagamise tulevikku ja tegevused selle teostamiseks" 

Tanel Ross

ettekanne

05.2015 ettekanne

Riia e-tervise nädal

Ettekanne "E-services in Estonian health insurance system"

Tanel Ross

ettekanne

04.2015 ettekanne

Pärnu Haigla juubelikonverents

Ettekanne " Pärnu Haigla haigekassa partnerina eriarstiabi teenuste osutamisel ja ravikindlustuse tulevikusuundumustest."

Tanel Ross

ettekanne

04.2015 ettekanne 

 

Konverents "Eesti tervishoiutöötajate konverents-mess 2015"

Ettekanne "Kas 2014a sõlmitud kollektiivleping tagab tervishoius töörahulolu?"

Tanel Ross

ettekanne

03.2015 ettekanne

Eesti tervisesüsteemi  võimalused ja väljakutsed krooniliste haiguste terviklikuks käsitluseks

Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa konverents koostöös Maailma Terviseorganisatsiooni ja Maailmapangaga

Konverentsi kokkuvõte

Tanel Ross

lõppsõna

03.2015 arutelu

Paneelarutelu: “Strateegilise ostmise roll parema krooniliste haigete käsitluse saavutamisel”

Konverents "Eesti tervisesüsteemi  võimalused ja väljakutsed krooniliste haiguste terviklikuks käsitluseks"

Paneelarutelu

Tanel Ross

paneelarutelu

02.2015 ettekanne

Harvikhaiguste infopäev: haruldaste haiguste ja nende raviga seonduvad teemad Eestis.

Haigekassa praktika

Tanel Rossi 
ettekanne

01.2015 meediale 

Vastus meediapäringule - Haigekassa seisukohad valimislubaduste kontekstis  

tervishoiusüsteem

Haigekassa seisukohad

01.2015 ettekanne

Pressihommik 

Riikliku ravikindlustuse 
2014. a kokkuvõte
2015. a tegevused

Tanel Rossi

ettekanne