Ravikindlustuse kontrollimine arsti juures

Eestis kontrollitakse ravikindlustust isikut tõendava dokumendi alusel.
Alla 15-aastased võivad kindlustuse tõendamiseks Eestis esitada isikut tõendava dokumendi asemel Euroopa ravikindlustuskaardi.

Euroopa ravikindlustuskaart - milleks seda vaja on?

Euroopa Liidu territooriumil reisimisel on vaja kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Täpsemalt arstiabist Euroopa Liidus reisides.

Euroopa Liidu ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati ei tohi kasutada, kui inimesel puudub ravikindlustus.

Millistis riikides saab Euroopa ravikindlustuskaardiga vajaminevat arstiabi?

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari.
Täpsem info riigiti

Kuidas kaarti taotleda?

Euroopa ravikindlustuskaarti ja selle asendussertifikaati saab taotleda ainult siis, kui on kehtiv kindlustus.

Taotleda saab:
- riigiportaali www.eesti.ee kaudu.
- tuua taotlus ise klienditeenindusse
- saata taotlus haigekassa klienditeenindusse postiga,
- saata taotlus haigekassasse digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressile info@haigekassa.ee.

Kuidas taotleda kaarti riigiportaali kaudu?

Kõige kiiremini saab taotluse edastada riigiportaali www.eesti.ee (ee) kaudu.  Ravikindlustuskaarti saate tellida lihtkirjaga enda poolt valitud aadressile, rahvastikuregistri aadressile või tellida haigekassa klienditeenindusse, kuhu peate ise järele tulema.
Pärast ravikindlustuskaardi taotluse esitamist tuleb see kinnitada.
Riigiportaali kaudu saab taotleda kaarti ka oma alla 19-aastasele lapsele, kellel on rahvastikuregistri andmetel seos vanemaga. 

Kes saab kaarti taotleda?

Euroopa ravikindlustuskaarti saab taotleda vähemalt 15-aastane inimene, kellel on pass või ID-kaart. Lapsele saab kaarti taotleda kuni 19. eluaastani ka lapsevanem või esindaja.

Seadusjärgselt esindatavale saab kaarti tellida esitades haigekassale paberil või digitaalselt allkirjastatud avalduse. Avaldusele peab olema lisatud esindusõigust tõendav dokument.

Kui kaua kaart kehtib?

Ravikindlustuskaart väljastatakse alla 19-aastastele kehtivusajaga 5 aastat, kuid mitte kauemaks kui 19-aastaseks saamiseni. Vähemalt 19-aastasele isikule väljastatakse ravikindlustuskaart kehtivusajaga 3 aastat, kuid mitte kauemaks kui isiku ravikindlustuse eeldatav kestus.

Kui kiiresti saab kaardi kätte?

Euroopa ravikindlustuskaardi saab inimene kätte 10 päeva jooksul.

Kui palju kaart maksab?

Euroopa ravikindlustuskaart on inimesele tasuta.

Kuidas saab kaardi kätte?

Kaardi saab inimene kätte:
- Lihtkirjaga sellel aadressil, mis on registreeritud rahvastikuregistri andmebaasis või tellimisel isiku enda poolt valitud;
- haigekassa klienditeenindusest

Seadusjärgset esindusõigust omavale inimesele väljastatakse kaart:
- esindusõigust tõendava dokumendi esitamisel klienditeenindusest;
- lihtkirjaga avalduses toodud aadressil, kui koos avaldusega esitati esindusõigust tõendav dokument
 
Mida teha, kui kaardi tähtaeg hakkab lähenema?

Kui vana kaart kaotab kehtivuse, saate uue tellida kuu aega enne vana kaardi kehtivuse lõppu. Nt kui kaart kehtib 1. augustini, võite uut kaarti taotlema hakata 2. juulist.

Mida teha, kui Euroopa ravikindlustuskaart on varastatud, kadunud või vajab muul põhjusel välja vahetamist?

Kehtiva kaardi tühistamiseks ja uue kaardi saamiseks tuleb täita uus Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus ja tuua kohale, saata posti teel või e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna klienditeenindusse.

Mida teha, kui tellitud kaart ei ole kohale jõudnud?

Euroopa ravikindlustuskaardi saab inimene kätte 10 päeva jooksul. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole kaart Teieni jõudnud, palume edasiste juhiste saamiseks pöörduda haigekassa infotelefonile 669 6630 või 16363  (E-R 8.30-16.30). Avaldusele palume lisada märke kaardi kadumise kohta. Kui soovite uue taotluse esitada läbi riigiportaali www.eesti.ee, palume kaardi tühistamise soovist teada anda haigekassa infotelefonil 669 6630 või 16363 või aadressil info@haigekassa.ee.

Millal väljastatakse asendussertifikaat?

Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi väljastab haigekassa siis, kui kaarti taotleva isiku kindlustuskaitse kehtivus on lühem kui 3 kuud. Asendussertifikaadi soovitame tellida ka juhul, kui reisile minnakse vähem kui 10 päeva pärast. Just nii palju aega kulub Euroopa ravikindlustuskaardi kättesaamiseks.

Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi saamiseks palume pöörduda haigekassa klienditeenindusbüroosse, infotelefonil 669 6630 või 16363 või aadressil info@haigekassa.ee. Telefoni või e-kirja teel tellitud asendussertifikaadi edastame vastavalt Teie soovile posti või e-kirja teel.

Tähelepanu!

Tulenevalt Euroopa Liidu seadusandlusest väljastab iga riik E-vorme, Euroopa ravikindlustuskaarti ja selle asendussertifikaati oma riigikeeles. Seega on ka informatsioon Eesti Haigekassa poolt välja antavatel Euroopa ravikindlustuskaartidel ning asendussertifikaatidel eesti keeles.
Euroopa ravikindlustuskaart ja asendussertifikaat kehtivad vaid koos isikut tõendava pildiga dokumendiga.

Kaardi näidis (jsp)

Teiste riikide kaartide näidised (jsp)