Working adults

In Estonia, all the insured employees paying the social tax have health insurance. An employee working under an employment contract, recipient of employment or the service fees under the contract of the Law of Obligations Act, a member of the directing body and the controlling body of a legal person, a sole proprietor and their spouses participating in the activities are entitled to health insurance. Health insurance is valid for working people, whose social tax is paid for, or who pay social tax for themselves.

These are:

• Employees working under an employment contract;

• Recipients of employment or service fees under the contract of the Law of Obligations Act;

• Members of the directing body and the controlling body of a legal person;

• Sole proprietors and their spouses participating in their activities.

Employees with at least a one-month contract are legally entitled to health insurance. The validity of the employee’s health insurance must be cared for by the employer. As of 1 July 2014, an employment register was established by the Tax and Customs Board in which the employer is required to register the working data (the start, pause, and termination of employment) of all of their employees. The data for the health insurance of the employees or for termination of the insurance shall be communicated to the Health Insurance Fund by the Tax and Customs Board. However, it may happen that in the event of exchanging a job, the employer forgets to communicate the information of the employee to the register. The fact that the employer has failed to submit the necessary data to the insurance fund may become evident unexpectedly, for instance at the doctor’s office when extending one’s usual prescription. Thus, when taking up a new position, it makes sense after some time of working to check the validity of the insurance on one’s own. This can be done in the state portal at www.eesti.ee or by calling the Health Insurance Fund information line 16363. Health insurance is valid for two months after the termination of the employment contract.

Korduma kippuvad küsimused

K: Kui tööandja on unustanud töötaja kindlustamata, siis kas haigekassa teeb seda ise, kui inimese eest pidevalt makse makstakse?

V:

Haigekassa ei saa töötajat ise kindlustada, seda peab tegema tööandja. Kui inimesega on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu tööleping, tuleb registreerida töötaja Maksu- ja Tolliameti töötamise registris tööle asumise hetkeks.

Juhul, kui tööandja või lepingu teine pool on jätnud oma töötaja ravikindlustamata ja töötajal oleks olnud õigus saada ravikindlustushüvitist, peab tööandja hüvitama töötajale ravikindlustushüvitise saamata jäämisest tekkinud kahju.

K: Kui inimene asub osalise tööajaga hooajalisele tööle, siis kas tal kehtib ravikindlustus? Enne sellele tööle asumist tal ravikindlustust ei olnud.

V:

Ravikindlustuse saamise erisused sõltuvad lepingust, mis inimesega sõlmitakse. Ravikindlustuse saab siis, kui sõlmitakse vähemalt üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud tööleping või võlaõiguslik leping ning selle alusel makstakse isiku eest sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud miinimum kuumääralt). Sealjuures ei ole oluline, kas töötatakse osalise või täieliku tööajaga.

Kui inimesel ei olnud varem ravikindlustust, hakkab see kehtima 14 päeva pärast tööle asumist või lepingu sõlmimist. 

Ettevõtte juhatuse liikmetele ning  VÕS lepingu alusel töötavatel isikutel on õigus ravikindlustusele juhul, kui nende eest makstakse sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna. Nende isikute kindlustuskaitse tekib peale TSD esitamist järgmisel päeval ja peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

K: Kas isikul, kes töötab mitme töövõtulepinguga, on õigus saada ravikindlustus, kui ta saab igalt tööandjalt alla miinimumi palka, kuid tema eest makstakse sotsiaalmaksu kehtestatud miinimum kuumääralt?

V:

Sellisel juhul on isikul õigus ravikindlustusele. Erinevate tööandjate makstud sotsiaalmaksud summeeritakse. Ravikindlustuse  saab töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, kelle eest lepingu teised pooled maksavad sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses(2017. aastal on kuumäär 430 eurot).

K: Kui inimene töötab võlaõigusliku lepinguga tähtajaliselt 12 kuud, kuid ei teeni selle aja sees iga kuu miinimumpalka. Kas lepingu teine pool peab maksma sotsiaalmaksu miinimumpalga järgi? Kui tööandja maksab sotsiaalmaksu tegelikult teenitud töötasu järgi

V:

Tööandja peab maksma sotsiaalmaksu teenitud summalt/tasult. Kui tegelik tasu on alla riigieelarvega kehtestatud kuumäära (2017. aastal 430 eurot), siis ei ole töövõtjal õigus ravikindlustust saada.

K: Kas töötaval pensionäril on õigus ravikindlustusele tööandja kaudu?

V:

Tööandja peab registreerima kõikide töötajate andmed.

Ravikindlustusele on õigus töötajatel, kellega on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga tööleping või võlaõiguslik leping, millelt makstakse iga kuu sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud kuumääralt (2017. aastal 430 eurot).

K: Töötaja läheb ajateenistusse. Kuidas peab tööandja toimima ravikindlustuse peatamiseks?

V:

Kui töötaja läheb ajateenistusse, peab tööandja tema kindlustuse peatamise andmed edastama Maksu- ja Tolliameti töötamise registrisse. Haigekassa saab andmed töötamise registrist.

K: Kas ja kui kaua kehtib ravikindlustus pärast töö- või teenistuslepingu lõppemist?

V:

Töötajana kindlustatud inimestel kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast töö- või teenistussuhte lõppemist.

Küsi lisaks