Primary health care

The family doctor and the family nurse

The first contact of a person with health concerns in the health care system is his or her family doctor or family nurse. In situations requiring urgent medical intervention one should indeed turn to the ambulance or the accident emergency medicine department, but in all other cases, the family doctor with his or her team is the first health consultant. A family doctor is a highly skilled physician who is able to diagnose and treat most diseases. In case of concern needing a medical specialist consultation, the family doctor will refer the patient to the relevant specialist.

You can check the name of your family doctor in the internet bank at the e-services, in the state portal www.eesti.ee or ask from the Health Insurance Information phone (+372) 669 6630

A family doctor in collaboration with a family nurse diagnoses and treats most diseases, monitors the child’s progress and persons with chronic conditions, performs minor surgical procedures, refers patients to examinations and analyzes, vaccinates, binds the wounds and removes stitches and, if necessary, makes home visits, gives advice on care, injuries or intoxications, and in terms of preventive measures, advises all persons included on his or her list.

The family nurse has independent appointments where he or she teaches, advises and guides people in promoting and maintaining health and preventing disease. The family nurse provides assistance in the event of illness and organizes medical records, in addition, the role of a nurse to monitor people with chronic illnesses. If necessary, the family nurse consults with the family doctor or refers the person to the appointment of the family doctor. Everyone has the right to choose their own family doctor. If he or she fails to do so, the family doctor shall be appointed by the Health Board who will notify the Health Insurance Fund thereof.

For registration on the list of the family doctor or for exchanging the family doctor, an application for inclusion in the list must be submitted to the family doctor preferred by the person. The application form can be received from the family doctor or the Health Insurance Fund website. Also, newborns must be registered on the list of the family doctor with an application. If the family doctor has not notified of the refusal of including on the list in writing within seven days, the person submitting the application belongs to his or her list the latest as of the first day of the month following the submission of the application. In Estonia, there are approximately 800 family doctors on whom information can be found on the website of the Health Board at: http://terviseamet.ee/en/information.html

A family doctor’s visit is free of charge for the insured. For home visits, the family doctor may charge up to € 5, regardless of how many patients she or he checks during the visit. Home visits for pregnant women and children under two years of age are free of charge.

The family doctor has the right to refuse to accept a person onto their list if the maximum size limit set for the list of the family doctor has been exceeded. In Estonia, the maximum amount of the list of the family doctor is 2000 people (or 2400, if also an assistant doctor works in the doctor’s office).

One can also call to the advisory line of the family physician 1220, working 24h a day all days of a week. The advice is provided in Estonian and Russian to all persons. From abroad dial +372 634 66 30.

Development of the family doctor system and increasing the role of the family doctor and the family nurse in our health care system is an important strategic objective of the Health Insurance Fund.

 

Korduma kippuvad küsimused

K:  Inimene soovib vahetada perearsti. Kas ta peab selleks arsti juurde minema või on seda võimalik teha ka interneti teel?

V:

Riigiportaalis eesti.ee saab teenuses "Ravikindlustuse ja perearsti info" küll vaadata oma perearsti andmeid, aga vahetada perearsti kahjuks ei saa. Arsti vahetamiseks tuleb esitada avaldus uuele perearstile. Vajalik blankett selleks on haigekassa kodulehel. Täidetud blankett tuleb edastada (viia kohale või saada digiallkirjastatult) uuele perearstile.

Perearst teavitab patsienti nimistusse registreerumisest või registreerumisest keeldumisest seitsme tööpäeva jooksul registreerimisavalduse esitamisest arvates ning keeldumisel märgib ära ka keeldumise põhjuse.

Perearst võib keelduda patsiendi võtmisest oma nimistusse juhul, kui tema nimistu on ületanud talle määratud piirsuuruse (2000 isikut või 2400 isikut) või kui patsiendi rahvastikuregistri elukoha aadress ei ole selle perearsti teeninduspiirkonnas.

Perearst võib registreerida patsiendi nimistusse sõltumata nimistu piirsuurusest ja nimistusse kantud isikute arvust, kui patsiendi:

1) avalduses märgitud Eesti rahvastikuregistri elukoha aadress on perearsti teeninduspiirkonnas või
2) perekonnaliige on registreeritud nimistusse. Pereliikme nimistusse registreerumisest on võimalik keelduda juhul, kui perearsti nimistu piirsuurus on täitunud ja pereliikme rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress ei asu perearsti teeninduspiirkonnas.

Igal perearstil on oma teeninduspiirkond ja inimene kuulub perearsti teeninduspiirkonda rahvastikuregistri järgse sissekirjutuse alusel. Täpsemat infot teeninduspiirkondade osas on võimalik küsida Terviseametilt. Perearstide andmed nimistu kohta leiate Terviseameti koduleheküljelt, kontaktandmed on haigekassa kodulehel.

K: Kindlustatu on oma perearstiga väga rahul, kuid ta peab kolima teise linna. Kas ta võib jääda sama arsti juurde nimistusse?

V:

Inimesel on õigus valida endale perearst, arsti asukoht aga ei ole seadussega reguleeritud.
Seega kui patsiendil on oma perearstiga toimiv koostöö, võib inimene kokkuleppel arstiga tema juures edasi käia. Tallinna perearst ei saa aga tulla Tartusse koduvisiidile, kui selleks vajadus peaks tekkima, seepärast soovitame valida perearsti elukoha lähedalt.

K: Kas perearst saab kirjutada saatekirja ainult n-ö kohaliku eriarsti juurde või on tal võimalik saata patsient eriarsti vastuvõtule ka mujale piirkonda?

V:

Perearst võib vajadusel anda saatekirja ka teistesse raviasutustesse, mitte ainult kohaliku eriarsti juurde.
Haigekassa eriarstiabi lepingupartnerid teenindavad kõiki ravikindlustatud patsiente, sõltumata patsiendi elukohast.

K: Kui kaua kehtib perearsti kirjutatud saatekiri eriarstile?

V:

Perearsti saatekirja kehtivus ei ole reguleeritud. Saatekirjaga saab minna eriarsti juurde seni, kuni on visiidiaeg kinni pandud.

K:  Kas on võimalik saada andmeid enda tervise kohta eelmisest perearstikeskusest?

V:

Tervisekaarti säilitatakse vähemalt 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist ning haiguslugu säilitatakse vähemalt 30 aasta jooksul pärast selle lõpetamist. Seega kui on soov saada varasemaid andmeid enda tervise kohta, tuleks pöörduda oma eelmise perearsti poole palvega, et ta väljastaks tervisekaardi koopia.

K: Inimene käib vahetustega tööl ja haigestus reede õhtul. Laupäeval ta tööle ei läinud. Kuna perearst laupäeval ei tööta, ei saanud inimene ka tema juurde visiidile minna. Esmaspäeval arsti juurde minnes selgus aga, et arst ei saa anda haiguslehte laupäevas

V:

Arst saab töövõimetuslehe avada pärast seda, kui on patsiendi läbi vaadanud ja haigestumise tuvastanud. Nädalavahetusel perearst haiguslehte alustada ei saa, sest perearstid ei tööta nädalavahetustel. Küll saab ta väljastada nädalavahetuse päevaga algava töövõimetuslehe juhul, kui patsient on pöördunud näiteks haigla valvetuppa või kutsunud kiirabi ja talle on antud sellekohane tõend. See tõend tuleb perearstile esitada kahe päeva jooksul.

K: Kas B-kategooria juhilubade jaoks tervisetõendi saamiseks peab minema oma perearsti juurde või tohib selle väljastada ka võõras perearst?

V:

Perearst ei pea teenindama teise arsti nimistusse kuuluvat patsienti, kui tegemist ei ole ägeda haigestumisega. Samas ei ole seadusega kehtestatud nõuet, et tervisetõendi saab väljastada vaid perearst, kelle nimistusse inimene kuulub.

K: Kui ravikindlustuseta inimene läheb perearsti juurde saama tervisetõendit B-kategooria juhilubade jaoks, siis mis on teenuse hind?

V:

Perearst kehtestab teenuse hinna ise, kuna haigekassa tervisetõendi eest ei tasu. Küll on nõue, et perearstil peab olema tasuliste teenuste hinnakiri välja pandud nii, et iga patsient saaks sellega tutvuda. Millest koosnes osutatud teenuse hind, tuleb küsida perearstilt.

Küsi lisaks