Nursing care

Nursing care service is provided to the patient in need of help either in the nursing hospital (with the former name of a long-term care hospital), at his or her home, or in a place where he or she is cared for. A patient is referred to the nursing hospital by the family doctor or a medical specialist with their referral - from the home, from the hospital, as well as from a care institution.

A patient can be referred to home nursing services by a family doctor or a medical specialist (neurologist, surgeon, oncologist, etc.), formalizing a referral for that care. A social worker or caregiver can also inform of the customer’s nursing care need to the family doctor who will assess the situation and arranges the help accordingly.

Inpatient nursing care patients pay 15% of the per diem fees, or up to 9.75 euro per day. The Health Insurance Fund pays the medical institution for one-day nursing care, which is about 52 euro to 1560 euro per month. In the nursing care, similarly to the medical specialist care, the patient may be charged a bedday fee of 2.50 euro per day, to a maximum of 25 euro per stay in the hospital. Outpatient nursing care services, including home nursing services are free of charge.

Nursing care in the hospital and at home

The issues relating to care for people are handled both by the health care system and the social welfare system. The goal of the nursing care service is the maintenance and possible improvement of the established health and functional condition of the patient, short-term or long-term care and support of patients in a stable condition, and, if necessary, alleviation of discomfort, also preparation of a person for referral to a nursing home or a care home.

The Health Insurance Fund finances both the in-patient nursing care provided in a hospital as well as home nursing services where a nurse will visit the patient at home. More information on social welfare services (nursing homes, etc.) is available in the local municipality.

The need for referral of a patient to a nursing hospital is decided by the family doctor either by himself/herself or together with the nurse. The doctor will issue a referral indicating the patient’s health problems and the necessary treatment, and the nurse will indicate the need for nursing care. Home nursing service is intended for patients who cope in the home environment, either alone or with the help of their family members with their everyday operation, but whose medical condition requires expert follow-up or support.

Home nursing services are provided in the patient’s home, and it includes patient counseling regarding health maintenance and lifestyle, upon the doctor orders performance of certain medical procedures (oxygen therapy, wound care, injections and drip-making, bladder flush etc.).

Skin condition assessment and prevention of and care for pressure ulcers are also included in home care nursing activities. In addition a home nurse measures blood glucose levels using a glucometer, performs urine analysis with a test strip, carries out repositioning and applies physical therapy elements for increasing the joint mobility and physical activity of the patient. One type of home care nursing is the supportive home care of cancer patients which is provided for cancer patients in a serious condition - in most cases with the aim of alleviating the patient’s discomfort and includes psychosocial counseling of the patient and his or her loved ones, taking into account the specificities of the cancer patient. The service includes home visits of a specialist doctor and nurse. Home nursing services are provided by the home nurses who have received the necessary training.

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Haigekassa eesmärk on parandada õendusteenuse kättesaadavust ja kvaliteetiÜldhooldekodudes õendusteenust rahastades viiakse ka muud tervishoiuteenused inimesele lähemale, sest seal töötava õe abil saab hooldekodu elanike tervisevajadusi süsteemselt jälgida ja koordineeritumalt tervisemuresid lahendada.

Üldhooldekodu elanikel on võimalus saada õendusteenust hooldekodus kohapeal. Õendusteenus üldhooldekodus on inimesele tasuta ehk selle eest tasub edaspidi haigekassa.

Õde hindab hooldekodu elaniku terviseseisundit, jälgides elutähtsaid näitajaid nagu näiteks kehatemperatuur, hingamissagedus, vererõhk ja veresuhkur. Õde teeb vajadusel uriini- ja vereanalüüsi ning muid vajalikke õendustoiminguid. Samuti aitab õde jälgida ja ellu viia arsti poolt patsiendile koostatud raviplaani ja ettenähtud raviprotseduure. Arsti loal võib õde iseseisvalt teha patsiendile näiteks valuravi, manustada ravimeid või eemaldada haavaõmbluseid.

Õde tegeleb ka nõustamise ja haiguste ennetamisega. Näiteks jälgib õde hooldekodu elanike meeleoluhäirete ja dementsuse tundemärke.

Õendusteenus hooldekodus on mõeldud inimesele, kellel on väike või mõõdukas tervisemure. See tähendab, et õde ei lahenda tõsiseid terviseprobleeme ega saa ravida raskelt haiget patsienti.

Hooldusteenuste, ravimite ja abivahendite kulud on jätkuvalt inimese või tema lähedase kanda.

Üldhooldekodudel on teenuse tagamiseks mitmeid võimalusi. Koduõendustegevusloaga üldhooldekodu saab tööle võtta õe ja osutada teenust ise või teha koostööd perearsti või mõne tervisekeskusega, kes osutab hooldekodus õeteenust. Samuti võib hooldekodu otsida koduõendusteenuse osutaja, kes pakub hooldekodus õendusteenust.

Selleks, et üldhooldekodud saaksid õendusteenust kohapeal pakkuda, peab tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja (üldhooldekodu või õde) esitama haigekassale taotluse ja sõlmima lepingu tervishoiuteenuse osutamiseks.        

Õendusteenuse pakkumine on üldhooldekodule võimalus, mitte kohustus. Kõik õendusteenust pakkuvad üldhooldekodud lisame 2020. aasta algsues haigekassa kaardirakendusele . Kaardilt tulev valida "Õendusabi" vaade ja sealt b teenuste filtrist tuleb valida „Õendusteenus hooldekodus“.

Hooldekodud peavad tagama oma elanikele tervishoiuteenuste kättesaadavuse. Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele peab hooldekodu tagama hooldusplaani koostamise, kus tuleb hinnata ka tervishoiuteenuse vajadust.  

Hooldekodus pakutavat õendusteenust osutab haigekassa lepingupartner ehk tervishoiuteenuse osutaja, vastutades teenuse kvaliteedi ja lepingus sätestatud tingimustele vastavuse eest.

Kui hooldekodus elaval inimesel puudub võimekus iseseisvalt tervishoiuteenuse osutaja poole pöörduda on hooldekodu pidajal kohustus tagada vajalikud teenused, sh transport arsti juurde.

Hooldekodu peab tagama hooldustoimingud ja muud toimetulekut toetavad teenused, mis on määratud hooldusplaanis.

Kui hooldusel olev inimene ei ole võimeline ostma isiklikke abivahendeid ise, on see kohustus perekonnal. Abivahendeid hüvitab Sotsiaalkindlustusamet (nt rulaator, lamatiste linad) ja meditsiiniseadmeid Eesti Haigekassa (nt haavasidemed, põiekateetrid, ortoosid, glükomeetri testribad ja lantsetid jms).

Sotsiaalkindlustusameti soodustusega saab abivahendeid soetada, kui inimesele on väljastatud abivahendi tõend ja isikliku abivahendi kaart ehk IAK.  Selle kohta leiab rohkem infot SKA lehelt.

Haigekassa hüvitab meditsiiniseadmeid, mis on kantud meditsiiniseadmete loetellu ning mille soodustingimustel soetamiseks on raviarst välja kirjutanud digitaalse meditsiiniseadme kaardi. Haigekassa meditsiiniseadmete hüvitamise kohta leiab rohkem infot EHK kodulehelt: https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/meditsiiniseadmed/tutvustus

Hooldusteenuste, ravimite ja abivahendite kulud on jätkuvalt inimese või tema ülalpidamisekohustusega lähedase kanda. Hooldekodu elaniku lähedastel tuleb end kurssi viia, kuidas on hooldekodus teenused korraldatud (hooldusteenused, tervishoiuteenused, nõustamine, teavitamine, transport jne).

Samuti tuleb lähedasel jälgida hooldekodu elaniku terviseseisundit ja heaolu ning tema tervisemuredest hooldustöötajat, õde või raviarsti teavitada.

Õde teeb hoolealuse lähedastega koostööd, neid vajadusel teavitades ja nõustades.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.