Avaldused

Sisenedes riigiportaali www.eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu, saad kasutada järgmisi haigekassa e-teenuseid:

 

Avaldused inimesele

Palume avalduse saamise, täitmise ja edastamise kohta tekkivate küsimustega pöörduda Eesti Haigekassa klienditeenindusse, helistades meie klienditelefonile +372 669 6630 või kirjutades e-kirja aadressile info [at] haigekassa.ee.

Vajalikud dokumendid palume haigekassasse saata postigadigitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info [at] haigekassa.ee või tuua haigekassa klienditeenindusse.

 

 • Perearsti nimistusse registreerumise avaldus
avaldus
 • Kontoandmete muutmise avaldus

e-avaldus

pdf, doc,odt

 • Maksuvaba tulu arvestamise avaldus
pdfdoc, odt
 • Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

e-avaldus

pdfdocodt

pdf, docodt
 • Avaldus ravikindlustuse taotlemiseks (rase, välisriigis õppija)
e-avaldus
 • Avaldus ravikindlustuse taotlemiseks (rase, välisriigis õppija, ülalpeetav abikaasa)
pdfdocodt
 • Avaldus saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemiseks
pdfdoc, odt
 • Avaldus ravimi erandkorras kompenseerimiseks
pdf, doc, odt
 • Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral
pdfdocodt
 • Avaldus kaugvastuvõtu raviarvete kontrolliks
pdf
 • Taotlus vaktsiinikahjude hüvitamiseks
pdf

 

European union forms

EU-related applications are also available at the EHIF’s customer service offices.

Required documents can be submitted:

 • by bringing them to the regional EHIF office; 
 • by regular mail 
 • by e-mailing in digitally signed form to info [at] haigekassa.ee
 • Application for the European health insurance card

e-service Ordering the European health insurance card

pdf

doc

odt

 • Application for prior authorisation for planned treatment abroad
 

doc

odt

 • Prior authorization for planned treatment abroad - medical council protocol form  

 

doc

 

 • Application form for reimbursement of costs of health care service in the European Union

  Please note! This application cannot be sent by email. 

  The application together with original documents must be taken to the EHIF’s customer service office or sent by regular mail to the address Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

pdf

doc

odt

 • Application form for reimbursement of the cost of a prescription drugs purchased in the European Union with an Estonian digital prescription
pdf

doc

odt

 • Application for an E104 form
pdfdocodt
 • Application form for Medical examination response

NB: from 01.01.2021, form E116 will be replaced by a medical examination response. The medical examination response compliance guide can be found here. The response to the medical examination can also be opened from the guide. If you do not open this file in Chromes, please open it with Internet Explorer (available for download at https://www.microsoft.com/en-us/download/internet-explorer.aspx Adobe Reader can be downloaded here  https://get.adobe.com/reader/)

However, if you are unable to open and complete the medical examination response, you can issue the following document to the person to prove temporary incapacity for work here.

In case of problems with the download, please contact the customer service of the Estonian Health Insurance Fund.

pdf 

 

 

 • Application for S1 certificate

 

docodt
 • Application for termination of form E121/S1 and restoration of insurance with EHIF
pdf

doc

odt

 • Application for registration of an insured person and/or his/her family members in another EU member state

  Please note! The application together with original documents must be taken to the EHIF’s customer service office or sent by regular mail to the address Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

pdf 

doc

odt

Avaldused tööandjale

 

 • Tööandja tõend

pdfdocodt

 • Kindlustatavate isikute nimekiri loovisikutele

pdf, docodt

 • Kindlustatavate isikute nimekiri usulisele ühendusele
docodt
 • Õiend tööandja poolt täiendatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks
docodt

NB ! Eestis on kasutusel elektrooniline töövõimetusleht (E-TVL ). E-TVL teenus asub riigiportaalis.

Avaldused partnerile

 • Õiend tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks

Alates 01.02.2018 saab õiendi esitada ainult digitaalselt allkirjastatud dokumendina aadressile info [at] haigekassa.ee.

Kirja pealkirjaks palume teemareale märkida „TVL parandus“.

docodt
 • Avaldus kasutajanime ja parooli saamiseks

pdf, doc, odt

 • Retseptiblankettide tellimusvorm

pdfdocodt

 • Raviarsti põhjendus taotletava ravimi erandkorras kompenseerimise kohta

pdf,doc, odt

 • Avaldus töövõimetushüvitise taotlemiseks EL liikmesriigis

Avaldus  tuleb esitada koos Arstliku läbivaatuse vastusega. Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

pdf,odt

 • Arstliku läbivaatuse vastus

NB: Antud vorm tuleb  alla laadida arvutisse, enne vorm ei avane. Alla laadimine on vajalik isikuandmete  turvalisuse tagamiseks. Arstliku läbivaatuse alla laadimise ja täitmise juhis on leitav siit. 

Kui Teil ei õnnestu vormi vastavalt juhisele alla laadida* ja täita, on Teil võimalik väljastada isikule järgnev dokument ajutise töövõimetuse tõendamiseks  siit.

Probleemide korral alla laadimisel palun võtke ühendust Eesti Haigekassa klienditeenindusega.

*Kui Teil ei avanenud  alla laetud fail Chromes, palume avada see Internet Exploreriga (saab alla laadida aadressilt https://www.microsoft.com/en-us/download/internet-explorer.aspx  Adobe Readeri saab laadida siit https://get.adobe.com/reader/)

pdf

 • Taotlus hambaravihüvitise ja proteesihüvitise arve tühistamiseks/krediteerimiseks.

NB! Taotlus esitatakse ainult hüvitise arve tühistamiseks/krediteerimiseks (ei kasutata laste, vältimatu ning tasuta hambaravi korral). 

doc

NB! Plaanilise välisravi konsiiliumi protokolli vormi leiate Euroopa Liidu vormide hulgast.  

Palume blankettide täitmisel kasutada haigekassa kodulehel olevaid failivorminguid (pdf, doc või odt), linkidena saadetud dokumente vastu ei võeta. Elektrooniliselt esitatud taotluse palume digitaalselt allkirjastada.

 

Juhime tähelepanu, et alates 01.01.2021 asendub vorm E116  Arstliku läbivaatuse vastusega. Alates 01.01.2021 avaneb võimalus antud dokument alla laadida täidetaval kujul.