Blanketid

Palume blankettide saamise, täitmise ja edastamise kohta tekkivate küsimustega pöörduda Eesti Haigekassa klienditeenindusse, helistada meie klienditelefonile (+372) 669 6630 või kirjutada e-kiri aadressile info@haigekassa.ee

Blankette väljastavad ka haigekassa klienditeenindused.

Vajalikud dokumendid palume haigekassasse saata postiga, digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info@haigekassa.ee või tuua haigekassa klienditeenindusse.

 

 

 

 

Blanketid inimesele

Kontoandmete muutmise avaldus

pdf

doc

odt

Maksuvaba tulu arvestamise avaldus

pdfdocodt

Hambaproteeside hüvitise avaldus

pdf

doc

odt

Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

pdf

doc

odt

Avaldus perearsti nimistusse registreerumiseks (avaldus esitada perearstile mitte haigekassale).

Teenusega saab kontrollida oma perearsti andmeid, ka ravikindlustatust haigekassas.

pdf

doc

odt

Avaldus vabatahtliku lepingu sõlmimiseks

pdf

doc

odt

Avaldus ravikindlustuse taotlemiseks (rase; välisriigis õppija; ülalpeetav abikaasa)

pdf

doc

odt

Täiendava ravimihüvitise taotlemise avaldus

Teenus võimaldab kontrollida retseptide kogumaksumust, kompenseerimise alussummat, hüvitamisele kuuluvat summat ja hüvitatud summat.

Teenuses näeb oma ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte, mille alusel on ravim välja ostetud ning andmed apteegis süsteemi sisestatud.

pdf

doc

odt

Avaldus saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemiseks docodt

Avaldus ravimi erandkorras kompenseerimiseks

 doc 

Kehavälise viljastamise protseduuriga seonduvate ravimikulude hüvitise avaldus

pdf

doc

odt

Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral

pdf

doc

odt

 

Euroopa LiitTööandjalePartnerile

European union forms

Forms related to the field of the European Union are also issued by the client service officesof the Health Insurance Fund and county governments.
The necessary documents may be:
- brought to your local department of the Health Insurance Fund;
- sent by post
- digitally signed and sent by e-mail to info@haigekassa.ee.

Forms for communicating with national authorities are available on the Estonian State Portal www.eesti.ee.

Please use the formats (.pdf, .doc, or .odt) established on the website of the Health Insurance Fund when filling in forms. Documents sent as links are not accepted. In the case of electronically submitted applications, it is important to first save the form on your computer, and then fill in the form with the necessary information and save it once more. Electronically submitted applications must be digitally signed.

Freeware Adobe Acrobat Reader is necessary for viewing and printing PDF forms. This is available at Adobe’s website.

 

● Application for the European health insurance card

·         e-service Ordering the European health insurance card

pdf

doc

odt

● Application for prior authorisation for planned treatment abroad

 

doc

odt

● Prior authorisation for planned treatment abroad – report form of the consultation

 

doc

 

● Application for the reimbursement of a European Union healthcare service

pdf

doc

odt

● Enquiry about the reimbursement of the cost of European Union healthcare services

pdf

doc

odt

● Application for form E104

pdf

doc

odt

● Application by person for form E106

pdf

doc

odt

● Application by employer for form E106

pdf

doc

 

● Application for forms E115 and E116 of the benefit of incapacity for work

pdf

doc

odt

● Application for form E109 for the uninsured dependent family members living in another EU member state of a person employed in Estonia

pdf

doc

odt

● Application for form E121

pdf

doc

odt

● Application for cancelling form E121 and re-establishing insurance cover in the Estonian Health Insurance Fund

pdf

doc

odt

● Application for registering an EU retiree (E121) or an insured person of EU (E106) and their family members

pdf

doc

odt

● Application for registering the family members of a person working in another EU member state in the dataset of the insured

pdf

doc

odt

 

 

 

Blanketid tööandjale

 • Tööandja tõend

pdf

doc

odt
 • Kindlustatavate isikute nimekiri loovisikutele

pdf

doc

odt
 • Kindlustatavate isikute nimekiri usulisele ühendusele
 docodt
 • Õiend tööandja poolt täiendatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks
 docodt

Blanketid partnerile

 

 • Taotlus-ankeet kasutajanimele ja paroolile

pdf

doc

odt

 • Retseptiblankettide tellimusvorm

pdf

doc

odt

 • Avaldus perearstile

pdf

doc

odt

 • Arstitõend raseduse kohta

pdf

doc

odt

 • Saatekirja vorm

pdf

doc

odt

 • Ravimite erandkorras kompenseerimine

pdf

doc

odt

 • Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks

pdf

doc

odt

 • Vorm E116

pdf

-

 
 • Õiend tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks

Alates 01.02.2018 saab õiendi arsti, hambaarsti või ämmaemanda poolt väljastatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks haigekassale esitada ainult allkirjastatud dokumendina. Palume allkirjastatud dokument saata e-posti aadressile info@haigekassa.ee. Kirja pealkirjaks palume Teil subjecti reale märkida „TVL parandus“.

 docodt

 

NB! Plaanilise välisravi konsiiliumi protokolli vormi leiate Euroopa Liidu vormide hulgast.

Palume blankettide täitmisel kasutada haigekassa kodulehel olevaid formaate (pdf, doc või odt), linkidena saadetud dokumente vastu ei võeta. Elektrooniliselt esitatud taotluse palume digitaalselt allkirjastada.