Hambaravihüvitis

Täiskasvanule

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50% arvest. 

 • Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes .
 • Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).
 • Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.
 • Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

Hüvitise näidis

 • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 60 eurot, siis tuleb endal tasuda 50% raviarvest ehk 30 eurot ja teise 50% hüvitab haigekassa. Kui külastate sama aasta jooksul veel hambaarsti, hüvitab haigekassa Teie raviarvest veel 10 eurot, kuna hüvitise summa on ühes aastas 40 eurot.

 • Kui Teie raviarve on hüvitatavate teenuste eest näiteks 85 eurot, tasub haigekassa sellest korraga aastase hüvitise määra ehk 40 eurot ja Teil jääb maksta ülejäänud 45 eurot.

 • Arvutamine

  Hambaravi arve 60 eurot
  50% tasub patsient: 30 eurot
  50% tasub haigekassa: 30 eurot
  Hüvitise jääk: 40–30 = 10 eurot hüvitist veel samal aastal

 Kuidas hüvitist arvestatakse?

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 40 eurot.

Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hambaravihüvitistele, saate Te hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesel, kes on ühtlasi rase või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 eurot ühes kalendriaastas.

 Milliseid hambaravi teenuseid hüvitatakse?

Täiskasvanute hambaravihüvitist saab ainult  haigekassa lepingupartnerite juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimine;
 • juureravi;
 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
 • tuimestus.

 

  Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale

  Alates 1. jaanuarist 2018 saavad lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad hambaravihüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise.

  • Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes .
  • Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda vastavalt hambaarsti hinnakirjale. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).
  • Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.
  • Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

  Ema

  Hambaarst kontrollib inimese hüvitise summat haigekassa andmebaasist ning 85-eurose hüvitise saamiseks peab rasedus olema kinnitatud arsti juures, kes on haigekassa lepingupartner. Juhul, kui lapseootel naine kasutab erakliiniku teenuseid, tuleb 85-eurose hüvitise saamiseks esitada haigekassale rasedust kinnitav tõend.
  Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei kandu üle järgmisesse aastasse. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 eurot.

  Hüvitise näidis

  • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

  • Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuse eest on näiteks 60 eurot, siis tasute teie sellest ise 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kui lähete samal aastal veel hambaarsti juurde, hüvitab haigekassa raviarvest 34 eurot ja sellega on Teie aastane 85-eurone hüvitis kasutatud.

  • Arvutamine

   Hambaravi arve 60 eurot
   15% tasub patsient: 9 eurot
   85% tasub haigekassa: 51 eurot
   Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

  Pange tähele!

  Alates 1. juulist 2017 arvestatakse soodustuse summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea haigekassale esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.

  Oluline on tähele panna, millisesse hüvitise sihtgruppi kuulute. Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on Teil õigus saada hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesel, kes on lapseootel või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 eurot aastas. Kui aga teenuse osutamise päeval saab laps üheaastaseks, kehtib emale 40-eurone hüvitis, sest teenuse saamise hetkel ei kuulu ta enam 85-eurose hüvitise sihtgruppi.

   Milliseid hambaraviteenuseid hüvitatakse?

  Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

  Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

  • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.

   Hambaravihüvitis eakale, pensionärile ja osalise või puuduva töövõimega inimesele

   Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ja üle 63 aastased eakad saavad hambaravi jaoks hüvitist 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.

   Eakad

   • Hüvitist saab kasutada ainult haigekassa hambaravi lepingupartnerite juures.
   • Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda vastavalt hambaarsti hinnakirjale. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).
   • Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.
   • Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

   Hüvitise näidis

   • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute raviarve täies ulatuses ise.

   • Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 60 eurot, siis tasute ise sellest 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas haigekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab haigekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

   • Arvutamine

    Hambaravi arve 60 eurot
    15% tasub patsient: 9 eurot
    85% tasub haigekassa: 51 eurot
    Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

   • Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei kandu üle järgmisesse aastasse. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 euro ulatuses.
     

   Pange tähele: proteeside hüvitis

   Alates 1. jaanuarist 2018 saab proteeside hüvitist kasutada ainult haigekassa lepingupartneri juures. Pensionäridel ja osalise või puuduva töövõimega inimestel on seega mõistlik valida hambaarst, kellel on haigekassaga mõlemad lepingud: nii täiskasvanute hambaravi kui ka proteeside jaoks. Sel juhul saab igal kalendriaastal kasutada 85-eurost hüvitist ning lisaks kolme aasta peale 260 eurot hüvitist proteeside jaoks. Lugege lähemalt: proteeside hüvitis.

   Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hambaravihüvitistele, saate Te hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks osalise töövõimega täiskasvanud ravikindlustatud inimesel on õigus saada aastas hambaravihüvitist 85 eurot.

    Milliseid hambaraviteenuseid hüvitatakse?

   Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

   Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

   • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
   • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
   • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
   • püsiva täidise paigaldamine;
   • hamba eemaldamine;
   • mädakolde avamine ja ravimine;
   • juureravi;
   • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
   • tuimestus.

    

   Suurenenud hambaravi vajadus

   Alates 1. jaanuarist 2018 saavad suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid hüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient  tasub vähemalt 15% arvest ise. Inimesel on õigus  hüvitisele, kui suurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise või haiguste tagajärjel:

   1. pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kirurgiline ja/või kiiritusravi;
   2. huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe kirurgiline ravi;
   3. hambakudede või näo- ja lõualuude väärarenguid põhjustavate geneetiliste ja ainevahetushaiguste ravi;
   4. näo-lõualuude piirkonna traumade ja põletike kirurgiline ravi;
   5. meditsiiniline protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud näo-lõualuude piirkonna trauma;
   6. kopsu-, maksa-, südame ja/või neerude, vereloome tüvirakkude siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine;
   7. esimest tüüpi diabeet;
   8. Sjögreni sündroom.

   Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenusteleSoodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad)

   Selle, kas inimesel on suurenenud hambaravivajadus, määrab tema raviarst ning teeb vastava märke inimese digitaalses haigusloos. Nii jõuab vajalik info haigekassa partneriks oleva hambaarstini ja tõestab inimese õigust 85-eurosele hüvitisele. 

   Hüvitise näidis

   • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

   • Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 60 eurot, siis tasute Te ise sellest 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas haigekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab haigekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

   • Arvutamine

    Hambaravi arve 60 eurot
    15% tasub patsient: 9 eurot
    85% tasub haigekassa: 51 eurot
    Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

   Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

   Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 eurot.
    

   Pange tähele!

   Alates 1. juulist 2017 arvestatakse soodustuse summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea haigekassale esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.

   Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on Teil õigus saada hüvitist Teile kõige soodsama määra ulatuses. Näiteks osalise töövõimega täiskasvanud ravikindlustatud inimesel on õigus saada hüvitist 85 eurot ühes kalendriaastas.

    Millised hambaraviteenuseid hüvitatakse?

   Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenusteleEesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

   Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

   • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
   • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
   • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
   • püsiva täidise paigaldamine;
   • hamba eemaldamine;
   • mädakolde avamine ja ravimine;
   • juureravi;
   • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
   • tuimestus.