Lapse saamine ja lapse tervis

Kõikidele rasedatel, lastel ja õpilastel on õigus ravikindlustusele ning erinevatele hüvitistele. Siit leiad info ravikindlustuse ja hüvitiste saamise kohta. Samuti leiad siit ülevaate laste tervise jälgimise ja tervisekontrollide kohta. 

Pregnant women

If a pregnant woman does not have health insurance, to obtain health insurance she must submit to the customer service office of the Health Insurance Fund a certificate issued by the doctor or midwife about the establishment of pregnancy. The insurance ends three months after the expected date of childbirth established by the doctor.

Child

Children

All children under 19 years of age, whose principal place of residence is in Estonia, as entered in the population register, are covered with health insurance. The insurance cover is valid until the day of their 19th birthday (included).

Commencement of health insurance cover

The Health Insurance Fund registers children under 19 years of age based on the data received from the population register. Insurance cover is granted to the children whose data in the population register meet the requirements, including their address of their principal place of residence in Estonia is specified.

In case a birth certificate has been issued but the child's data have not reached the health insurance fund database, we kindly ask the parents to contact the Health Insurance Fund's customer service or call the customer's help line +372 669 6630 for further guidance.

End of health insurance cover

All children under 19 years of age, whose principal place of residence is in Estonia, as entered in the population register, have health insurance. The insurance cover is valid until the day of their 19th birthday.

Lastega seotud hüvitised

Maternity benefit

Maternity benefit is a benefit for temporary incapacity to work paid by the Health Insurance Fund to an insured person (an employee, a civil servant, a person receiving remuneration or service fees on the basis of a contract under the law of obligations, a member of the management or controlling body of a legal person, a self-employed person, a spouse participating in the activities of a self-employed person) on the basis of a maternity leave certificate in case the person does not receive income subject to individually registered social tax due to a temporary release from the their duties or economic or professional activity.

Gynaecologists, family physicians and midwives have the right to issue maternity leave certificates. A pregnant woman has the right to receive a maternity leave certificate for up to 140 calendar days when going on pregnancy and maternity leave. 

Maternity leave can commence 30 to 70 calendar days before the estimated date of delivery (at pregnancy weeks 30-36). If a pregnant woman takes the pregnancy and maternity leave at least 30 calendar days before the estimated date of delivery, she is entitled to maternity benefit for 140 calendar days. When a women chooses to go on the maternity leave later, her doctor or midwife must also respectively reduce the duration of the maternity leave certificate, so the number of the days by which the pregnancy and maternity leave of the woman commences after the said term will be deducted from the period of the maternity benefit.

If the conditions of service of a pregnant woman have been eased during her pregnancy, based on the decision of her doctor or midwife, she will have the right to receive the maternity benefit for 140 calendar days only if the pregnancy and maternity leave commences at least 70 calendar days before the estimated date of delivery. When in the above case, a women chooses to go on the maternity leave later, her doctor or midwife must also respectively reduce the duration of the maternity leave certificate, so the number of the days by which the pregnancy and maternity leave of the woman commences after the said term will be deducted from the period of the maternity benefit.

If a woman has doubts about the validity of the period of the maternity leave certificate issued to her, she should first contact the doctor who issued the maternity leave certificate.

If a woman delivers before going on the maternity leave and the pregnancy has lasted more than 28 weeks, the maternity leave certificate will be issued as of the date of delivery for 140 calendar days.

In the case of delivery before the 28th week of pregnancy, a maternity leave certificate will be issued at the 28th week, provided that the child is alive. The certificate for sick leave is discontinued on the day before the date of issue of a maternity leave certificate.

New maternity leave during the period of child care leave:

A woman who is on a child care leave and wants to take a new maternity leave and receive maternity benefits must terminate the child care leave. For this purpose, the woman should file an application for termination of the child care leave to her employer. When the woman indicates in the application the end date of the child care leave to be a day before the start date of the maternity leave, the woman does not need to return to work in the meantime. We recommend informing the employer sufficiently in advance before the start of the maternity leave, so that the employer can complete the cancellation in the employment registry in a timely manner. 

An example of calculating maternity benefits:

Mary worked on the basis of an employment contract and went on a maternity leave 30 days before the estimated date of delivery.
Since Mary is employed on the basis of an employment contract, the social tax calculated will provide the basis for the calculation of the benefit. For Mary, a social tax of 2741.81 euros was calculated in the previous year, her total taxable income was: 2741.81/0.33 = 8308.52 euros

Mary’s daily income was 8308.52/365 = 22.76 euros.
Mary will receive maternity benefit for 140 days: 140 x 22.76 = 3186.40 euros. 
Income tax is withheld from the sum 3186.40 x 0.20 = 637.28 euros

The Health Insurance Fund will pay Mary 3186.40 – 637.28 = 2549.12 euros 

Calculation of maternity benefit if a woman goes on the maternity leave later than 30 days before the estimated date of delivery:

Riina works as member of the board and goes on maternity leave 20 days before the estimated date of delivery. Therefore, her doctor or midwife must issue her a maternity leave certificate for 130 days.

Since Riina works as member of the board, the social tax paid will provide the basis for the calculation of the benefit. For Mary, a social tax of 3163.63 euros was calculated in the previous year, her total taxable income was: 3163.63/0.33 = 9 586.76 euros. 

Riina’s daily income is 9586.76/365 = 26.27 euros. 
Riina will receive maternity benefit for 130 days: 130 x 26.27 = 3415.10 euros. 
Income tax is withheld from the sum 3415.10 x 0.20 = 683.02 euros 

The Health Insurance Fund will pay Riina maternity benefit in the amount of 3415.10 – 683.02 = 2732.08 euros

NB! Social Insurance Board pays parental benefit to all persons upon the birth of a child. An employee can access the information regarding the payment of the benefit in the state portal www.eesti.ee under the service „Allowances for temporary incapacity for work".

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Haigekassa arvutab sünnitushüvitise kindlustatu eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult. Selle aasta tulu ja sotsiaalmaks sinna arvestusse ei lähe.

Sünnitushüvitise arvutamiseks tuleb vaadata maksu- ja tolliametist oma eelmise aasta eest arvestatud sotsiaalmaksu. Seejärel tuleb:

1) arvutada välja keskmine sotsiaalmaksuga maksustatav tulu: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33
2) arvutada välja keskmine tulu kalendripäeva kohta: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33 : 365
3) arvutada välja sünnitushüvitis: arvestatud sotsiaalmaks : 0,33 : 365 x 140 (sünnituslehe päevade arv)

Sünnitushüvitis arvestatakse eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel, vanemahüvitis selle hulka ei kuulu.

Kui tulemustasu või preemia on määratud enne sünnituslehele jäämist, siis neid tasusid võib saada ka sünnituslehel viibides.

Jah. Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus lapsehoolduspuhkuse katkestamiseks.

Märkides avaldusele lapsehoolduspuhkuse lõpetamise kuupäevaks rasedus- ja sünnituspuhkuse alguskuupäevale eelneva päeva, ei pea naine vahepeal tööle minema. Tööandjat tuleb enne sünnituspuhkuse algust teavitada piisava ajavaruga (vähemalt 15–30 päeva varem), et tööandja jõuaks lapsehoolduspuhkuse õigeks ajaks vormistada.

Kui naisele maksti detsembrikuu töötasu välja jaanuaris, siis sotsiaalmaks makstakse sellelt veebruaris jadetsembrikuu palk ei lähe  uuel aastal väljastatud sünnituslehe hüvitise maksmisel arvesse.

Rasedus- ja sünnituspuhkusele jäädakse mõlemas töökohas korraga. Tööandja ei tohi lubada töötajal töövabastuse ajal ehk sünnituslehel olles tööl käia. Selle keelu rikkumise korral kaotab töötaja õiguse saada sünnitushüvitist.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.

Hambaravihüvitis rasedale ja alla üheaastase lapse emale

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad hambaravihüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise.

 • Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

 • Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda vastavalt hambaarsti hinnakirjale. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).
 • Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.
 • Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

Ema

Hambaarst kontrollib inimese hüvitise summat haigekassa andmebaasist ning 85-eurose hüvitise saamiseks peab rasedus olema kinnitatud arsti juures, kes on haigekassa lepingupartner. Juhul, kui lapseootel naine kasutab erakliiniku teenuseid, tuleb 85-eurose hüvitise saamiseks esitada haigekassale rasedust kinnitav tõend.
Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei kandu üle järgmisesse aastasse. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 eurot.

Hüvitise näidis

 • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

 • Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuse eest on näiteks 60 eurot, siis tasute teie sellest ise 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kui lähete samal aastal veel hambaarsti juurde, hüvitab haigekassa raviarvest 34 eurot ja sellega on Teie aastane 85-eurone hüvitis kasutatud.

 • Arvutamine

  Hambaravi arve 60 eurot
  15% tasub patsient: 9 eurot
  85% tasub haigekassa: 51 eurot
  Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal

Oluline on tähele panna, millisesse hüvitise sihtgruppi kuulute. Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on Teil õigus saada hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesel, kes on lapseootel või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 eurot aastas. Kui aga teenuse osutamise päeval saab laps üheaastaseks, kehtib emale 40-eurone hüvitis, sest teenuse saamise hetkel ei kuulu ta enam 85-eurose hüvitise sihtgruppi.

Milliseid hambaraviteenuseid hüvitatakse?

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele Eesti Haigekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimine;
 • juureravi;
 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
 • tuimestus.

Kunstliku viljastamisega seotud ravimite hüvitamine

Alates 2018. aastast rahastatakse kehavälise viljastamise (IVF) ja embrüosiirdamise teenuseid ning ravimeid täielikult haigekassa kaudu. Varem tasus nende ravimite ja teenuste eest sotsiaalministeerium. Lisaks ei pea alates 2018. aastast IVF ravimite eest hüvitise saamiseks tagantjärele taotlust esitama.

Kuni 40-aastased (k.a) naised saavad kehaväliseks viljastamiseks vajalikud ravimid juba apteegist ostes 100% soodusmääraga. Apteegis tuleb tasuda vaid retseptitasu, mis on 2,5 eurot, ja soodusravimi maksimumhinda ületav osa juhul, kui ravim on kallim kui haigekassa soodustuse nimekirjas. Lisainfot erinevate ravimite ja kehavälise viljastamise kohta tuleb küsida oma raviarstilt.

Apteegis kehtib 100% soodustus ravimitele, mis sisaldavad järgmisi toimeained:

 • follitropiin alfa;
 • follitropiin beeta;
 • ganireliks;
 • gosereliin;
 • triptoreliin;
 • tsetroreliks;
 • lutropiin;
 • korifollitropiin;
 • kooriongonadotropiin alfa.

Hüvitatavad ravimid

Hüvitatavad ravimidATC koodToimeaine

PREGNYL inj subst 5000RÜ viaal 1ml lahustit N1

G03GA01

kooriongonadotropiin

BEMFOLA 150RU/0,25ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

BEMFOLA 225RU/0,375ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

BEMFOLA 300RU/0,5ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

BEMFOLA 450RU/0,75ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

BEMFOLA 75RU/0,125ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

GONAL-F 300TÜ/0,5ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

GONAL-F 450TÜ/0,75ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

GONAL-F 900TÜ/1,5ml süstelahus pensüstelis N1

G03GA05

follitropiin alfa

GONAL-F süstelahuse pulber ja lahusti 75TÜ N1

G03GA05

follitropiin alfa

OVALEAP 300RÜ/0,5ml süstelahus N1

G03GA05

follitropiin alfa

OVALEAP 450RÜ/0,75ml süstelahus N1

G03GA05

follitropiin alfa

OVALEAP 900RÜ/1,5ml süstelahus N1

G03GA05

follitropiin alfa

PUREGON süstelahus 300TÜ 0,36ml N1

G03GA06

follitropiin beeta

PUREGON süstelahus 50TÜ 0,5ml N5

G03GA06

follitropiin beeta

PUREGON süstelahus 900TÜ 1,23ml N1

G03GA06

follitropiin beeta

LUVERIS süstelahuse pulber ja lahusti 75TÜ N1

G03GA07

lutropiin alfa

OVITRELLE süstelahus pen-süstlis 250mcg/0,5ml  N1

G03GA08

kooriongonadotropiin alfa

ELONVA süstelahus 100mcg/0,5ml 0,5ml N2

G03GA09

korifollitropiin alfa

ELONVA süstelahus 150mcg/0,5ml 0,5ml N1

G03GA09

korifollitropiin alfa

ORGALUTRAN süstelahus 0,25mg/0,5ml 0,5ml N1

H01CC01

ganireliks

CETROTIDE süstelahuse pulber ja lahusti 0,25mg N1

H01CC02

tsetroreliks

RESELIGO implantaat süstlis 10,8mg N1

L02AE03

gosereliin

RESELIGO implantaat süstlis 3,6mg N1

L02AE03

gosereliin

ZOLADEX implantaat 3,6mg N1

L02AE03

gosereliin

DIPHERELINE 11,25 MG prolong suspensiooni pulber 11,25mg N1 ja lahusti N1

L02AE04

triptoreliin

DIPHERELINE 3,75 MG prolong suspensiooni pulber 3,75mg N1 ja lahusti N1

L02AE04

triptoreliin

*Hüvitise arvestamisel ei lähe arvesse soodusretsepti patsiendi omaosalus 2.50 eurot

 

  Korduma kippuvad küsimused - KKK

  Soodustus arvestatakse ravimi ostmise hetkel apteegis. Kuni 40-aastased (k.a) naised saavad kehaväliseks viljastamiseks vajalikud ravimid apteegist ostes 100% soodusmääraga. Apteegis tuleb tasuda vaid retseptitasu  2,5 eurot ja soodusravimi maksimumhinda ületav osa juhul, kui ravim on kallim haigekassa soodustuse nimekirjas olevast ravimist. Lisainfot kehavälise viljastamise ravimite ja nende kompenseerimise kohta saab siit.

  IVF ravimite 100% soodustust saavad kuni 40-aastased (k.a) ravikindlustatud naised, kellel on diagnoos N97.0-N97.9 (naise infertiilsus e viljatus) või Z31.0-Z31.9 (eostumisele kaasaaitav käitlus) ning kes vajavad ravimit kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste ettevalmistuseks. 100% soodusmääraga on apteegist kättesaadavad ravimid, mis sisaldavad järgmisi toimeained: follitropiin alfa, follitropiin beeta, ganireliks, gosereliin, triptoreliin, tsetroreliks, lutropiin, korifollitropiin, kooriongonadotropiin alfa.

  2018. aastal võtab haigekassa vastu patsientide taotlusi kehavälise viljastamisega seotud ravimihüvitise saamiseks, kui selleks vajalik protseduur on tehtud enne 2018. aastat või 2018. aasta alguses, kuid ravimid on 50% soodusmääraga välja ostetud enne 2018. aastat.

  Alates 2018. aastast ei pea enam IVF ravimite hüvitamist eraldi taotlema. Soodustus arvestatakse ravimi ostmise hetkel apteegis.

  Avaldus tuleb esitada haigekassa piirkondlikusse osakonda. Avalduse blanketid on saadaval haigekassa koduleheküljel. Postiteenuseid kasutades soovitame avalduse edastada tähitud kirjana. Avalduse esitamiseks võib lisaks postiga saatmisele pöörduda otse haigekassa klienditeenindusbüroosse või saata avaldus digitaalselt allkirjastatuna klienditeenindusbüroosse e-posti teel. 

  Väljaostetud soodusravimite eest on võimalik saada ka täiendavat ravimihüvitist.

  Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.

  Adoption benefit

  Adoption benefit is paid by the Health Insurance Fund in the amount of 100% since the first day of exemption from work.

  The benefit for temporary incapacity for work is paid on the basis of a certificate of incapacity for work for a person who is insured through an employer or a contractual partner under the law of obligations, or as a self-employed person.

  The benefit for temporary incapacity for work is calculated from official income. If the employee receives undeclared wages, then the benefit he or she receives is smaller. Read more about the risks and losses related to undeclared work from the homepage of the Estonian Tax and Customs Board.

  If you are looking for information on the proceedings of your certificate of incapacity for work, visit the State Portal at www.eesti.ee or call the Health Insurance Fund’s short number 16363 or calling from abroad, +372 669 6630.

  An insured person shall not be entitled to receive benefit from the Health Insurance Fund, if:

  • The illness or injury of the person or of the person under his or her care was caused by the person’s intent or is a result of intoxication; 
  • The person or the person under his or her care ignores medically justified treatment determined by a doctor, thus impeding recovery;
  • The temporary incapacity for work begins at a moment when the insured person is on holiday.

  An insured person shall not be entitled to receive benefit from the Health Insurance Fund from the day of the violation, if:

  • He or she fails to keep an appointment with a doctor at the agreed time without good reason;
  • He or she performs duties of employment during the temporary incapacity for work and receives social-taxable income for it or acts as an entrepreneur. 

  An insured person who is entitled to maternity or adoption benefit is not entitled to receive sickness benefit or care allowance for the same period of time.

  An insured person who is entitled to sickness benefit is not entitled to receive care allowance for the same period of time.

  Laste tervise jälgimine

  Laste hea tervise ja arengu huvides tehakse lastele regulaarseid tervisekontrolle. Selleks teevad koostööd nii lastearstid, perearstid, pereõed kui ka eriarstid.  Jälgitakse lapse arengut, kasvu, kaalu, kuulmist nägemist ja kõnet. Lisaks aidatakse kujundada lapse tervislikke toitumis- ja liikumisharjumusi ning nõustatakse kõigis teistes terviseküsimustes. Nakkushaiguste ennetamiseks tehakse vaktsineerimisi. Regulaarsete kontrollidega aidatakse kujundada lapse tervislikke toitumis- ja liikumisharjumusi ning nõustatakse peret.

  Laste tervisekontrollide eesmärk on laste arengu jälgimine ning tervise- ja arenguhäirete varajasel avastamisel vajaliku meditsiinilise abi tagamine.

  Esimesed seitse eluaastat

  Esimeste elupäevade jooksul võetakse vastsündinutelt vereanalüüs, et välja selgitada hüpotüreoosi ja fenüülketonuuria võimalik esinemine. Hüpotüreoos on seisund, mille puhul kilpnääre ei tooda piisavalt hormoone. Fenüülketonuuria on sagedasim kaasasündinud ainevahetushaigus. Lisaks kontrollitakse vastsündinu kuulmist.

  Tervet imikut jälgitakse esimese eluaasta jooksul profülaktiliselt regulaarselt. Või profülaktika mõttes regulaarselt. Kolm korda tuleb käia pereõe juures. Neil visiitidel kaalutakse ja mõõdetakse last. Lisaks on õe ülesanne õpetada vanematele lapse toitmist, hügieeni, hooldust, õnnetuste vältimist jms. Lastearsti külastust ei ole tervele imikule ette nähtud. Vajaduse korral suunab perearst lapse eriarsti, näiteks neuroloogi või ortopeedi vastuvõtule.

  6‑7aastase lapsega tuleb käia perearstil koolieelses tervisekontrollis. Arst hindab tema arengut ja koolivalmidust. Mh kontrollitakse nägemis- ja kuulmisteravust ning kõne arengut. Kõrvalekallete korral saab arst suunata lapse lisauuringutele, logopeedi või silmaarsti juurde. Tervisekontrolli võiks minna aegsasti enne kooli, juba kevadel. Siis jääb aega probleemide lahendamiseks. Näiteks saab muretseda prillid. Hästi on  käivitunud diabeedihaige lapse kooliellu sisse elamise projekt, kus haigus tuvastatakse enne kooli ning spetsialistid pakuvad koolipersonalile vajalikku väljaõpet ja tuge.

  Tervise jälgimine lasteaias

  Lasteaias ei ole tervishoiuteenuse osutajat, kes annab pädevaid hinnanguid lapse terviseseisundile. Praktikas võib aga tekkida olukordi, kus vanem soovib oma selgete haigussümptomitega last lasteaeda viia, teiste laste vanemad aga soovivad oma lapse tervist kaitsta võimaliku nakkusohu eest. Oluline on silmas pidada nii haigussümptomitega lapse kui ka teiste laste heaolu. 

  Lapsevanemal on õigus teha otsuseid, mis ei kahjusta last. Kui lapsevanem leiab, et see ei kahjusta last, võib ta viia lapse lasteaeda. Kui lasteaia töötajad aga ei jaga vanema seisukohta ja tekib vaidlus, siis sellise vaidluse peab lahendama asutuse juht. Seejuures on oluline silmas pidada, et vaidluse sisu ei saa olla lapse terviseseisundile hinnangu andmine, milleks osapooltel puudub pädevus. Kui lasteaia töötajatel tekib kahtlusi lapse tervise suhtes, siis võivad nad soovitada vanemale perearsti poole pöördumist.

  Kergemate haigusnähtudega lapse puhul on lasteaia töökorralduses võimalik leida viise, kuidas last asjakohaselt toetada ja vajadusel vältida laste omavahelist füüsilist kontakti.

  Kui lapsevanem vaatamata  personali märkustele toob korduvalt hoidu last, kelle tervislik seisund ei võimalda päevakavaga toime tulla ja/või lapse seisund ohustab teisi ning see on objektiivselt põhjendatav (nakkushaiguste sümptomid, viirushaigused, äge kõhulahtisus ja oksendamine), võib tekkida vajadus last kaitsta. Vanema hoolimatu või pahatahtliku käitumise korral saab juhinduda lastekaitseseaduses sätestatud kohustusest teavitada abivajavast lapsest. Abivajajast lapsest tuleb viivitamatult teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111. Sellisel juhul peab lasteaed käivitama abivajavast lapsest teavitamise protsessi, mis on sätestatud lastekaitseseaduse §-s 59. Lapse hooldamise ja kasvatamisega seotud küsimused jätab Eesti Vabariigi põhiseadus ja perekonnaseaduse §124 lapse hooldusõiguslikule vanemale või eestkostjale.

  Tervisekontrollid koolieas

  Kooli vastuvõtmiseks tuleb käia perearsti juures ja esitada koolile õpilase tervisekaardi ametlikult kinnitatud väljavõte. Seal on kirjas varasemad vaktsineerimised, kroonilised haigused, pidevalt kasutatavad ravimid, aga ka ravimi- või toiduallergiad. Teave on vajalik lapse tervist koolis jälgides, aga ka õppekoormuse ja eluviisi kohaldamiseks.

  Kooli tulles küsitakse lapsevanema nõusolekut koolitervishoiuteenuse osutamiseks. Alates 1.aprillist 2020 teeb koolideõde tervisekontrolle 1., 3., 7. ja 11. klassi õpilastele. Perearsti juures tuleb tervisekontrollis käia 5. ja 9.klassi õpilastel.

  Nõusoleku mõiste tuleneb võlaõigusseadusest. Selle alusel võib patsienti läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Kirjaliku nõustumise kõrval kehtib samaväärselt suuline nõusolek. Sellest jätkub, kui õpilane näiteks vahetunnis kooliõelt abi küsib.

  Nõusoleku peab andma seaduslik esindaja, kui patsient ei ole võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundlikult kaaluma. Koolilapse puhul on sageli küsitav millal ta oskab juba ise oma tervise kohta otsuseid teha ja millal on veel vajalik vanema seisukoht. Algkooliõpilase puhul peab kindlasti otsustama lapsevanem.

  Ka enne igat vaktsineerimist peab kooliõde küsima lapsevanemalt kirjaliku nõusoleku ka siis, kui kord kooli tulles on see juba antud. Vanema nõusolek aitab välistada võimalikke vastunäidustusi, Niisiis küsitakse seda lapse tervise huvides. Kui pere ei soovi oma last vaktsineerida, peab seda kinnitama kirjalikult. Kooli tulekul antavas nõusolekus võib pere sätestada olukorrad, mil lapse seisukohale vaatamata tuleb võtta kontakti vanematega.

  Millist terviseabi saab koolist?

  Koolis last ei ravita. Haige lapse ravi määrab ja seda koordineerib perearst või eriarst. Kui laps on koolis haigestunud või on juhtunud trauma, peab kooliõde andma talle esmast abi ja teavitama lapsevanemaid. Haiget last ei tasu kooli saata. Kooliõde talle uuringuid ega ravi ei määra ning puudumistõendit ei kirjuta. Haigestumise korral tuleb pöörduda perearsti poole. Väljaspool tema tööaega saab ööpäev läbi meditsiinilist nõu ka perearsti nõuandetelefonilt (vt lähemalt siit). Kooliõde saab aidata, kui õpilane vajab tervise tõttu erisusi koolikorralduses, nt haigusjärgsel ajal. Õde peab teadma lapse allergiast või teistest haigustest. Ainult siis on võimalik kiiresti asjakohast abi anda.

  Väikestes koolides ei ole õde alati kohal, ent tema vastuvõtuajad ning telefon peavad olema kättesaadavad. Kui laps asub elama õpilaskodusse, on soovitatav registreerida ta selle piirkonna perearsti nimistusse. Tõenäoliselt viibib laps õpilaskodus suurema osa aastast. Õppeperioodil on ka haigestumine viirushaigustesse tavaliselt suurem ja seega saab pereõde kooli piirkonda registreeritud lapse õigel ajal perearsti juurde suunata.

  Laste hambaravi ja ortodontia

  Hambaid tuleb hoida juba noores eas. Enne esimeste hammaste lõikumist tuleks imiku suud korrapäraselt puhastada. Esimene hambaarstikülastus võiks toimuda lapse esimese hamba lõikudes või umbes aastase lapsega. Esimesi nõuandeid suutervise kohta saate juba ämmaemandalt või lapse esimesel eluaastal pereõelt.

  Kaariest aitab vältida eelkõige kodune hügieen. Pideva kontrolliga saab alustada juba 
  esimeste hammaste lõikudes. Hambaarsti on soovitatav külastada, kui laps on kolmeaastane. Esimestel visiitidel võiks vanem juures olla ja last toetada. Kõige tähtsam on esimestest visiitidest saadav positiivne mulje. Hambaarstiga juba tuttavad ja meeldivaid kogemusi mäletavad lapsed tunnevad end hiljem hambaarstil mugavalt. Kui lapsel on hirm tekkinud, nõuab see kõigilt kannatlikkust.

  Uuringud on näidanud, et kui noorukiea lõpuks on hambad tugevad ja terved, ei vajata ravi veel mitukümmend aastat. Seega on laste õigete hügieeniharjumuste ja ennetava kontrolli abil võimalik vältida olukordi, kus täiskasvanueas neelab olulise osa säästudest hambaravi.

  Ka kooliõed teevad hambaarstidega koostööd laste ennetavate läbivaatustele suunamiseks 7.-, 9.- ja 12-aastaselt. Kui laps vajab hambaravi, peab see kindlasti toimuma pere teades ja heakskiidul. Tuleks aga jälgida, kas hambaarstil on leping haigekassaga. Vaid sel juhul on teenus lapsevanemale tasuta.

  Haigekassa tasub alla 19-aastaste kindlustatute hambaravi eest. Pärast lapse 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.

  Lapsevanemal on õigus valida oma lapsele hambaarsti. Kontrolli aga alati üle, et valitud hambaarstil oleks leping haigekassaga. Haigekassa lepingupartnerid on kirjas haigekassa kodulehel. Kui leping puudub, peab lapsevanem teenuse eest ise tasuma täies mahus ning seda raha haigekassalt tagasi ei saa. Haigekassa tasub vaid nende teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus

  Hambahaigusi ennetavatele vastuvõttudele soovitamise (suunamise) kohustus on pereõdedel ja kooliõdedel – see on reguleeritud nii perearsti tööjuhendis kui ka kooliõe tööd reguleerivas määruses. Kui tervishoiuteenust osutatakse ilma vanema juuresolekuta – näiteks kooli poolt korraldatult – peab lapsele olema kaasa antud lapsevanema nõusolek.

  Ortodontia

  Haigekassa rahastab ka laste ortodontiat (sh breketid), kuid ainult teatud juhtudel. Seda tehakse järgmiste raskete diagnooside korral:

  1. ülemine lõualuu on alumisest 9 mm või enam eespool (prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam);
  2. alumine lõualuu on ülemisest eespool (progeenne hambumus);
  3. esimeste hammaste kontakt puudub ja kokku puutuvad ainult tagumised purihambad (lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid);
  4. kui õigel ajal pole lõikunud eesmine lõikehammas või silmahammas (peetunud jäävintsisiivid või kaniinid);
  5. kui ühel lõualuu poolel pole moodustunud rohkem kui üks jäävhammas (kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel);
  6. huule- ja suulaelõhe ning teised näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud;
  7. hambumusanomaalia raske või keskmise raskusastmega obstruktiivse uneapnoe korral, juhul kui adenotonsillektoomia ja positiivne õhurõhuravi (CPAP) on osutunud ebaefektiivseks;
  8.  sügav traumeeriv hambumus, mille korral alumised lõikehambad on otseses kontaktis limaskestaga;
  9.  külgmine risthambumus kolme ja enama hamba ulatuses lõualuu ühel poolel, mille korral on oluliselt häiritud näo sümmeetria ning lõualuude areng ja kasv.

  Muudel juhtudel haigekassa laste ortodontiliste teenuste eest ei tasu. 

  Meeles peab pidama, et ka ülalnimetatud juhtudel peab teenuseosutajal olema haigekassaga leping, et viimane tasuks ravi eest. Sama kehtib ka teenuste kohta: kui see on mainitud tervishoiuteenuste loetelus, siis haigekassa maksab.

  Healthcare at school

  To be accepted into a school, an abstract of the child’s health-card must be submitted, listing important information about previous vaccinations, chronic illnesses, any medicines that are in regular use, and allergies. This information is essential to monitoring the child’s health at school, but also for application to the child’s work load and way of life.

  When sending a child to school, a parent’s permission will be asked for rendering health care by the school. For school-age children, the school nurse will perform a check-up for children in 1st, 3rd, 7th, and 11th grades. The family doctor should do a check-up in 2nd, 5th and 9th grades.

  Before every vaccination, the school nurse must have the parent’s written permission.

  Sick children are not treated at school. If a child falls ill at school or has had a trauma, the school nurse must give him/her first aid and notify the parents. In the event of illness, see the family doctor.

  In 2017, all new-borns are automatically registered with their mother’s family doctor. This means that you no longer need to submit a separate application to your family doctor for your child. A separate application must only be made if you wish your child to be registered with a different family doctor than your own. Notify the family doctor before the baby’s birth that there will soon be a new member on their rolls. More information can be found on the Health Board’s website.