E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

Inimestele õigeaegse ja kvaliteetse arstiabi ja nõuannete pakkumisel on väga oluline perearstide koostöö eriarstidega. Koostöö tõhustamise eesmärgil loodi 2013.aastal perearstidele võimalus tervise infosüsteemi kaudu konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks. E-konsultatsioon parandab perearstilt eriarstile liikuva info kvaliteeti ning säästab ka patsientide aega, sest enam ei pea alati ise eriarstile pöörduma – eriarstiga konsulteerib perearst elektroonselt ning kogu ravi toimub perearsti koordineerimisel. Samas kui e-konsultatsiooni käigus otsustab eriarst, et patsient vajab siiski eriarsti abi või täiendavaid uuringuid, on konsulteerinud raviasutusel võimalik patsient vastuvõtule kutsuda.

2013. aastal alustas haigekassa e-konsultatsiooni teenuse rahastamist uroloogia ning endokrinoloogia erialadel. 2014. aastaks lepiti kokku saatekirja ja vastuse nõuded ning alustati e-konsultatsioonide rahastamist kopsuhaiguste, reumatoloogia ja kõrva-nina-kurguhaiguste erialal ning 2015. aastal pediaatrias, neuroloogias ja hematoloogias. Alates 2016. aastast lisandus e-konsultatsiooni teenus kardioloogia, gastroenteroloogia, ortopeedia, onkoloogia ja allergoloogia-immunoloogia erialal. 2017. aastaks lepiti kokku saatekirja suunamise ja vastuse nõuded ning alustati e-konsultatsioonide rahastamist nefroloogia, sisearsti ja psühhiaatria erialal. 2018. aastaks lepiti kokku saatekirja suunamise ja vastuse nõuded ning alustati e-konsultatsioonide rahastamist günekoloogia erialal. 2019. aastal laiendati konsultatsiooni neljale erialale – taastusravi, naha- ja suguhaigused, veresoontekirurgia ning valuravi. Haigekassa jätkab koostöös erialaseltsidega ka 2020.aastal e-konsultatsiooni erialade loendisse uute erialade lisamist.

Patsient näeb e-konsultatsiooniga seonduvat infot patsiendiportaalis: teenusele suunamise saatekirju „Kehtivad saatekirjad“ ja vastuseid „Saatekirjade vastused“ plokis.

E-konsultatsiooni rakendamise tingimused (seisundid, millal teenust rakendatakse, saatekirja ja saatekirja vastuse nõuded) on kokku lepitud koostöös Eesti Perearsti Seltsi ja vastavate erialaseltsidega ning ära toodud sotsiaalministri 19.01.2007 määruses nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt üle võtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ lisades ja avanevad järgmistel linkidel:

 1. allergoloogia-immunoloogia
 2. endokrinoloogia
 3. gastroenteroloogia
 4. hematoloogia
 5. kardiolooogia
 6. neuroloogia
 7. onkoloogia
 8. ortopeedia
 9. otorinolarüngoloogia
 10. pediaatria
 11. pulmonoloogia
 12. reumatoloogia
 13. uroloogia
 14. nefroloogia
 15. psühhiaatria
 16. sisearst
 17. günekoloogia
 18. veresoontekirurgia

 19. valuravi

 20. taastusravi

 21. dermatoveneroloogia

 22. lastepsühhiaatria

 23. androloogia

 24. üldkirurgia

 25. infektsionist

 26. meditsiinigeneetika

 27. neourokirurgia

 28. suu-näo- ja lõualuukirurgia

 29. lastekirurgia

 30. laste oftalmoloogia

 31. plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

E-saatekirja ja vastuse nõuded patsiendi suunamisel erialade vahelisele e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel  

Laste oftalmoloogia pilootprojekti e-konsutatsiooni tingimused

Näiteks võib perearst e-saatekirjaga suunata uroloogi konsultatsioonile patsiendi, kelle urineerimishäired pole allunud medikamentoossele ravile ja endokrinoloogi konsultatsioonile dekompenseeritud diabeediga patsiendi. Alates 01.01.2014. kehtivad nimetatud määruse lisades eriarsti vastusele e-konsultatsiooni ja ravi ülevõtmise puhul erinevad nõuded.

Perearst esitab haigekassale teenuse eest tasumiseks arve, kui teenus on osutatud eelpool nimetatud nõuete kohaselt ning eriarstiabi osutaja on esitanud perearstile osutatud teenuse kohta arve. Haigekassa tasub juhul, kui tervishoiuteenus on osutatud vastavalt eelpool nimetatud määruses kokkulepitud reeglitele (lisades 19-23, 27-29, 31-38, 40, 42–45, 47, 50 ja 52–57 sätestatud nõuded). Eriarsti poolt koostatud nõuetekohane vastus saadetakse tervise infosüsteemi vahendusel perearstile nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja saatmisest. Sama 3039 koodi alusel tasub haigekassa ka eriarsti poolt ravi ülevõtmise eest juhul kui e-konsultatsiooniks saadetud andmetest selgub, et patsient vajab eriarsti vastuvõttu. Eriarstiabi osutaja lepib patsiendiga eriarsti külastuse aja ja märgib selle saatekirja vastusele.  

Teenusega liidestumisel soovitame valida tarkvara, mis võimaldab e-konsultatsiooni teenuse osutamist ja pöörduda selle tootja poole.

Haigla

Kontaktisik

Telefon

E-post

PERH

Annely Karjama

6171540

perearst [at] regionaalhaigla.ee

 TÜKMerje Tikk7319308merje.tikk [at] kliinikum.ee
Tallinna LastehaiglaReet Raukas6977127reet.raukas [at] lastehaigla.ee

ITK

Lea Karik

6067887

perearst [at] itk.ee

LTKH

Anneli Vaalma

6507370

kvaliteet [at] keskhaigla.ee

IVKH

Monyca Sepp

3311103

monyca.sepp [at] ivkh.ee

Pärnu Haigla

Kaja Ressar

4473303

kaja.ressar [at] ph.ee (k)aja.ressar [at] ph.ee

Viljandi HaiglaKadri Kõivumägi5770 4731

kadri.koivumagi [at] vmh.ee