DRG grupeerimise ja tasustamise reeglid

DRG e. diagnoosipõhise komplekshinna põhise rahastamise protsessis eristatakse kahte etappi:

1. DRG rühmadesse grupeerimine
2. DRG põhine rahastamine

 

1. DRG-sse grupeerimisele kuuluvad:

● Statsionaarsed raviarved (edaspidi RA) (ravitüüp 2 ja 15 ) ( välja arvatud RA , millel on valmisoleku tasu koodiga 2280K või teenuse kuutasu kood 2294K )

● Päevaravi (ravitüüp 19) RA, millele on märgitud tervishoiuteenuste kood 3076 (päevakirurgia voodipäev) või 1M2110 (tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga).

2. DRG põhisele rahastamisele ei kuulu järgmistel tingimustel DRG-desse grupeerunud raviarved (DRG erandid):

 ● järgarved;

 ● RA  põhierialad on: 

- psühhiaatria (RA põhieriala kood ‘A50’, ‘V50’, ‘A51’, ’V51’),

- taastusravi (RA põhieriala kood ‘A98’, ‘V98’),

- esmane järelravi (RA põhieriala kood ’A98’, ‘V10’),

- kutsehaigused (RA põhieriala kood ’V19’)

- põhihaigus tuberkuloos  (RA põhieriala kood ‘V44’);

● RA põhidiagnoos on Z51.1 või Z51.2;

● RA, mille teenustepõhine summa ei jää vastava DRG alumise ja ülemise hinnapiiri vahele (ehk hinnaerandid);

● RA, mille lõpetamisel suunatakse statsionaarsel või päevaravil viibinud kindlustatud isik vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a iseseisvale statsionaarsele õendusabile või statsionaarsele taastusravile) kas kohalikust haiglast piirkondlikku, kesk- või üldhaiglasse; üldhaiglast ja arengukavas nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurest piirkondlikku või keskhaiglasse või keskhaiglast piirkondlikku haiglasse;

 ● RA, mille alustamiseks on kindlustatud isik statsionaarselt või päevaravilt vahetult edasi suunatud statsionaarsele ravile (v.a iseseisvale statsionaarsele õendusabile või statsionaarsele taastusravile) kas kohalikku haiglasse piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast; üldhaiglasse või arengukavas nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurde piirkondlikust või keskhaiglast või keskhaiglasse piirkondlikust haiglast;

 ● RA, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ning RA-le on märgitud transluminaalse endoskoopia protseduuri NCSP kood või koodid, operatsioonituba mittevajava kirurgilise protseduuri NCSP kood või RA-l puudub NCSP kood;

 ● RA, millel on üks või mitu järgmistest TTL koodidest:

 • 206R Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg
 • 221R - 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur
 • 222R - 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur
 • 223R - 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur), 224R (2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim  reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur
 • 225R - 2.valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur,
 • 226R - 2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur,
 • 227R Bioloogiline ravi mepolizumabiga astma korral, 4-nädalane ravikuur
 • 238R Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, 1 manustamiskord
 • 239R Pompe tõve ensüümasendusravi alglükosidaas alfaga, 50mg
 • 247R Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, 4-nädalane ravikuur
 • 248R Kopsukasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi pembrolizumabiga, 3-nädalane ravikuur
 • 251R Gaucher’ tõve ravi eliglustaadiga, 84 mg    
 • 252R Haigust modifitseeriv bioloogiline ravi raske atoopilise dermatiidi korral, 4-nädalane ravikuur
 • 332R Gaucher' tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg korral
 • 335R Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1mg või agalsidase alfa 0,2 mg
 • 345R Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1 mg,
 • 346R Sclerosis multiplex’i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, 4-nädalane ravikuur
 • 349R Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)
 • 393R Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur,
 • 396R Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ekulizumabiga, 1 viaal    
 • 398R Kõrgriski neuroblastoomi ravi beetadinutuksimabiga, 1 viaal (20 mg)
 • 404R Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarutsizumabiga, 5 g
 • 440R ANCA-ga assotsieerunud vaskuliitide (Wegeneri granulomatoos, mikroskoopiline polüangiit) ravi rituksimabiga, 1 manustamiskord
 • 489R Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000 TÜ
 • 492R Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4 nädalane ravikuur

Lisavahenditega seostud koodid:

 • 2818L Kõhuaordi endovaskulaarne stentprotees
 • 2819L Toarakaalaordi endovaskulaarne stentprotees
 • 2520L Südame poolkuuklapi endovaskulaarne protees (TAVI)
 • 2511L Südame vatsakest/vatsakesi toetav seade (VAD)
 • 2730L Intratekaalse baklofeenravipumba komplekt
 • 2680L Alalõualiigese unilateraalne endoprotees  
 • 2681L Alalõualiigese bilateraalne endoprotees
 • 2909L Kusepõiesfinkteri protees
 • Kehavälise viljastamise (IVF) ja embrüo siirdamisega seotud koodid 2208K ja 2281K
 • Kuulmisimplantatsioonidega seotud koodid: 2288K, 2276K
 • Brahhüteraapia kood: 7436
 • Hematoloogia ravikuuridega seotud koodid: 4081, 4084, 4085,4091, 4094 ja 4095
 • Lennutranspordi koodid: 3072, 3073, 3085, 3086

Organsiirdamistega seotud teenusekoodid:

 • 50310 Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks
 • 80304 Surnud doonori neerude käitlus siirdamiseks, sh neeru eemaldamine
 • 80303 Neeru siirdamine
 • 359R Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-3. päeval, ühe päeva raviannus
 • 360R Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 4.-30. päeval, ühe päeva raviannus
 • 0Y2101 Surnud doonori maksa käitlus siirdamiseks, sh maksa eemaldamine
 • 0J2124 Maksa siirdamine
 • 357R Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-7. päeval, ühe päeva raviannus
 • 358R Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.-35. päeval, ühe päeva raviannus
 • 100407 Surnud doonori kopsude käitlus siirdamiseks, sh kopsu eemaldamine
 • 100408 Kopsu siirdamine
 • 354R Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-10. päeval, ühe päeva raviannus
 • 355R Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.-42. päeval, ühe päeva raviannus
 • 356R Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.-90. päeval, ühe päeva raviannus
 • 1F2108 Surnud doonori südame käitlus siirdamiseks, sh südame eemaldamine

Hematoloogiliste haiguste raviga seotud koodid:

 • 8101 Külmutatud vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude sulatamine ja siirdamine
 • 8102 Allogeensete vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude siirdamine ja patsiendi jälgimine
 • 8103 Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemine ja säilitamine
 • 8104 Luuüdi kogumine
 • 8105 Vereloome tüvirakkude/terapeutiliste rakkude aferees
 • 8106 Luuüdi separeerimine rakuseparaatoril
 • 372R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE
 • 373R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE
 • 374R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED
 • 375R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem Cyclo
 • 376R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga
 • 377R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy
 • 378R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu
 • 379R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4
 • 380R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG
 • 381R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2
 • 382R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM
 • 383R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel
 • 384R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel
 • 386R Vereloome tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev
 • 387R Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem etoposiidkarboplatiin- tsüklofosfamiid
 • 400R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP
 • 401R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP
 • 402R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC
 • 403R Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxiP
 • 348R Epstein-Barr’i viiruse ravi rituksimabiga, 375 mg
 • 66619 HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil
 • 66620 HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil
 • 66621 HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCRmeetodil;

DRG põhise rahastamise korral tasutakse raviarve 70% ulatuses selle DRG piirhinnast, millesse raviarve on grupeerunud ning 30% ulatuses raviarve teenuste põhisest hinnast.

Muudel juhtudel on DRG-osakaal 0 ehk raviarve eest maksmine toimub 100% raviarve teenustepõhise summa alusel.