Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Auditid 2020

  1. Müeloomtõvega patsiendi käsitlus Eesti haiglates. Aruanne
  2. Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral) teenusel viibivate orgaaniliste psüühikahäiretega-, skisofreenia ja psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega diagnoosidega patsientide ravi kvaliteet. Aruanne.