Taotluse esitamisel täidetakse käesolev vorm ning järgmised dokumendid:

  • Arendusprojekti toetuse taotlemise vorm.
  • Projekti eelarve ja tegevuskava vorm.
  • Eetikakomitee taotlus ja seisukoht (kui projekti raames vastav taotlus esitatakse).

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Sisestatakse projekti alguse ja planeeritav lõpp, arvestusega, et projekti algus saab olla alates toetuse andmise otsus.
Sisesta Projekti ID number, mille said eelnõustamiselt.
Summa, mida haigekassast taotletakse
1-2 lauset, millega on tegu.
Punktis kirjeldatakse olemasolevat olukorda ning tuuakse välja, probleem, mida projektiga adresseeritakse. Eesmärk on selgitada, mis on täna halvasti ning mida selle probleemi lahendamine annab.
Punktis kirjeldatakse valdkondi, mis on otseselt projekti realiseerimise ja selle tulemusetega seotud. Valdkonnad, kuhu on teoreetiliselt võimalik tulemusi või lahendust eskaleerida, siia ei kirjeldata.
Punktis kirjeldatakse konkreetselt projekti tulemusel tekkiv lahendus. Eesmärk on anda selgelt edasi projekti lõpptulem.
Maksimaalselt 5 faili.
5 MB limiit.
Lubatud tüübid: asice, bdoc.