Avaleht

Viimased uudised

Haigekassa teavitab elanikkonda COVID-19 viiruse leviku vähendamise eesmärgil

Mitmed inimesed on sel sügisel pöördunud Andmekaitse Inspektsiooni poole palvega kontrollida Eesti Haigekassa õigust saata inimestele COVID-19 vastasele vaktsineerimisele kutsuvaid SMS-teavitusi. Nii haigekassa kui Andmekaitse Inspektsioon kinnitavad, et sellisel viisil elanike teavitamine on igati seadustega kooskõlas.


Eesti Haigekassa teavitab juba alates 2019. aastast Eestis elavaid inimesi nende inimeste õigustest ja kohustustest ning selleks kasutatakse erinevaid infokanaleid.

Haigekassa õigusosakonna juhataja Ergo Pallo ütles, et haigekassa teavitab inimesi erinevatel põhjustel, näiteks ravikindlustuse lõppemisest või Euroopa ravikindlustuskaardi lõppemisest ning nüüd ka COVID-19 vastu vaktsineerimisele kutsudes. Infot saadab haigekassa nii elukoha aadressil, e-posti aadressil kui ka SMS-i teel.

„Meilt ja Andmekaitse Inspektsioonilt on korduvalt küsitud, millisel alusel haigekassa teavitusi teeb. Õiguslik alus selliseks tegevuseks tuleneb Eesti Haigekassa seadusest ja selle alusel antud Eesti Haigekassa põhikirjast. Inimesed on ka meilt küsinud, kuidas me oleme nende kontaktid saanud, inimeste kontaktandmed pärinevad rahvastikuregistrist ja riigiportaalist, kuhu inimesed on ise need edastanud,“ selgitas Pallo

Loe edasi Haigekassa teavitab elanikkonda COVID-19 viiruse leviku vähendamise eesmärgil