EST  |  ENG  |  RUS PartnerileLepingud
» Kindlustatule
» Tööandjale
» Partnerile
Ravijärjekorrad
Blanketid
DRG
EL temaatika
IT lahendused
Koolitervishoid ja haiguste ennetamine
Tervise edendamine
Tervishoiuteenuste kvaliteet
Lepingud
- Ravi rahastamise lepingud
- Ravi rahastamise lepingud 2004-2012
- Lepingupartnerite valik 2014
- Lepingupartnerite valik 2013
- Lepingupartnerite valik 2012
- Lepingupartnerite valik 2011
- Lepingupartnerite valik 2010
- Lepingupartnerite valik 2008
- Lepingupartnerite valik 2007
- Lepingupartnerite valik 2006
- Lepingupartnerite valik 2005
- Lepingupartnerite valik 2004
- Lepingupartnerite valik hambaravis
Meditsiiniseadmed
Perearsti nõuandetelefon 1220
Perearstile
Plaaniline välisravi
Soodusravimid
Tervishoiuteenuste loetelu
Hambaproteesi teenuse osutajale
» Haigekassa
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Ravimikasutuse kampaania
» Perearsti kampaania

Kirjuta meile

Võta meiega ühendust, kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas

Riigiportaalist eesti.ee saad:

  • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
  • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
  • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
  • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
  • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
  • tööandja saab kontrollida kindlustatute andmeid

 

Lepingud

Üldarstiabi rahastamise leping

Ravi rahastamise lepingudlepingute arhiiv 2004-2012

Koolitervishoiuteenuse rahastamise leping 2012-2015 (lisa 5, lisa 6)

Apteegist müüdavad meditsiiniseadmed: meditsiiniliste abivahendite eest tasumise ja aruande elektroonilise edastamise lepingu lisa 2 (alates 01.01.2012) ja meditsiiniseadmete aruande saadetise struktuuri tehniline kirjeldus (lepingu lisa 1)

Vältimatu abi leping haigekassa ja sotsiaalministeeriumi vahel 2014 

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse rahastamise leping

Teisese arvamuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise leping

Haiguste ennetamise projekti juhtimise rahastamise lepingu tingimused

Tervist edendava projekti rahastamise lepingu tingimused
 

Haigekassa infotelefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630