EST  |  ENG  |  RUS KindlustatuleTervishoiuteenusedTaastus- ja hooldusraviTaastusravi
» Kindlustatule
Hüvitiste ja tasude määrad
Kindlustuse taotlemine
Arvelduskonto ja isikuandmete muutmine
Ajutise töövõimetuse hüvitis
Hambaravi- ja hambaproteeside hüvitis
IVFiga ja embrüosiirdamisega seotud ravimite hüvitis
Hüvitise maksmine kindlustatu surma korral
Ravikindlustus Euroopa Liidus ja mujal
Perearsti nõuandetelefon 1220
Perearstid
Soodusravimid
Meditsiiniseadmed
Lepingupartnerid
Ravijärjekorrad
Tervishoiuteenused
- Teenustasud
- Kunstlik viljastamine
- Laste hambaravi
- Taastus- ja hooldusravi
- Rahulolematus arstiabiga
Haigekassa trükised
Vähiennetuse uuringud naistele 2014. aastal
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Ravimikasutuse kampaania
» Perearsti kampaania

Kirjuta meile

Võta meiega ühendust, kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas

Riigiportaalist eesti.ee saad:

  • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
  • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
  • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
  • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
  • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
  • tööandja saab kontrollida kindlustatute andmeid

 

Taastusravi

Mis on taastusravi?

Taastusravi on suunatud häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele. Tegu on töövõimet või toimetulekut taastava raviga.

Taastusravi tehakse nii ambulatoorselt kui statsionaarselt.

Kas haigekassa maksab taastusravi eest?

Haigekassa tasub taastusravi eest, kui see on osutatud kindlustatule meditsiinilisel näidustusel. Tavaliselt otsustab taastusarst, kas taastusravi on näidustatud ning millised protseduurid on patsiendile vajalikud. Kuid ka teiste erialade arstid (näiteks neuroloogid) määravad mõningaid taastusravi protseduure oma patsientidele.

Sanatoorse ravi eest haigekassa ei tasu, kuna sanatooriumitel puudub tegevusluba statsionaarse taastusravi osutamiseks. Haigekassal on üksikute sanatooriumitega leping ambulatoorse taastusravi eest tasumiseks, kuid neid teenuseid osutavad ka teised raviasutused.

Et haigekassa tasuks taastusravi eest, siis peab olema arsti saatekiri taastusarsti vastuvõtule. Intensiivseks statsionaarseks taastusraviks, mille eest haigekassa tasub 100%, on vajalik taastusarsti suunamine. 20-protsendilise omaosalusega funktioone toetavale statsionaarsele taastusravile võivad suunata ka teised arstid.

Haigekassa lepingupartnerid on kirjas siin.

Milliste taastusravi teenuste eest tasub haigekassa?

Haigekassa infotelefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630