EST  |  ENG  |  RUS KindlustatuleTervishoiuteenusedKunstlik viljastamine
» Kindlustatule
Hüvitiste ja tasude määrad
Kindlustuse taotlemine
Arvelduskonto ja isikuandmete muutmine
Ajutise töövõimetuse hüvitis
Hambaravi- ja hambaproteeside hüvitis
IVFiga ja embrüosiirdamisega seotud ravimite hüvitis
Hüvitise maksmine kindlustatu surma korral
Ravikindlustus Euroopa Liidus ja mujal
Perearsti nõuandetelefon 1220
Perearstid
Soodusravimid
Meditsiiniseadmed
Lepingupartnerid
Ravijärjekorrad
Tervishoiuteenused
- Teenustasud
- Kunstlik viljastamine
- Laste hambaravi
- Taastus- ja hooldusravi
- Rahulolematus arstiabiga
Haigekassa trükised
Vähiennetuse uuringud naistele 2014. aastal
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Ravimikasutuse kampaania
» Perearsti kampaania

Kirjuta meile

Võta meiega ühendust, kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas

Riigiportaalist eesti.ee saad:

  • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
  • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
  • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
  • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
  • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
  • tööandja saab kontrollida kindlustatute andmeid

 

Kunstlik viljastamine

Kas haigekassa tasub kunstliku viljastamise eest?

Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse järgi tasutakse embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise teenuse eest, teenused on ka tervishoiuteenuste loetelus.

Nimetatud teenuste eest tasumine toimub haigekassa kaudu vastavalt sotsiaalministeeriumi ja haigekassa vahel sõlmitud lepingule.

Ravikindlustuse seaduse alusel kindlustamata isik tasub osutatud teenuste eest ise.

Ravikindlustatud kuni 40-aastasele patsiendile hüvitatakse osutatud embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamisega seotud teenuste kulud juhul, kui nimetatud patsiendil on meditsiiniline näidustus kehaväliseks viljastamiseks. Tsükli alguses ei tohi patsient olla vanem kui 40-aastane.

Embrüo siirdamise piirhind on 525,42 eurot, patsiendil ei ole omavastutust.
Kehavälise viljastamise piirhind on 569,97 eurot, patsiendil ei ole omavastutust.

Haigekassa on sõlminud kehavälise viljastamise teenuse ostmiseks lepingud viie raviasutusega:

Esimesed kolm asuvad Tallinnas, teised Tartus.

Kunstliku viljastamise (IVF) teenuse hind sisaldab:

  • munasarjade punktsioon ja munarakkude võtmine ning sperma ettevalmistus,
  • in vitro viljastamine,
  • allesjäävate embrüote külmutamine kaheks kuuks (va pikemaajaline talletamine).

IVFiga ja embrüosiirdamisega seotud ravimite hüvitis
Kehavälises viljastamises kasutatavad ravimid
Info viljatuse ja kehavälise viljastamise kohta
Täiendav ravimihüvitis

Haigekassa infotelefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630