EST  |  ENG  |  RUS HaigekassaUudiste arhiiv
» Kindlustatule
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
Kontakt
Nõukogu
Juhatus
Finantsandmed
Statistika
Uuringud
Hanked
Tööpakkumised
Ajakirjanikule
Uudiste arhiiv
- Uudiste arhiiv 2014
- Uudiste arhiiv 2013
- Uudiste arhiiv 2012
- Uudiste arhiiv 2011
- Uudiste arhiiv 2010
- Uudiste arhiiv 2009
- Uudiste arhiiv 2008
- Uudiste arhiiv 2007
- Uudiste arhiiv 2006
- Uudiste arhiiv 2005
- Uudiste arhiiv 2004
- Uudiste arhiiv 2003
- Uudiste arhiiv 2002
- Uudiste arhiiv 2001
- Uudiste arhiiv 2000
- Uudiste arhiiv 1999
Teabenõue
Dokumendiregister
Haigekassa sümboolika
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Ravimikasutuse kampaania
» Perearsti kampaania

Kirjuta meile

Võta meiega ühendust, kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas

Riigiportaalist eesti.ee saad:

  • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
  • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
  • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
  • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
  • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
  • tööandja saab kontrollida kindlustatute andmeid

 

Uudiste arhiiv

Haigekassa avaldab esmakordselt haiglate tegevuse kohta võrreldavad andmed

15.05.2012

              

Täna, 15. mail avaldab haigekassa esmakordselt aruande, mis sisaldab haiglavõrgu arengukavva kuuluvate haiglate lõikes võrreldavaid andmeid. Aruandes on kokku 19 erinevat indikaatorit, mis iseloomustavad ravi kättesaadavust, raviprotsessi ning ka ravitegevuse tõhusust. Avaldatav aruanne on haiglate, arstlike erialaseltside ja haigekassa mitmeaastase koostöö tulemus.

Avaldatavas aruandes kasutati haigekassale esitatud raviarvetel olevat informatsiooni andmaks haiglatele nende tegevuse kohta tagasidet. Dokumendis on toodud mitmete enamlevinud kirurgiliste protseduuride puhul haiglas viibimiste kestused ja päevaravis tehtud protseduuride osakaalud. Samuti vaadatakse ambulatoorsete ravijärjekordade põhjuste esinemissagedusi, erakorralise töö osakaalu statsionaarses abis ning lisaks on võrreldud kliinilisi näitajaid, nt insuldi korral vajalike uuringute teostamist.

Haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov ütles: „Haigekassa üks eesmärk on anda partneritele nende tegevuse kohta tagasisidet ja avalikustada ravitegevust puudutavat teavet. Kõnealuses aruandes esitatud indikaatorite väärtuseid ei saa käsitleda haigekassa hinnanguna haiglate tegevusele, vaid näitajad sõltuvad paljude erinevate asjaolude koosmõjudest. Küll aga annab see teave haiglajuhtidele võimaluse võrrelda enda tulemust teiste raviasutustega ning analüüsida, kas midagi tuleks ette võtta oma haigla arendamiseks.“

Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Urmas Sule lisas: „Kvaliteedijuhtimine haiglates on suur väljakutse tervisesüsteemidele kogu maailmas. Selle eesmärgi saavutamiseks tegevusnäitajate kokku leppimine ja võrreldavate andmete kättesaadavaks tegemine on haiglatele väga oluline. Olen kindel, et avaldatud aruanne on hea materjal eesmärgipõhise koostöö arendamiseks tervishoiusektoris.“

Aruande leiab haigekassa koduleheküljelt aadressil: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/kvaliteet/tagasiside.

Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+372 620 8439; 53 478 949
E-post: evelin.koppel@haigekassa.ee  Tagasi

Haigekassa infotelefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630