EST  |  ENG  |  RUS HaigekassaUudiste arhiiv
» Kindlustatule
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
Kontakt
Nõukogu
Juhatus
Finantsandmed
Statistika
Uuringud
Hanked
Tööpakkumised
Ajakirjanikule
Uudiste arhiiv
- Uudiste arhiiv 2014
- Uudiste arhiiv 2013
- Uudiste arhiiv 2012
- Uudiste arhiiv 2011
- Uudiste arhiiv 2010
- Uudiste arhiiv 2009
- Uudiste arhiiv 2008
- Uudiste arhiiv 2007
- Uudiste arhiiv 2006
- Uudiste arhiiv 2005
- Uudiste arhiiv 2004
- Uudiste arhiiv 2003
- Uudiste arhiiv 2002
- Uudiste arhiiv 2001
- Uudiste arhiiv 2000
- Uudiste arhiiv 1999
Teabenõue
Dokumendiregister
Haigekassa sümboolika
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Ravimikasutuse kampaania
» Perearsti kampaania

Kirjuta meile

Võta meiega ühendust, kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas

Riigiportaalist eesti.ee saad:

  • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
  • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
  • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
  • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
  • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
  • tööandja saab kontrollida kindlustatute andmeid

 

Uudiste arhiiv

Eesti Haigekassa kutsub naisi rinnavähi varajase avastamise uuringutele

10.09.2007

Süstemaatilise rinnavähi varajasele avastamisele suunatud sõeluuringu eesmärk on avastada pahaloomuline kasvaja võimalikult varases staadiumis, kui haigus on veel ravitav.
Eesti Haigekassa saadab sel aastal kutsed rinnavähi varajase avastamise uuringule 1947., 1950., 1953., 1954., 1955. ja 1957. aastal sündinud naistele. Enamus kutseid on tänaseks välja saadetud.

Võrreldes Euroopa riikide ja Skandinaaviamaadega on Eesti probleem siiani olnud naiste vähene osalemine ennetavates uuringutes. 2006.aastal tulid Eestis rinnavähi uuringutele kirjaliku kutse saanud naistest kohale vaid pooled. Tänavuse aasta septembrikuu alguse seisuga on 2007.aastal mammograafiline uuring tehtud 46%  kutsututest.

Oluliselt vähem naisi on sõeluuringul osalenud Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Siinjuures kutsub haigekassa eelkõige nende linnade naisi üles oma tervise eest hoolitsema ja ennetaval uuringul osalema.
Kuna kutse võib jääda kätte saamata näiteks vale aadressi tõttu, siis sel juhul saab ennast uuringule registreerida ka isikut tõendava dokumendi alusel. Kehtiva ravikindlustuse korral on uuring tasuta ja soovitatav uuringu intervall on 2-3 aastat.

Kõik perearstid teavad oma nimistu naisi, keda uuringule kutsutakse. Sõeluuringute kohta on kõige lihtsam küsida oma perearstilt või vaadata täiendavat infot ja raviasutuste kontaktandmeid haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/2007/.
Mammograafiabuss töötab kuni 21. septembrini Paides Järvamaa Haigla Polikliiniku juures ja 24. septembrist 2. novembrini Rakvere Haigla Polikliiniku juures.

Haigekassa on hakanud eelpool nimetatud sünniaastate naistele välja saatma ka korduskutseid ning aasta lõpus alustatakse 1946. aastal sündinud naiste kutsumist rinnavähi sõeluuringule.

Lisainfo:
Sirje Vaask,
Tervishoiuteenuste osakond
62084655
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/2007/Tagasi

Haigekassa infotelefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630