EST

Hambaravihüvitis annab kõigile täiskasvanutele võimaluse vähemalt kord aastas hambaarsti külastada

15

02/17

Mis ja kuidas?

Carmen-Kristiina Parik, Esmatasandi paketi arenduse talituse spetsialist, Eesti Haigekassa

Möödunud aasta lõpus võttis EV Riigikogu vastu seaduse, mille kohaselt hakkab haigekassa alates käesoleva aasta 1. juulist hüvitama täiskasvanutele hambaravi kuni 30 euro ulatuses aastas. Eakatele, rasedatele, alla 1-aastaste laste emadele ja teistele juba hüvitist saavatele inimestele suureneb hambaravihüvitis kuni 85 euroni aastas.

EST

Milles väljendub patsiendi omaosalus?

22

12/16

Mis ja kuidas?
Ravikindlustustatud inimesed saavad suure osa pakutavatest raviteenustest minimaalse omaosalustasu eest või hoopis tasuta, sest haigekassa hüvitab kulud täies ulatuses. Sageli arvavad inimesed, et kõik meditsiiniga seotud kulud katab nende ravikindlustus. Millal võib patsiendilt visiiditasu küsida ja millal mitte, on sätestatud Ravikindlustusseaduses. 
 
EST

Haigekassa eelarve koostamine on põhjalik ja pidev protsess, mille käigus kaardistatakse Eesti kindlustatute vajadus ravikindlustushüvitistele

19

12/16

Mis ja kuidas?

Haigekassa ravikindlustushüvitiste eelarve aastas on veidi üle miljardi euro ning sellest kaetakse 1,2 miljoni kindlustatud isiku raviteenused ning -hüvitised. Ravikindlustussüsteemi rahastatakse sotsiaalmaksu ravikindlustuse osast.

EST

Mida kujutab endast 2. tüüpi diabeet ja kuidas seda kontrolli all hoida?

3

11/16

Mis ja kuidas?
Hinnanguliselt 9% täiskasvanud elanikkonnast Eestis põeb diabeeti ehk on rahvakeeli suhkruhaiged. Enamik neist põeb 2. tüüpi diabeeti. Seda esineb enamasti just täiskasvanutel, areneb välja aastatega ega anna endast tihti esialgu märku.
 
2. tüüpi diabeet on raske ja progresseeruv krooniline haigus, mis tekib, kui inimese kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini või kui organism ei suuda seda efektiivselt kasutada.
 
EST

Kontaktpunkt on loodud väravaks Euroopa Liitu

27

10/16

Mis ja kuidas?

Alates 1. juunist 2016 vastutab Eesti Haigekassa riikliku kontaktpunktiga seotud ülesannete täitmise eest. Kontaktpunktist saab infot selle kohta, millistes riikides ja missugust arstiabi on Eesti Haigekassa kindlustusega võimalik välisriikides saada. Samuti saab vastuseid küsimustele, kuidas õnnetuse korral toimida, kuhu pöörduda, milliseid kulutusi võib arstiabiga seoses tekkida, kuhu kulude hüvitamiseks pöörduda, millised dokumendid reisile kaasa võtta jne.

EST

Alkoholitarvitamise häire ravimist toetab ravijuhend

2

06/16

Mis ja kuidas?

Alkoholi liigtarvitamine on ühiskonnas üks märkimisväärsemaid terviseriske. Hinnanguliselt on alkoholisõltuvuse levimus tööealise elanikkonna (18–64 a) hulgas Eestis kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt – naiste hulgas 2% (EL 1,5%), meeste hulgas 11% (EL 5,4%). Eelmise aasta lõpus valminud ravijuhendi „Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus“ eesmärk on parendada alkoholi liigtarvitamise avastamist, alkoholitarvitamise häire diagnoosimist ja ravi ning seeläbi vähendada alkoholi liigtarvitamisest tingitud kahjusid Eestis. Ravijuhend on mõeldud eelkõige tervishoius töötavatele spetsialistidele, aga ka tervishoiuüliõpilastele.

EST

Ärevushäire all kannatavad inimesed saavad abi patsiendijuhendist

2

06/16

Mis ja kuidas?

Patsiendijuhendite eesmärk on aidata inimestel edukamalt toime tulla erinevate haigustega, anda vastused sagedamatele ravi ja igapäevaelu puudutavatele küsimustele ning toetada abivajajaid raviprotsessis. Patsiendijuhendis on käsitletud soovitusi patsiendi vaatenurgast ning see sisaldab infot, mida patsiendil või tema pereliikmel on vajalik teada haiguse olemusest, igapäevaelu korraldamisest ja ravist. Kõike juhendis olevat räägib patsiendile tema visiidi ajal ka arst, ent uue info paljususes kipub kuuldud tarkus koju jõudes sageli ununema. Juhend aitab vastata tekkivatele küsimustele, kui arsti pole läheduses.

EST

Lehed