Carmen-Kristiina Parik, Esmatasandi paketi arenduse talituse spetsialist, Eesti Haigekassa Möödunud aasta lõpus võttis EV Riigikogu vastu seaduse, mille kohaselt hakkab haigekassa alates käesoleva aasta 1. juulist hüvitama täiskasvanutele hambaravi... Loe edasi
Ravikindlustustatud inimesed saavad suure osa pakutavatest raviteenustest minimaalse omaosalustasu eest või hoopis tasuta, sest haigekassa hüvitab kulud täies ulatuses. Sageli arvavad inimesed, et kõik meditsiiniga seotud kulud katab nende... Loe edasi
Haigekassa ravikindlustushüvitiste eelarve aastas on veidi üle miljardi euro ning sellest kaetakse 1,2 miljoni kindlustatud isiku raviteenused ning -hüvitised. Ravikindlustussüsteemi rahastatakse sotsiaalmaksu ravikindlustuse osast. Eestis on... Loe edasi
Hinnanguliselt 9% täiskasvanud elanikkonnast Eestis põeb diabeeti ehk on rahvakeeli suhkruhaiged. Enamik neist põeb 2. tüüpi diabeeti. Seda esineb enamasti just täiskasvanutel, areneb välja aastatega ega anna endast tihti esialgu märku.   2.... Loe edasi
Kui inimene vajab arstiabi, siis on tal õigus ka seda saada. Abi vajamisel on oluline haiguse tõsiduse õigeaegne tuvastamine ja eluohtlikus seisundis inimese kiire abistamine. Ülejäänud juhtudel tuleb tagada arsti vastuvõtule pääsemine... Loe edasi
Alates 1. juunist 2016 vastutab Eesti Haigekassa riikliku kontaktpunktiga seotud ülesannete täitmise eest. Kontaktpunktist saab infot selle kohta, millistes riikides ja missugust arstiabi on Eesti Haigekassa kindlustusega võimalik välisriikides... Loe edasi
Haigestumine või lapse sünd on ajad, mil vajatakse aega enda jaoks. Sellistel puhkudel on kindlustatutel võimalus jääda töölt eemale ning saada kodusoldud aja eest hüvitist. Hüvitiste eesmärk on kompenseerida töötajale haigestumise ajal saamata... Loe edasi
Perearst või -õde on inimese kõige esimene kontakt terviseküsimuses. Tema otsusest ja tegevusest sõltub ravi edasisel korraldamisel väga palju. Selleks, et olla veendunud perearsti oskustes ja teadmistes, on moodustatud perearsti kvaliteedisüsteem... Loe edasi

Lehed